Επιτροπή Παιδείας: Επέκταση προσχολικής εκπαίδευσης, καταψήφιση αναπομπής και αναβάθμιση Σχολής ΜΙΕΕΚ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά διάρκεια της συνεδρίας στις 19/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης κατά 8 μήνες. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση διασαφηνίζονται ονομαστικά οι ηλικιακές ομάδες που θα δημιουργηθούν, ως αποτέλεσμα της επέκτασης, προσδιορίζεται η σταδιακή εφαρμογή της επέκτασης, καθώς και ότι ο Υπουργός θα έχει την εξουσία να καθορίζει κριτήρια για την κατανομή των παιδιών στα νηπιαγωγεία. 

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση C5.1R3 που αφορά την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση αφορά την ηλικιακή ομάδα τεσσάρων χρόνων και οκτώ μηνών έως έξι χρόνων. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα διασφαλίσει την καθολική πλέον φοίτηση των παιδιών τεσσάρων έως έξι χρόνων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λειτουργούν αποκλειστικά, σε δημόσια, κοινοτικά ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.). 

Ακόμη, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα γίνει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. Τη σχολική χρονιά 2023-2024 θα επεκταθεί το όριο ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση κατά δύο μήνες, ενώ τη σχολική χρονιά 2024-2025 θα επεκταθεί δύο επιπρόσθετους μήνες (τέσσερις συνολικά). Τη σχολική χρονιά 2025-2026 το έργο θα εφαρμοστεί πλήρως με την επέκταση του ορίου ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, κατά οκτώ μήνες. Η φοίτηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων θα είναι υποχρεωτική και δωρεάν. 

Επίσης, η νομοθεσία προβλέπει πως όποιος έχει την επιμέλεια του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή στην προδημοτική εκπαίδευση, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

Σημειώνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, φοιτούν στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία 50.038 παιδιά, στα δημόσια Νηπιαγωγεία 12.803 παιδιά και στα Ειδικά Σχολεία 537 παιδιά. 

Αδήριτη ανάγκη να εγκριθεί από τη Βουλή η πρόταση επέκτασης της προδημοτικής εκπαίδευσης  

Είναι πραγματικά αδήριτη ανάγκη να εγκριθεί από τη Βουλή, η πρόταση για την «Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο», ανέφερε, ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίας του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα μέλη της σχετικά με τη μεγάλη σημασία που έχει η έγκριση της πρότασης για την «Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο». 

«Ως γνωστόν, μετά τη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνέπειες στις διάφορες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χώρα μας στο πλαίσιο αυτό έχει παρουσιάσει το δικό της σχέδιο με τίτλο «Κύπρος του Αύριο». Μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) με επενδύσεις και μεταρρυθμιστικές δράσεις που θα στηριχτούν με δαπάνες σχεδόν €100 εκατ., με σκοπό μαζί με την ανάκαμψη της οικονομίας να ενισχύσουμε και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας», πρόσθεσε. 

Όπως είπε, ανάμεσα στις επενδύσεις και μεταρρυθμιστικές δράσεις ξεχωρίζει το Σχέδιο για την επέκταση της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης σε παιδιά από την ηλικία των 4 ετών αντί των 4 ετών και 8 μηνών, όπως ισχύει μέχρι τώρα. 

«Με αυτό τον τρόπο και με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, το 2025, θα έχουν δωρεάν προδημοτική εκπαίδευση περίπου δέκα χιλιάδες πρόσθετα παιδιά. Είναι ένα σχέδιο με δαπάνη €12,2 εκατ.», σημείωσε. 

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι με αυτή τη μεταρρυθμιστική δράση το εκπαιδευτικό σύστημά μας θα γίνει περισσότερο συμπεριληπτικό και θα ανταποκριθούμε στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις που επισημαίνουν τα οφέλη που έχουν τα παιδιά σε όρους τόσο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, όσο και κοινωνικοποίησης από τη φοίτηση σε σχολεία από πρώιμη ηλικία. 

«Ταυτόχρονα, παρέχεται και μια σημαντική υπηρεσία στην κοινωνία και συγκεκριμένα στις οικογένειες, αφού θα γνωρίζουν ότι τα παιδιά από μικρότερη ηλικία απασχολούνται ωφέλιμα και δημιουργικά σε κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Πρέπει εξάλλου να υπογραμμίσουμε ότι με βάση ισχύουσες κοινωνικές πρακτικές το μέτρο αυτό θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για τις γυναίκες», συμπλήρωσε. 

Ο Υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι στην επόμενη φάση πληρωμών θα πρέπει να έχει εγκριθεί η σχετική πρόταση προκειμένου να μην υπάρξει εμπλοκή. 

«Σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει με αυτό τον σχεδιασμό δεν προβλέπεται απλώς καθυστέρηση, αλλά μπορεί η εμπλοκή να συνεπάγεται και ακύρωση. Σημειώνεται ακόμα ότι τυχόν εμπλοκή δεν θα αφορά ειδικά και ξεχωριστά αυτή τη δράση για την επέκταση της Προδημοτικής, αλλά θα επηρεάζει ολόκληρη τη διαδικασία αυτής της φάσης εκταμιεύσεων. Είναι, επομένως, κρίσιμο να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία για τη χώρα μας», συμπλήρωσε. 

Για το θέμα αυτό, είπε ο κ. Προδρόμου, το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει και σχετική επιστολή με ανάλογη έκκληση στην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

«Επειδή έχουν ακουστεί κάποιες επιφυλάξεις ή και ενστάσεις, θέλω να διευκρινίσω ότι είναι κρίσιμο να εξασφαλίσουμε την επέκταση της δωρεάν Προδημοτικής στη χώρα μας με τη μείωση της πρώτης πρόσβασης στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Εάν όμως θα έπρεπε να φροντίσουμε να δημιουργηθούν προηγουμένως δυνατότητες υποδοχής στα δημόσια νηπιαγωγεία για το σύνολο των περίπου δέκα χιλιάδων παιδιών, αυτό δεν θα επέτρεπε να ενταχθεί αυτή η δράση στο πλαίσιο μιας άμεσης ενίσχυσης της κοινωνικής ανθεκτικότητας, στο πνεύμα της ευρωπαϊκής δράσης και θα απαιτούσε αρκετά χρόνια», σημείωσε. 

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει πρόνοια ούτως ώστε κατ’ αρχάς να ενταχθούν σε δημόσια νηπιαγωγεία όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, αναλόγως των υφιστάμενων δυνατοτήτων και ακολούθως η επέκταση να γίνει και μέσω των κοινοτικών νηπιαγωγείων, τα οποία ενισχύονται οικονομικά από την κυβέρνηση και, τελικά, να επιδοτηθεί και η φοίτηση παιδιών σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

«Παράλληλα, το Υπουργείο εξετάζει και τυχόν δυνατότητες σταδιακής επέκτασης της δυναμικότητας δημοσίων νηπιαγωγείων, ούτως ώστε να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια η δυνατότητα φοίτησης περισσότερων παιδιών σε αυτά. Σε αυτή την περίπτωση πάντως και για την ένταξη της δράσης στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρώτος γνώμονας είναι να δοθεί το συντομότερο η δυνατότητα στα παιδιά και στις οικογένειες για δωρεάν φοίτηση από την ηλικία των 4 ετών», πρόσθεσε.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, σε δηλώσεις του είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες και πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται και την ΠΟΕΔ και συναδέλφους του βουλευτές που υποστηρίζουν την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. 

«Όμως, δεν είμαι βέβαιος ότι οι υποδομές, το δημόσιο νηπιαγωγείο δηλαδή, είναι έτοιμες να υποδεχθούν όλες αυτές τις χιλιάδες των παιδιών. Δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που παίρνουν τα παιδιά τους ή έχοντες στα ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν θέσεις και υποχρεώνεται ο κόσμος να πηγαίνει, οπότε είναι σοφή η στήριξη αυτών των οικογενειών με την επιδοματική πολιτική για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την ανάγκη», σημείωσε. 

Όπως είπε, σχολεία, νηπιαγωγεία, σημαίνει μάνα και πατέρας έχουν τη δυνατότητα να πάνε να εργαστούν. 

«Σε διαφορετική περίπτωση αν μείνουμε στην λογική που υποστηρίζεται από κάποιους, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να βρουν θέσεις στα δημόσια νηπιαγωγεία. Οπότε θα το συζητήσουμε, θα το διεξέλθουμε μεθοδικά για να βρούμε τη λύση», πρόσθεσε.   

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε ότι η επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης προς τα κάτω, να αρχίζει δηλαδή από την ηλικία των 4 χρόνων κατά τρόπο σταδιακό, αποτελεί αναγκαιότητα, λόγω των σύγχρονων συνθηκών να στηριχθεί η επαγγελματική ζωή των γονέων και ταυτόχρονα να παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά, στο πλαίσιο πάντοτε της αναπτυξιακής τους ετοιμότητας. 

«Τονίζουμε εδώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση λειτουργεί στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και σταθερότητας και η ψήφιση της αποτελεί συστατικό στοιχείο της προσπάθειας. Το είπαμε και πριν μια εβδομάδα, το λέμε και σήμερα, ότι ναι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική προδημοτική εκπαίδευση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί, στα πλαίσια επιλογών των γονέων χωρίς να υποβαθμίζεται με όποιον τρόπο το δημόσιο σχολείο, το οποίο πρέπει να ενδυναμωθεί σε υποδομές και αναλυτικά προγράμματα, καθώς και την αξιοποίηση των κοινοτικών νηπιαγωγείων», συμπλήρωσε. 

Ανέφερε, επίσης, ότι «έχουμε υποχρέωση να συνεργαστούμε στην Επιτροπή Παιδείας να βρούμε τη χρυσή τομή ικανοποίησης αυτής της κοινωνικής αναγκαιότητας με κύριο άξονα την ποιότητα της εκπαίδευσης για την Κύπρο του Αύριο». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι ήταν και είναι βασική θέση τους ότι πρέπει να επεκταθεί ηλικιακά προς τα κάτω η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση. 

Σημείωσε ότι η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευση θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να ενταχθούν πιο νωρίς στο εκπαιδευτικό σύστημα, κάτι το οποίο όπως απορρέει από επιστημονικές μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει διαχρονικά, θεωρείται εξαιρετικής σημασίας για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και των διάφορων μορφών αναλφαβητισμού. 

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση του Συναγερμού θέλει να κάνει αυτή την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης. Ουσιαστικά τι κάνει; Θέλει να επιχορηγεί με κουπόνια ιδιωτικά νηπιαγωγεία για να απορροφούν μαθητές», πρόσθεσε. 

Δυστυχώς, είπε ο κ. Χριστοφίδης, δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για το πώς θα δημιουργηθεί η υλικοτεχνική υποδομή, για να μπορέσει η δημόσια υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση να είναι πραγματικά δημόσια. 

«Ρωτήσαμε σήμερα αν υπάρχει πιθανότητα, τα εκατό κοινοτικά νηπιαγωγεία να μετατραπούν σε δημόσια και να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις τους. Δεν πήραμε απάντηση. Ρωτήσαμε αν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και όταν λέμε συγκεκριμένος σχεδιασμός, εννοούμε να προστεθεί για παράδειγμα μία αίθουσα στον Στρόβολο, δύο αίθουσες στην Έγκωμη, τρεις αίθουσες στη Λακατάμεια και ούτω καθ’ εξής, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό χρόνων, θα είμαστε έτοιμοι για μια πραγματικά δημόσια προδημοτική εκπαίδευση ή αν θα εκχωρούμε μόνιμα μέρος της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν απαντήσεις από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας», συμπλήρωσε. 

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι τους ανησυχεί ακόμα κάτι: Υπάρχει δέσμευση στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή είναι πλέον συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με συγκεκριμένο κονδύλι και παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει ένας συνολικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. 

«Ακούσαμε τις έντονες διαφωνίες και των εκπαιδευτικών οργανώσεων σήμερα και όχι μόνο. Αναμένουμε το Υπουργείο Παιδείας να μας ενημερώσει επιτέλους και έστω και την υστάτη, να προβεί σε ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, για το πως αυτό το σημαντικό βήμα της επέκτασης της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί», πρόσθεσε. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, σε δηλώσεις του είπε ότι το δημόσιο σχολείο είναι η μεγαλύτερη κοινωνική και λαϊκή κατάκτηση αυτού του λαού «και δεν μπορεί να αρχίσουμε τώρα, να την υπονομεύουμε και να λέμε ότι θα στηρίξουμε τα ιδιωτικά σχολεία με κουπόνια και δώρα». 

«Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, που οι γονείς τους πράγματι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες που αναγκαστικά στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Αυτό όμως το θέμα δεν είναι του Υπουργείου Παιδείας αρμοδιότητα. Είναι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας να πάει με κριτήρια δικά του να στηρίξει αυτές τις οικογένειες. Η δημόσια παιδεία, το δημόσιο σχολείο της Κύπρου πρέπει να παραμείνει δημόσιο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε την ιδιωτική εκπαίδευση ως υποκατάστατο, μόνο ως συμπλήρωμα ενίοτε και εκεί όπου χρειάζεται», συμπλήρωσε.      

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του όσον αφορά την προέκταση της φοίτησης στην προδημοτική εκπαίδευση, είπε ότι τη χαιρετίζουν «διότι θα είναι προς το καλό των παιδιών και του εκπαιδευτικού μας συστήματος, πάντα όμως μέσα στα πλαίσια του δημόσιου σχολείου, των σωστών υποδομών και της σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής». 

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου μετά από αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.  

ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ θα καταψηφίσουν την αναπομπή  

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι θα υποστηρίξουν προφανέστατα τη θέση τους, που ψήφισαν την πρόταση νόμου. 

«Αντιλαμβάνεστε ότι θα καταψηφίσουμε την αναπομπή του Προέδρου», σημείωσε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή, με τη διαφωνία του ΔΗΣΥ και κάποιων άλλων, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, αποτελεί στην ουσία ακόμα μια επίθεση από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού κατά των εκπαιδευτικών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, συμπλήρωσε. 

Ανέφερε, επίσης, ότι άκουσαν σήμερα την επιχειρηματολογία, «η οποία λυπούμαι να παρατηρήσω ότι είναι έωλη», όπως είπε. 

«Δεν θα υπεισέλθω στα νομικά ζητήματα. Η ουσία του ζητήματος είναι καθαρά πολιτική. Εδώ και δέκα χρόνια αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να προστατεύσει τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς. Έρχεται η Βουλή να συμπληρώσει ένα κενό, το οποίο η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε και αντί να αρπάξει την ευκαιρία το κυβερνών κόμμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να λύσουν, επιτέλους, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το αφήνουν να αιωρείται γιατί προφανώς δεν αναγνωρίζουν τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς ως ισότιμους εκπαιδευτικούς», πρόσθεσε. 

Αορίστου χρόνου εργαζόμενος, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, σημαίνει ότι είναι εκεί και δεν θα φύγει, δεν μπορεί να φύγει, για να έρθει κάποιος άλλος να εκτελεί τα ίδια καθήκοντα. 

«Η στέρηση στοιχειωδών δικαιωμάτων από αυτούς τους ανθρώπους, δικαιώματα, τα οποία παρέχονται ούτως ή άλλως σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, το μόνο που καταφέρνει είναι να τους θυματοποιεί και να τους χειρίζεται το σύστημα ως ανθρώπους και εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα κάνουμε αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου και αν έχω κατανοήσει από τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής, λογικά αν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο δραστικό, ούτε η Ολομέλεια της Βουλής θα κάνει αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου, η οποία είναι και διάτρητη όσον αφορά την επιχειρηματολογία», σημείωσε. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, σε δηλώσεις του είπε ότι θα ψηφίσει υπέρ της αναπομπής του Προέδρου. 

«Εξάλλου, το σχετικό νόμο όταν ψηφιζόταν, το καταψήφισα. Αν τώρα, η Ολομέλεια της Βουλής επιμένει να απορρίψει την αναπομπή, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, διότι δεν είναι απλά τα ζητήματα», πρόσθεσε.   

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του αναφορικά με την αναπομπή του νόμου «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του 2022» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι η ΔΗΠΑ-Συνεργασία θα την απορρίψουν. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Θα καταψηφίσουν την αναπομπή για τους αορίστου 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2022 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το αίτημα για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων του Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2022.  

Αυτονόμηση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτονόμηση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) μέσω αγοράς υπηρεσιών. 

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι το Υπουργείο θεωρεί σημαντικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται μέσω των ΜΙΕΕΚ και σκοπό έχει να αξιοποιήσει και να επεκτείνει τη μέχρι τώρα επιτυχή δεκαετή λειτουργία τους. 

«Υπάρχει στη χώρα μας ανάγκη για επαγγελματική εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο (μεταλυκειακό) επίπεδο και σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνονται τα προγράμματα που προσφέρουν τα ΜΙΕΕΚ. Εξάλλου, πρέπει να λεχθεί ότι στην περίπτωση αυτού του θεσμού έχουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που συνεχίζεται από διαδοχικές Κυβερνήσεις», πρόσθεσε. 

Ο Υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι επειδή εμπεριέχεται ενδεχομένως και στον τίτλο του εγγεγραμμένου θέματος, αλλά ακούστηκαν και από ορισμένους προβληματισμοί, δεν πρόκειται για «αυτονόμηση», αλλά για θεσμοθέτηση και αναβάθμιση. 

Συγκεκριμένα, είπε ότι και στη βάση των πρόσφατων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συνεχιστεί όπως μέχρι τώρα η σχέση και συνεργασία των ΜΙΕΕΚ με την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). 

«Οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι τώρα θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για τη διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηρίων σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ). Εκείνο το οποίο προβλέπεται να γίνει είναι θεσμοθέτηση και αναβάθμιση», σημείωσε. 

Όσον αφορά τη θεσμοθέτηση, ο κ. Προδρόμου είπε ότι εφόσον πρόκειται για μια δημόσια σχολή επαγγελματικών σπουδών επιπέδου τριτοβάθμιας (μεταλυκειακή) εκπαίδευσης, το ΥΠΑΝ προχωρά σε θεσμοθέτησή της, έχοντας συντάξει νομοθεσία, όπως προβλέπεται για όλες τις δημόσιες σχολές. 

«Αφού ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση. Με την ενεργοποίηση της νομοθεσίας θα γίνει και η πλήρωση, στη βάση αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας, των τριών διευθυντικών θέσεων που ήδη προβλέπονται για τα ΜΙΕΕΚ. Δηλαδή θέσης Διευθυντή, Προϊστάμενου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Υπεύθυνου Φοιτητικής Μέριμνας. Ταυτόχρονα και επειδή στο ενδιάμεσο τίθεται στη διάθεση των ΜΙΕΕΚ, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το νεόδμητο κεντρικό κτήριο που ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό, μετά από δωρεά και προκειμένου να μην παρατηρηθεί κενό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξασφαλιστούν προσωρινά υπηρεσίες για να συμπληρωθούν αυτές οι τρεις θέσεις μέχρι τη μόνιμη πλήρωσή τους», συμπλήρωσε. 

Όσον αφορά την αναβάθμιση, ο κ. Προδρόμου είπε ότι έχει αποφασιστεί να διατεθούν, εκτός του νέου κτιριακού συγκροτήματος στη Λεμεσό και οι κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, από το 2025-26, όταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα το εγκαταστήσει στις νέες εγκαταστάσεις των οποίων η κατασκευή ξεκινά αυτές τις μέρες στην Πάφο, στη βάση συμφωνίας που έκανε το ΤΕΠΑΚ με τον Δήμο Πάφου. 

Στο κτίριο της Λεμεσού, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, προβλέπεται να εγκατασταθεί η έδρα και διεύθυνση των ΜΙΕΕΚ και τόσο εκεί, όσο και στο κτίριο της Λευκωσίας θα φιλοξενηθούν και προγράμματα διδασκαλίας. «Εξυπακούεται ότι τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών σε άλλες επαρχίες όσο και τυχόν προγράμματα που δεν μπορεί πρακτικά να λειτουργήσουν σε αυτά τα δυο κτήρια, θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως μέχρι τώρα, σε εγκαταστάσεις Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», πρόσθεσε. 

Σημείωσε ότι στη βάση αυτών των αποφάσεων οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις λειτουργίας και η αξιοποίηση προσωπικού της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα συνεχιστούν. 

Ανέφερε, επίσης, ότι οι σχετικοί εμπλεκόμενοι συλλογικοί φορείς, όπως οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Σχολής ΜΙΕΕΚ.    

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι στόχος θα είναι να διευρυνθούν τα προγράμματα που θα προσφέρονται από τα ΜΙΕΕΚ και να δημιουργούνται δυνατότητες υποδοχής περισσότερων σπουδαστών, εφόσον ομολογουμένως υπάρχουν στην κυπριακή οικονομία και αγορά εργασίας ανάγκες και είναι επιθυμητό να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων ή και επανειδίκευσης σε νέους. 

«Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, η θέσπιση νομοθεσίας και κανονισμών, καθώς και η ενίσχυση με την κατάλληλη διευθυντική ομάδα θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ, στη βάση της γενικής φιλοσοφίας τους που παραμένει αναλλοίωτη», συμπλήρωσε.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτός ο εξαιρετικός θεσμός της επαγγελματικής αποκατάστασης συμπολιτών μας, νέων ανθρώπων, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις διαδικασίες της μόρφωσης τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είτε τεχνικές σχολές είτε μέσης εκπαίδευσης, και χρειάζονται μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατοχύρωση με ένα δίπλωμα, τα ΜΙΕΕΚ δηλαδή, θα πρέπει να τα προστατέψουμε ως κόρην οφθαλμού. 

«Παρατηρείται μια σύγκρουση συμφερόντων, με την καλή έννοια του όρου, μεταξύ διαφόρων παραγόντων. Για μας είναι καθήκον μας και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για την αναβάθμιση τους, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι να βρίσκουν επαγγελματική κατοχύρωση. Με ενημέρωσε ο συνάδελφος Χρύσανθος Σαββίδης ότι το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων είναι στο 88%. Αντιλαμβάνεστε 9 στους 10, με αυτά τα διπλώματα που τους προσφέρει η πολιτεία κατοχυρώνονται επαγγελματικά και βρίσκουν δουλειά», πρόσθεσε.    

Πρέπει, συνέχισε ο κ. Μυλωνάς, να τα αναβαθμίσουν, να αυξήσουν τα προγράμματα και πρέπει να ανοίξουν ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν. 

«Δηλαδή Παραλίμνι, κακώς σταμάτησαν, Πόλη Χρυσοχούς. Πρέπει να αναβαθμιστούν και να προσφερθούν και περαιτέρω προγράμματα. Ενδιαφερόμαστε όλοι υποτίθεται για να στηρίξουμε τις ορεινές περιοχές και τις απομακρυσμένες περιοχές. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε όλοι για την αγορά εργασίας και στο Παραλίμνι να ψάχνουν με το κερί τραπεζοκόμους, σεφ και άλλα επαγγέλματα, τα οποία η τουριστική βιομηχανία χρειάζεται και εμείς εν τη σοφία μας κλείσαμε τα ΜΙΕΕΚ στο Παραλίμνι. Είναι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό», συμπλήρωσε.   

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε ότι στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «μέριμνα μας πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθμισης της, η οποία αφορά το επαγγελματικό μέλλον των πολιτών και αφορά την καταξίωση της Κύπρου στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

«Προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται και πράττει το Υπουργείο Παιδείας με τις αποφάσεις και τη φιλοσοφία του για τα ΜΙΕΕΚ. Ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρέπει να λειτουργεί ως τέτοια, με δική της διοίκηση, νομοθεσία, οργανόγραμμα, όπως κάθε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας έχει όραμα και στοχοθεσία και οδικό χάρτη για να διαμορφώσει τις συνθήκες αναβάθμισης νομοθετικά όπου ετοιμάζει νομοθεσία, υποδομές και ακαδημαϊκό υπόβαθρο», πρόσθεσε. 

Ο κ. Κάρουλλας έκανε έκκληση προς όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την μεγάλη εμπειρία που έχει συσσωρευτεί μέσα από την Τεχνική Εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια. 

«Οι τεχνικές σχολές έχουν αποτελέσει και πρέπει να αποτελούν την βάση συνέχισης του θεσμού των ΜΙΕΕΚ και ως τεχνική εκπαίδευση πρέπει να διασυνδεθεί με την μελλοντική λειτουργία των ΜΙΕΕΚ, οι οποίες υποδομές των τεχνικών σχολών πρέπει να αξιοποιηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση σε όλες τις επαρχίες και εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες σε πολλούς τομείς της οικονομίας», σημείωσε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα οποία ιδρύθηκαν το 2012, «είναι ένας θεσμός ο οποίος πανθομολογουμένως- το ακούσαμε και σήμερα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς- λειτουργούν εδώ και δέκα χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία». 

«Τροφοδοτούν την κυπριακή βιομηχανία με εξειδικευμένους επαγγελματίες έχοντας ένα πολύ ψηλό ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων που αγγίζει σχεδόν το 90%. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτή την επιτυχημένη συνταγή κοινού επαγγελματικού σχεδιασμού στην τεχνική εκπαίδευση, δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε με διαδικασίες που φωτογραφίζουν αυτονόμηση των ΜΙΕΕΚ, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται και στο μέλλον», πρόσθεσε. 

Τα ΜΙΕΕΚ, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, καθοδηγούνταν μέχρι σήμερα από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. «Υπήρχε ένας ενιαίος σχεδιασμός μεταξύ των τεχνικών σχολών και των ΜΙΕΕΚ, με την εμπλοκή των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων και έδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εκφράζουμε ανησυχία και φόβο, γνωρίζοντας με ποιους έχουμε να κάνουμε, ότι αυτές οι διαδικασίες αυτονόμησης θα οδηγήσουν τελικά στην υποβάθμιση και παρακμή των ΜΙΕΕΚ και βεβαίως, στο τέλος της ημέρας, σε διαδικασίες ιδιωτικοποίησης», συμπλήρωσε. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, σε δηλώσεις του είπε ότι μέχρι τώρα όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, κατά συντριπτική πλειοψηφία είχαν τα προσόντα, με τα οποία έφυγαν από τις τεχνικές σχολές. 

«Ανάμεσα στο λύκειο, τις τεχνικές σχολές από την μια και τα πανεπιστήμια από την άλλη, υπήρχε ένα κενό που καθημερινά και κάθε χρόνο γινόταν ολοένα πιο βαθύ και αυτό το κενό, έρχεται σήμερα η σχολή αυτή, η οποία θα είναι δημόσια να το καλύψει. Οι ανάγκες τις κοινωνίας, της βιομηχανίας και γενικότερα της οικονομίας είναι τεράστιες, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εκατοντάδες νέους μας και νέες και αυτό το ενδιαφέρον παίρνει σάρκα και οστά από το νόμο, με τον οποίο θα καθιδρυθεί αυτή η σχολή, ελπίζω μετά τις προεδρικές εκλογές, όπου και τα πολιτικά πάθη, τα πολιτικά πνεύματα θα εξατμιστούν, διότι θα έχουν γίνει οι προεδρικές εκλογές», συμπλήρωσε.      

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, αναφορικά με το ζήτημα των ΜΙΕΕΚ είπε ότι είναι παραδεκτό ότι ο θεσμός αυτός είναι πολύ πετυχημένος γιατί έχει συνδεθεί άμεσα με τη λειτουργία και την εκπαιδευτική πολιτική των Τεχνικών Σχολών «και εμείς θέλουμε αυτός ο θεσμός και να ανασυγκροτηθεί και να ενισχυθεί γιατί είναι σημαντικός για την οικονομία και τη βιομηχανία του τόπου», όπως ανέφερε. 

«Οποιαδήποτε άλλη πρόταση που θα ανεξαρτητοποιεί αυτό το θεσμό και να τον τοποθετεί σε άλλα πλαίσια εγκυμονεί κινδύνους. Εμείς θα προστατεύσουμε τα ΜΙΕΕΚ γιατί είναι όπως προανέφερα είναι επωφελή για την κοινωνία, τη βιομηχανία, την οικονομία αλλά προπαντός για τους πολίτες στους οποίους δίνεται η ευκαιρία – και σε οποιαδήποτε ηλικία – να ειδικευτούν σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, κάτι το οποίο δεν είχαν τη δυνατότητα να πράξουν προηγουμένως», κατέληξε.

Έκπληξη από την απάντηση ΥΠΑΝ σε ερωτήματα που είχε θέσει για μαζικές αποβολές μαθητών, εκφράζει η Ε. Χαραλαμπίδου 

Έκπληξη από την απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, Πρόδρομου Προδρόμου, σε ερωτήματα που είχε θέσει αναφορικά με περιστατικό σε σχολείο της Λάρνακας, όπου από την πρώτη μέρα Γυμνασιάρχης απέβαλε μαθητές, εκφράζει η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, η κα. Χαραλαμπίδου, αφού θύμισε το περιστατικό που είχε συμβεί την πρώτη ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία, στο Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού στη Λάρνακα, όπου έγιναν μαζικές αποβολές μαθητών λόγω κουρέματος από τον εκεί Γυμνασιάρχη, είπε ότι «είναι με μεγάλη έκπληξη που διάβασα σήμερα την απάντηση του Υπουργού Παιδείας στα ερωτήματα, τα οποία του είχα θέσει». 

Όπως είπε, «φταίνε οι πάντες εκτός από το Υπουργείο Παιδείας και τους Διευθυντές του και τον ίδιο τον Υπουργό». 

Βασικά, συνέχισε η κα. Χαραλαμπίδου, με την απάντηση του ο Υπουργός επιχειρεί να ρίξει ευθύνες στους γονείς, στις συνθήκες του σχολείου «και επιχειρεί να μας πείσει ότι από την στιγμή που δεν εφαρμόστηκαν οι αποβολές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». 

«Συγκεκριμένα, – και αυτό μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη-, λέει ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά ενός μικρού αριθμού γονέων και επιρρίπτει με αναλυτική τοποθέτηση ευθύνες στους γονείς οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί αποβλήθηκαν τα παιδιά τους λόγω κουρέματος. Κάνει αναφορά σε γονείς που δημιουργούν προβλήματα. Κάνει αναφορά στο ίδιο το σχολείο, λέγοντας ότι κατ΄επανάληψη και σε χρόνο που υπήρχε άλλη διεύθυνση, το Υπουργείο είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το σχολείο καθότι παρουσιάζει ιδιαίτερες συνθήκες», συμπλήρωσε. 

Η κα. Χαραλαμπίδου διερωτάται: «Καλά ποιου είναι ευθύνη να τα διαχειριστεί όλα αυτά και να τα λύσει και γιατί τόση προσπάθεια στο να αιτιολογηθούν τα αδικαιολόγητα που είναι να αποβάλλεις μαθητές σωρηδόν, επειδή έτσι αποφάσισε ένας Γυμνασιάρχης;». 

«Διαβάζουν τις εκθέσεις της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού; Είναι πραγματικά με μεγάλη έκπληξη που διάβασα αυτή την απάντηση», κατέληξε. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω