Επιτροπή Παιδείας: Αναμονή Ελεγκτικής Υπηρεσίας για προϋπ. ΠΚ, διαφωνίες για επέκταση προδημοτικής εκπαίδευσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά διάρκεια της συνεδρίας στις 16/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 2) του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2023 παρουσιάζει έσοδα ύψους €172.317.000 και έξοδα ύψους €172.317.000, ενώ ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός για το έτος 2022 ανέρχεται στα €3.600.000.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε από Βουλευτές ότι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρώην Αντιπρύτανης, δικάστηκε και βρέθηκε ένοχος για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της δημιουργίας και διακίνησης πλαστού εγγράφου και της νομιμοποίησης κερδών από παράνομες δραστηριότητες. Όπως αναφέρθηκε, το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της επτάμηνης φυλάκισης με τριετή αναστολή, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου του επέβαλε την ποινή της μείωσης της μισθολογικής του κλίμακας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε ότι σήμερα στην Επιτροπή τέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2022 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έγινε παράκληση και υπόδειξη από την Ελεγκτική Υπηρεσία να μην προχωρήσει η Επιτροπή γιατί υπάρχουν σοβαρά θέματα, τα οποία εξετάζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, και τα οποία αγγίζουν τα όρια «σοβαρών σκανδάλων». 

«Δεν τα έχουμε ενώπιον μας, ζητήσαμε να μας κατατεθούν, οπόταν εμείς αναβάλαμε την ψήφιση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς. Πρόσθεσε ακόμα, ότι και για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέδειξε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις που θα αποσταλούν. Είπε ότι αναμένεται η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου και πρόσθεσε ότι η 1η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία Ολομέλεια, σημειώνοντας την καθυστέρηση που υπάρχει από πλευράς οργανισμών στην κατάθεση προϋπολογισμών. 

Ερωτηθείς για την καταδίκη καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, δήλωσε ότι είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κύπρου και ότι καταδίκη ακαδημαϊκού υπήρξε και στο ΤΕΠΑΚ. Αντιλαμβάνεστε, είπε, πως δεν γίνεται να υπάρχουν νομοθεσίες και να έχουμε πολλές κατηγορίες πολιτών. «Δεν είναι ευρωπαϊκή δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία;», διερωτήθηκε.   

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι θα συνεχιστεί η εξέταση και η συζήτηση σε επόμενη συνεδρία. Ερωτηθείς για την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου για την μισθολογική υποβάθμιση πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε ότι «δεν ακούσαμε το σκεπτικό, ούτε έχουμε δει εξαντλητικά που στηρίχθηκε η απόφαση». Σε ό,τι αφορά στη διαφθορά, είπε ο κ. Χριστοφίδης, πρέπει να υπάρχουν τέτοια μέτρα, τα οποία να είναι αποτρεπτικά. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντί να εκδιώξει και να παύσει τον συγκεκριμένο καθηγητή, όπως άλλωστε γίνεται σε όλη την δημόσια υπηρεσία, σε παρόμοιες περιπτώσεις, απλά του μείωσε την μισθοδοσία κατά μία κλίμακα. Σημείωσε ότι «αυτό το πράγμα είναι σκανδαλώδες, είναι μη αναμενόμενο διότι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, οφείλει να είναι παράδειγμα χρηστής διοίκησης και ισονομίας και όχι παράδειγμα ασυδοσίας». 

Αναφορικά με τις δαπάνες του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι δεν μπορεί πρώτα να διενεργεί δαπάνες, να ξοδεύει χρήματα και εκ των υστέρων να ζητά από τη Βουλή έγκριση αυτών των δαπανών.  

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης κατά 8 μήνες. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση διασαφηνίζονται ονομαστικά οι ηλικιακές ομάδες που θα δημιουργηθούν, ως αποτέλεσμα της επέκτασης, προσδιορίζεται η σταδιακή εφαρμογή της επέκτασης, καθώς και ότι ο Υπουργός θα έχει την εξουσία να καθορίζει κριτήρια για την κατανομή των παιδιών στα νηπιαγωγεία. 

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση C5.1R3 που αφορά την επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση αφορά την ηλικιακή ομάδα τεσσάρων χρόνων και οκτώ μηνών έως έξι χρόνων. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα διασφαλίσει την καθολική πλέον φοίτηση των παιδιών τεσσάρων έως έξι χρόνων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα λειτουργούν αποκλειστικά, σε δημόσια, κοινοτικά ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.). 

Ακόμη, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα γίνει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. Τη σχολική χρονιά 2023-2024 θα επεκταθεί το όριο ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση κατά δύο μήνες, ενώ τη σχολική χρονιά 2024-2025 θα επεκταθεί δύο επιπρόσθετους μήνες (τέσσερις συνολικά). Τη σχολική χρονιά 2025-2026 το έργο θα εφαρμοστεί πλήρως με την επέκταση του ορίου ηλικίας εισδοχής στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, κατά οκτώ μήνες. Η φοίτηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων θα είναι υποχρεωτική και δωρεάν. 

Επίσης, η νομοθεσία προβλέπει πως όποιος έχει την επιμέλεια του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή στην προδημοτική εκπαίδευση, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε ότι η έκκληση από πλευράς ΔΗΣΥ είναι αυτή η ευκαιρία που προσφέρεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να αξιοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι, υπάρχουν χρυσές τομές και θα πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για να βοηθηθούν χιλιάδες νοικοκυριά και να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά από τεσσάρων χρονών και πάνω να αρχίσουν την μαθησιακή τους διαδικασία, έτσι ώστε να βοηθηθούν και οι γονείς στην εργασιακή τους δραστηριότητα.  

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης κατά ακόμα ένα χρόνο είναι βασική θέση και πρόταση του ΑΚΕΛ. «Λυπούμαι να παρατηρήσω, είπε ο κ. Χριστοφίδης, ότι το Υπουργείο Παιδείας χωρίς ένα συνολικό σχεδιασμό θα πάρει κάποια λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αντί η εισήγηση να είναι τα λεφτά αυτά να διατεθούν για να επεκταθεί η δημόσια εκπαίδευση και να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες, η πρόταση του Υπουργείου είναι ουσιαστικά να επιχορηγηθεί ο ιδιωτικός τομέας για να καλύψει αυτές τις ανάγκες».  

«Θα είναι η πρώτη φορά που κομμάτι της δημόσιας υποχρεωτικής δια νόμου εκπαίδευσης θα εκχωρηθεί ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα και ο δημόσιος τομέας δεν θα μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες», ανέφερε. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει σχεδιασμό για το τι θα γίνει μετά το 2026 όταν θα εξαντληθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Η δική μας άποψη, είπε, είναι ότι υπάρχει δυνατότητα με ένα σοβαρό σχεδιασμό, με την αξιοποίηση των κοινοτικών νηπιαγωγείων, με μεταβατικές ρυθμίσεις, όπως είναι για παράδειγμα η τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών, η δημόσια εκπαίδευση να καλύψει αυτές τις ανάγκες διασφαλίζοντας το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης».  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε ότι υπάρχουν απόψεις από όλα τα κόμματα, και ότι θα κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα τροπολογίες ούτως ώστε τα σχέδια νόμου να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου.  

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 και Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία πλαισίου για την παροχή προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε γλώσσα άλλη από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και ο καθορισμός του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλονται από τους φοιτητές για την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών. 

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών και αναμένεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία.  

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι δεν διενεργήθηκε καμία μελέτη από κανένα οργανισμό που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο και ότι μια τέτοια απόφαση θα κλείσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ήδη έχουν κάνει επενδύσεις και έχουν αναπτύξει προγράμματα στην αγγλική γλώσσα. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων