Επιτροπή Παιδείας: Ίδρυση Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου και πνευματικά αθλήματα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η εξαίρεση της υποχρέωσης αθλητών πνευματικών αθλημάτων να εκδίδουν δελτίο υγείας για τη συμμετοχή τους. Η φύση του αθλήματος ευνοεί τη διεύρυνση του δικαιώματος συμμετοχής τους.

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του και συναφείς Κανονισμοί 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η ίδρυση της ακαδημαϊκής  οντότητας «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου» στην οποία θα ενταχθεί το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. Ο τρόπος λειτουργίας της ακαδημαϊκής οντότητας και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμίζονται με Κανονισμούς. Περαιτέρω, περιλαμβάνεται πρόνοια βάσει της οποίας τα προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ δύναται να προσφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τέλος, προνοεiται ότι η μεταφορά του προσωπικού του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ θα ρυθμίζεται με τον περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμο.

Σκοπός της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου (ΑΕΦΚ) (Cyprus Academy of Hospitality) είναι η προσφορά στο πεδίο της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής εκπαίδευσης και η συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας στο τομέα των ξενοδοχειακών, της φιλοξενίας, του επισιτισμού, του τουρισμού και στην ανάπτυξη της επιστήμης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση της μεταφοράς του προσωπικού του ΑΞΙΚ, εάν το επιθυμεί, στο ΤΕΠΑΚ. Συγκεκριμένα, το προσωπικό του ΑΞΙΚ (μόνιμο προσωπικό και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Τα συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και άλλα ωφελήματα του προσωπικού που θα επιλέξει να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ με το παρόν νομοσχέδιο μεταφέρονται και διασφαλίζονται. Το προσωπικό του ΑΞΙΚ που δεν παράσχει εμπρόθεσμη, ανέκκλητη και γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί τη μεταφορά του στο ΤΕΠΑΚ, θα παραμένει στη δημόσια υπηρεσία.

Ανησυχία για πληροφορίες περί σχεδιαζόμενων απολύσεων στην Αγγλική Σχολή, εκφράζει ο Χρ. Χριστοφίδης

Το ζήτημα της Αγγλικής Σχολής ενεγράφη ως αυτεπάγγελτο θέμα από το ΑΚΕΛ στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας.

Σε δηλώσεις του, ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι φαίνεται ότι σοβεί μια νέα κρίση στην Αγγλική Σχολή, προσθέτοντας ότι δέχεται παράπονα από γονείς μαθητών και μαθητριών για το γεγονός ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης και ακρίβειας υπάρχουν και νέες αυξήσεις στα δίδακτρα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε την ανησυχία του για πληροφορίες περί σχεδίου απολύσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στην Αγγλική Σχολή, οι οποίες, όπως είπε, συνδέονται με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σχολή και με «εκδικητικές κινήσεις έναντι ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο αντέδρασε έντονα σε κάποιες μεθοδεύσεις της διοίκησης».

Ακόμη, ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι η ηρεμία και η σωστή λειτουργία της Αγγλικής Σχολής είναι πρώτιστα ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάλεσε το ΔΣ αλλά και την Προεδρία της Δημοκρατίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να διασφαλίσουν την ηρεμία και τη σωστή λειτουργία της Σχολής.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Άλλες ειδήσεις

Γιορτή για τη χάραξη πολιτικής το 3º Cyprus Forum

Το Cyprus Forum αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη διοργάνωση χάραξης πολιτικής στην Κύπρο, το οποίο διοργανώνεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Oxygono σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 ως ένα ανεξάρτητο, φιλόδοξο, μη κερδοσκοπικό ετήσιο συνέδριο που επιδιώκει να γίνει μοχλός και καταλύτης για αλλαγές μέσω συζητήσεων που οδηγούν σε

Nomopress

Nomopress: Το δικό σου ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Nomoplatform, ξεκινάμε το Nomopress, το πρώτο ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό της Κύπρου. Έναν δρόμο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να διαβούμε, καθώς δεν ξέρουμε εκ των προτέρων που θα μας βγάλει.   Φιλοδοξούμε ωστόσο, το Nomopress να αποτελέσει ένα πραγματικά ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό, σε υψηλά