Επιτροπή Παιδείας: 1111 συνοδοί για 2344 παιδιά με μια μέρα επιμόρφωσης το χρόνο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικών οργανώσεων και συνδέσμων παιδιών που εμπίπτουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, με κύριο θέμα την ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες έγκαιρης πρόσληψης και τοποθέτησης σχολικών συνοδών στα σχολεία για τις ανάγκες των παιδιών που εμπίπτουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Κατά την συνεδρία, μεταξύ άλλων, ειπώθηκαν τα ακόλουθα:

Εκπρόσωποι Υπουργείου Παιδείας:

 • Στην νομοθεσία δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια αποκλειστικού συνοδού.
 • Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια πρόσληψης, αυτά καθορίζονται από την κάθε επαρχιακή επιτροπή ξεχωριστά.
 • Οι επαρχιακές επιτροπές είναι υποχρεωμένες μέχρι το τέλος του Ιουνίου να καταθέτουν τις ανάγκες για σχολικούς συνοδούς. Στη συνέχεια το Υπουργείο προχωρά στην έγκυρη πρόσληψη. Με τον διορισμό του κάθε συνοδού την ευθύνη αναλαμβάνει ο διευθυντής του κάθε σχολείου.
 • Σήμερα στην δημοτική εκπαίδευση υπάρχουν 813 συνοδοί για 1808 παιδιά με τις δαπάνες τους να ανέρχονται σε 8,3 εκ.. Στη μέση εκπαίδευση υπάρχουν 298 συνοδοί για 536 παιδιά με τις δαπάνες τους να ανέρχονται 2,7 εκ..
 • Η κατάρτιση/επιμόρφωση των συνοδών γίνεται μια μέρα το χρόνο στη δημοτική και δύο στη μέση εκπαίδευση.

Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανώσεων:

 • Υπάρχουν συνοδοί οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση. Δεν θέλουμε συνοδούς-φρουρούς.
 • Πρέπει να γίνει μια ομάδα-μηχανισμός που να καταγράφει τις ικανότητες του κάθε σχολικού συνοδού ούτως ώστε να ανατίθενται οι κατάλληλοι συνοδοί στα κατάλληλα παιδία.
 • Υπάρχουν γονείς που δεν γνωρίζουν καν ποιοι είναι οι συνοδοί που προσέχουν τα παιδία τους.
 • Ο μισθός είναι πολύ χαμηλός και ως εκ τούτου δεν καθίσταται επαρκής για να προσελκύσει πιο εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Το πιο σημαντικό δεν είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα αλλά η συμπεριφορά που δείχνει ο κάθε συνοδός σε κάθε παιδί ξεχωριστά.
 • Πρέπει να υπάρξει επανακαθορισμός κριτηρίων χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενοι συνοδοί.

Εκπρόσωποι συνδέσμων παιδιών που εμπίπτουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:

 • Ένας γονιός πρέπει να ξέρει τον συνοδό του παιδιού του έγκαιρα.
 • Αδιανόητο να υπάρχει μόνο μια μέρα κατάρτισης τον χρόνο.
 • Δεν μπορεί να υπάρχουν συνοδοί που να προσέχουν πολλά παιδία.
 • Πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα επιμόρφωσης.
 • Πρέπει να ελεγχθεί η διαδικασία πρόσληψης σχολικών συνοδών. Η διαδικασία είναι παράνομη και χρήζει γνωμάτευσης από την νομική υπηρεσία.
 • Κάθε φορά ακούμε/λέμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Έγινε η απαραίτητη έρευνα για κατάθεση μιας νομοθεσίας περί σχολικών συνοδών η οποία μένει στάσιμη.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις βουλευτών επί του θέματος.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελέγχου

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές Σημαντικό