Επιτροπή Οικονομικών: Προϋπ. Υπουργείου Άμυνας, Εσωτερικών, Αρχής Τηλεπ. και Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2023. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι προϋπολογισμοί του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών το εξοπλιστικό πρόγραμμα της ΚΔ 

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2023 βρίσκεται στα υψηλότερα οικονομικά επίπεδα των τελευταίων 20 χρόνων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού.   

Μιλώντας για τα βήματα που επιτελέστηκαν με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητάς της χώρας, ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε ενδεικτικά στο πλάνο αναβάθμισης των υποδομών της ΕΦ, με την ολοκλήρωση τριών μεγάλων έργων το 2022 (αποθήκες πυρομαχικών, προκατασκευασμένα κτίρια και λέσχη στελεχών) και τη δρομολόγηση άλλων τριών το 2023 (εξεταστήριο πυρομαχικών, κτίρια μονάδας, όρχοι και υπόστεγα), την αναβάθμιση στα υλικά ένδυσης και υπόδησης, αλλά και το επιπλέον υποστηρικτικό υλικό του προσωπικού της ΕΦ, καθώς και την ενίσχυση του στόλου οχημάτων με νέα φορτηγά, λεωφορεία και εκσκαφείς, καθώς και σκάφη έρευνας και διάσωσης και μη επανδρωμένα αεροχήματα. 

Στην Αμυντική Διπλωματία, συνέχισε ο Υπουργός, επεκτάθηκαν οι διμερείς συνεργασίες με πέραν των 15 χωρών και ενισχύθηκαν οι τριμερείς και η τετραμερής, με συμμετοχή σε πολυεθνικές ασκήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δίνουν κύρος στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι επωφελείς για το προσωπικό αφού αποκομίζει εμπειρίες από σύγχρονους στρατούς και μπορεί να διαλειτουργεί μαζί τους, ενώ σημαντικό βήμα αποτέλεσε η υπογραφή διμερούς προγράμματος συνεργασίας με τη Γερμανία και η για πρώτη φορά τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας, με το υπουργείο να βρίσκεται στο στάδιο διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU). 

Αναφορικά με την αναβάθμιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ο κ. Πετρίδης μίλησε για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων και τη συμμετοχή στο προγράμματα διεθνούς στρατιωτικής κατάρτισης (IMET), τη σύναψη Διμερούς Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας (ACSA) και την τροχοδρόμηση της ένταξη της Εθνικής Φρουράς σε Πρόγραμμα SPP (State Partnership Program) με την πολιτεία του New Jersey. 

Σημαντικό ήταν και το έργο του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο σύμφωνα με τον ΥΠΑΜ τα τελευταία δύο έτη διοργάνωσε 41 ασκήσεις, εκ των οποίων οι 11 πολυεθνικές, διερεύνησε 375 υποθέσεις και εκτέλεσε 118 επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τη διάσωση 679 ατόμων. 

Για επίτευξη του στόχου για δημιουργία εθνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, το Υπουργείο Άμυνας στηρίζει οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 17 προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), ενώ σε συνεργασία με το ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έχει προκηρύξει νέα έργα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες Διττής Χρήσης, αντλώντας συνολικά ποσό 3 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσέθεσε ο κ. Πετρίδης. 

Συμπλήρωσε πως υλοποιούνται μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στρατολογίας, όπως η ηλεκτρονική κατάταξη, η δήλωση στοιχείων αρρένων στρατεύσιμων πολιτών που συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους, η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ, η έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α και η διασύνδεση με ΚΕΠ – ΚΕΠΟ, τμήμα κτηματολογίου και τον κυβερνητικό κόμβο, ενώ η διασύνδεση με την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα που αφορά τον εντοπισμό και την επιστρατευτική τακτοποίηση των ανέντακτων εφέδρων, καθώς από την ημέρα έναρξης του συστήματος εντοπισμού εφέδρων έχουν επιδοθεί συνολικά 10.600 ΦΑΠ. 

Στον τομέα του προσωπικού, ο Υπουργός Άμυνας είπε πως έγινε νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και της ΕΦ και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στους Περί Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς που αφορούν τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού, ώστε να καλυφθούν κενά που εντοπίστηκαν, δόθηκαν επιπλέον 3 θέσεις Ταξιαρχών, 6 Συνταγματαρχών, 14 Αντισυνταγματαρχών και 9 Ταγματαρχών και αναβαθμίστηκαν οι απόφοιτοι των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών τριτοετούς φοίτησης που θα τοποθετούνται πλέον στις κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) και Α6 (ii). 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου, γίνεται προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εθνικής Φρουράς, με την τοποθέτηση 2.200 φωτιστικών τύπου LED το 2022 και ακόμη 4.400 το 2023, ενώ για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19 εκ. ευρώ, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 12 ΜW περίπου, κατέληξε ο Υπουργός. 

Δηλώσεις Βουλευτών/Βουλευτριών  

Το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ μεταμορφώνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και την Εθνική Φρουρά σε έναν αξιόπιστο και δυναμικό εταίρο, έναν παροχέα ασφάλειας και άμυνας, στην Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τον κόσμο, δήλωσε μετά το τέλος της συζήτησης ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας. 

Η οικοδόμηση αυτής της προσπάθειας πρέπει να συνεχιστεί και η εγγύηση αυτής της προσπάθειας ακούει στο όνομα Αβέρωφ Νεοφύτου, συνέχισε ο κ. Κάρουλλας, και εξήρε «το ολοκληρωμένο, συστημικό, διακλαδικό και διατομεακό έργο που επιτελείται στο Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά, το οποίο μεταμορφώνει την ΕΦ σε έναν ισχυρό βραχίονα αμυντικής πολιτικής και συνεργασίας και την Κυπριακή Δημοκρατία σε έναν αναγνωρισμένο στρατηγικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, ως έναν κόμβο ασφάλειας και σταθερότητας, αποτέλεσμα της επιτυχημένης, εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυβέρνησης». 

Τα παραπάνω εκφράζονται στις διμερείς, τριμερείς και τετραμερείς συνεργασίες που αναπτύσσει η ΚΔ, αλλά και με την πρόσφατη άσκηση «Ευνομία», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ακόμη την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων, τη στρατηγική εμβάθυνση των σχέσεων με Ισραήλ και Γαλλία και την αντιμετώπιση των κοινών απειλών με την Ελλάδα. 

Σημείωσε επίσης πως ο αμυντικός προϋπολογισμός βρίσκεται στα ψηλότερα επίπεδα, με ετήσια δαπάνη σχεδόν €200 εκατ., γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες αποτρεπτικής ισχύος αλλά και αμυντικής συνεργασίας με φίλια κράτη, ενώ επεσήμανε τη μέριμνα για το προσωπικό, με νέες θέσεις προαγωγής για τους αξιωματικούς, την αναβάθμιση των νέων υπαξιωματικών, το συνταξιοδοτικό των συμβασιούχων υπαξιωματικών, την άρση της αδικίας για τις γυναίκες υπαξιωματικούς, αλλά και τη βούληση του ΥΠΑΜ για την αξιοποίηση των ΣΥΟΠ, όπως και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας πως μέχρι την ώρα της λύσης και της επανένωσης του νησιού η Εθνική Φρουρά πρέπει να παραμείνει μια αξιόμαχη και επιχειρησιακά ικανή δύναμη αποτροπής της όποιας ξένης επιβουλής, της όποιας εχθρικής ενέργειας και ικανή δύναμη προστασίας των πολιτών. 

Πρόσθεσε πως στη σημερινή συνεδρία τονίστηκαν προς τον Υπουργό Άμυνας εκκρεμότητες όπως η κατάθεση περαιτέρω τροποποιήσεων των Κανονισμών των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών για εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου και άρση των αδικιών, η επίλυση των προβλημάτων των ΣΥΟΠ και η κατάθεση των κανονισμών που τους διέπουν στη Βουλή προς ψήφιση, την παρουσίαση των προθέσεων της Κυβέρνησης σχετικά με τα επιταγμένα τεμάχια γης, καθώς και το ζήτημα του κλεισίματος του πεδίου βολής Τσερίου. 

Επιπρόσθετα, ο κ. Κώστα ανέφερε πως οι βουλευτές του ΑΚΕΛ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τα πρόσφατα θανατηφόρα και άλλα σοβαρά ατυχήματα στην Εθνική Φρουρά, ζήτησαν ενημέρωση για το θέμα αναβάθμισης των γυναικών υπαξιωματικών και το συνταξιοδοτικό των ΣΥΠ, καθώς και πληροφορίες για τη σημερινή κατάσταση στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο και το Υγειονομικό Σώμα γενικότερα μετά τις αποχωρήσεις ιατρών. 

Τέλος, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ επανέλαβε την αντίθεση του κόμματος του στην ιδιωτικοποίηση των πολύ σημαντικών, όπως ανέφερε, για την εθνική ασφάλεια ημικρατικών οργανισμών ΑΗΚ και CYTA, ενώ κάλεσε τον υπουργό Άμυνας να προχωρήσει σε μείωση της θητείας συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, όπως ίσχυε πριν την αλλαγή της νομοθεσίας. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ευχαρίστησε στις δηλώσεις του τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής για την αγαστή συνεργασία, «μία από τις λίγες επιτροπές που λειτουργήσαμε ως εθνική ομάδα για την άμυνα του τόπου». 

Οι προϋπολογισμοί της Εθνικής Φρουράς και τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι στο παρελθόν, συνέχισε ο κ. Μυλωνάς, προσθέτοντας πως υπάρχει αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία στηρίζει εδώ και χρόνια την άμυνα του τόπου και την οποία ευχαρίστησε, μαζί με τον ελληνικό λαό. 

«Οι προϋπολογισμοί θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην άμυνα του τόπου μας, περισσότερο χρόνο και κόπο για την ανύψωση του ηθικού, περισσότερο χρόνο και κόπο να συνειδητοποιήσει η κοινωνία μας ότι η απειλή είναι πραγματική και βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε», κατέληξε σχετικά. 

Σε 13 άξονες ο Προϋπολογισμός του ΥΠΕΣ για το 2023 

Σε 13 άξονες έχει διαμορφωθεί ο Προϋπολογισμός του 2023 για το Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος καταρτίστηκε με στόχο την υλοποίηση, των βασικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που προωθούνται, όπως δήλωσε ο Υπουργός Νίκος Νουρής, παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών. 

Στο αριθμητικό μέρος, ο προϋπολογισμός του 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023-2025 χαρακτηρίζονται από αυξημένη δαπάνη των υπό κατασκευή έργων, η οποία ανέρχεται σε €146,6 εκ., σε σχέση με τα €135,4 εκ. το 2022. Αύξηση καταγράφεται και στις δαπάνες για συγχρηματοδοτούμενα έργα, οι οποίες ανέρχονται σε €42,2 εκ. από €35 εκ. το 2022 

Αυξημένες είναι και οι χορηγίες προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, τα Ταμεία Τ/κ Περιουσιών και Θήρας αλλά και οι επιδοτήσεις των Στεγαστικών Σχεδίων με την δαπάνη να ανέρχεται στα €239,4 εκ. σε σχέση με €231,8 εκ. το 2022. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Νουρής χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό ως άκρως αναπτυξιακό που δίνει δυνατότητες στους Δήμους και τις Κοινότητες να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. 

Έναν προϋπολογισμό, είπε, που έμπρακτα δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της κυβέρνησης, όσον αφορά τις προσεγγίσεις και τη στήριξη των πολιτών, και βεβαίως με μια σειρά από συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες γίνονται πράξη στη βάση της ωριμότητας των έργων. 

Ο κ. Νουρής τόνισε πως με την παρουσίαση είχε την ευκαιρία η Επιτροπή Οικονομικών να ακούσει και να πιστοποιήσει ακριβώς ότι η Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, στη δεκαετή της παρουσία, υλοποιεί στην πράξη αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει, είτε αφορά στον τομέα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  είτε στον τομέα της πολεοδομικής αδειοδότησης, στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής,  είτε στα θέματα των έργων. 

Βεβαίως, συνέχισε, «πολύ περισσότερο στο γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει τις βάσεις για έναν καλύτερο αύριο για αυτή την χώρα και πολύ περισσότερο φροντίσαμε να προικοδοτήσουμε τη χώρα με το ταμείο ανάκαμψης με ένα πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο θα λειτουργήσει ως ο συνεχιστής της προσπάθειας της αναπτυξιακής δραστηριότητας». 

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό εντός της Επιτροπής, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι αυξήσεις στον προϋπολογισμό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εάν αναλογιστούμε την δύσκολη παγκόσμια συγκυρία και τις πληθωριστικές τάσεις που καταγράφονται λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. 

Αύξηση, όπως είπε ο κ. Νουρής, σημειώνεται και στις δαπάνες προσωπικού λόγω του τιμάριθμου, καθώς και της συμπερίληψης πρόσθετων οργανικών θέσεων στη δομή του Υπουργείου. 

Σημείωσε ότι η αύξηση των λειτουργικών δαπανών από €63,6 εκ. σε €69 εκ. οφείλεται στις απαιτούμενες πρόσθετες πιστώσεις για την διεξαγωγή των Προεδρικών εκλογών. 

Αναφορικά με τα έσοδα, ο κ. Νουρής είπε πως το 2021 αυτά ανήλθαν σε €147,3 εκ., ενώ τα έτη 2022-2025 αναμένεται επίσης να αυξηθούν σε €151,8 εκ., €164,3 εκ., €180,3 εκ. και €167,5 εκ., αντίστοιχα. 

Στο 36% του προϋπολογισμού οι αναπτυξιακές δαπάνες  

Ο Υπουργός ανέφερε πως οι αναπτυξιακές δαπάνες του ΥΠΕΣ, μη συμπεριλαμβανομένων των €17 εκ. που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα ταμεία μέσω της Γ.Δ. Ανάπτυξης, κοστολογούνται στα €242,1 εκ. και αποτελούν το 36% του προϋπολογισμού ενώ οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται στα €401,1 εκ. και αποτελούν το 59% του προϋπολογισμού. 

Αξιοπρόσεκτο, όπως ανέφερε ο κ. Νουρής, είναι το συνολικό κόστος των έργων που προωθούνται για την περίοδο 2023-2025 σε Δήμους και Κοινότητες σε όλη την επικράτεια της χώρας και το οποίο θα ανέλθει στα €632 εκ. 

Από αυτά τα 325 εκ αφορούν έργα σε αστικές περιοχές, 236 εκ έργα σε αγροτικές περιοχές και άλλα €71 εκ. σε περιαστικές περιοχές, γεγονός, σημείωσε, που δείχνει την σημασία που αποδίδουμε στην ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και την ισορροπία που τηρούμε στους αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς της κυβέρνησης. 

Σε σχέση με τα σημαντικότερα έργα που προωθούνται, ο κ. Νουρής έκανε αναφορά, ανάμεσα σε άλλα, στην κατασκευή νέου Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου και Προαναχωρησιακού Κέντρου στην περιοχή «Λίμνες», Μενόγεια ύψους €15,7 εκ, στα έργα σταθεροποίησης εδάφους στο Πισσούρι ύψους €13 εκ, στην κατασκευή της Λεωφόρου Αλεξανδρουπόλεως στο Στρόβολο  ύψους €12 εκ, στη βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο (Φάση Α’) ύψους €11 εκ, στη διεύρυνση/ Βελτίωση της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό ύψους €8εκ και στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στον πυρήνα Παραλιμνίου ύψους €7,7εκ. 

Όσον αφορά τις σημαντικότερες δαπάνες για την περίοδο 2023-2025, αυτές κατανέμονται σε δαπάνες κατασκευαστικών εργασιών €434,8 εκ., σε δαπάνες προσωπικού €313,2 εκ.,  σε χορηγία για την ΑΤΑ €354,3 εκ., σε στεγαστικά Σχέδια και επιδόματα €232,2 εκ.,  σε διάφορες λειτουργικές δαπάνες €196,8 εκ., σε απαλλοτριώσεις €119,9 εκ., σε συγχρηματοδοτούμενα έργα €101,4 εκ., σε χορηγία στο ΡΙΚ €112,2 εκ., και τέλος σε Δάνεια €60 εκ. 

Ο κ. Νουρής ανέφερε πως το ποσοστό υλοποίησης του φετινού προϋπολογισμού θα ανέλθει στο 84%, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση κάτω από τις δοσμένες συνθήκες. Επεσήμανε επίσης πως το ΥΠΕΣ διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα συνολικής δαπάνης ύψους 399,3 εκ. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται στα 285 εκ., μέσων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Μονάδα Ευρωπαϊκών ταμείων, πρόσθεσε, συνεχίζει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο την πλήρη απορρόφηση τους. 

Ο Υπουργός είπε πως μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί έργα και μεταρρυθμίσεις, στα πλαίσια των αξόνων πολιτικής που αφορούν στη δημόσια υγεία και πολιτική προστασία, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην πορεία προς μια ψηφιακή εποχή. 

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιεί, υπογράμμισε, ξεχωρίζουν η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο εκσυγχρονισμός έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τον αστικό αναδασμό και το σχέδιο χορηγιών για φοιτητικές εστίες. 

Ο κ. Νουρής σημείωσε πως ο προϋπολογισμός του 2023 καταρτίστηκε και στη βάση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, και είναι αξιοσημείωτο, όπως τόνισε, ότι στον προϋπολογισμό των δράσεων του 2023, τα 688,9 εκ. κατανέμονται για υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων, γεγονός που δείχνει την ορθότητα στην κατανομή των κονδυλίων. 

Όσον αφορά τους άξονες του προϋπολογισμού, αυτοί είναι η Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Στεγαστική Πολιτική – Στεγαστικά Σχέδια, η Μεταρρύθμιση πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης, η Πολιτική Ανάπτυξης μέσω Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η Προσέλκυση Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, το Άσυλο και Μετανάστευση, η Διαχείριση Γης, η Πολιτική Στήριξης Περιοχών της Υπαίθρου, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας Οργανωμένων Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ», ο Έλεγχος Σωματείων και Ιδρυμάτων, η Ενίσχυση της Προστασίας των Πολιτών και η Ανάδειξη του κέντρου της πρωτεύουσας. 

Ο Υπουργός ανέλυσε κάθε άξονα του Προϋπολογισμού ξεχωριστά, κάνοντας αρχή από τη Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, όλα όσα πρέπει να γίνουν στην μεταβατική περίοδο, μέχρι το Μάιο του 2024 είναι ήδη σε εξέλιξη και πρόσθεσε πως τηρούνται αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, ώστε τον Ιούνιο του 2024 να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Έγκριση 846 αιτήσεων από Ιούλιο 2019 μέχρι Οκτώβριο 2022 για Στεγαστικά Σχέδια  

Για την Στεγαστική Πολιτική και τα Στεγαστικά Σχέδια, ανέφερε πως από τον Ιούλιο του 2019 που εφαρμόζονται τα νέα σχέδια, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022, έχουν εγκριθεί 846 συνολικά αιτήσεις, με την οικονομική βοήθεια να ξεπερνά τα €30,3 εκ. 

Είπε πως στον προϋπολογισμό του 2023 και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι διαθέσιμες πιστώσεις για τα σχέδια αυτά ανέρχονται στα €20εκ., από €15εκ. το 2022, γεγονός που αποδεικνύει την κοινωνικής ευαισθησία της Κυβέρνησης, αλλά και την πρόθεση για ανάπτυξη και αναζωογόνηση της υπαίθρου μας, προσφέροντας γενναιόδωρες οικονομικές παροχές σε νέες, κυρίως, οικογένειες που επιθυμούν να ανοίξουν μια νέα σελίδα στη ζωή τους. 

Ακόμη, είπε ότι ιδιαίτερο μέρος της στεγαστικής μας πολιτικής αφορά τους πρόσφυγες. Για την τριετία 2023-2025 αυξήσαμε τις δαπάνες στέγασης των προσφύγων, όπου για την τριετία 2023-2025 περιλαμβάνοντας πρόνοια €70εκ για κάθε χρονιά στον προϋπολογισμό. 

Για τη μεταρρύθμιση της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση της ταχείας αδειοδότησης, λέγοντας πως μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν με τη νέα διαδικασία 4.341 αιτήσεις και εκδόθηκαν 3700 άδειες. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, είπε, η ταχύρρυθμη αδειοδότηση επεκτάθηκε καλύπτοντας μέχρι 4 κατοικίες ή μέχρι 12 κατοικίες στη σειρά ή μέχρι 20 οικιστικά διαμερίσματα, αλλά και μεικτή εμπορική/γραφειακή/ή και οικιστική ανάπτυξη μέχρι 1.000 τμ. Πρόσθεσε πως μετά τη ψήφιση από τη Βουλή νομοσχεδίου που αφορά τις μεγαλύτερες αναπτύξεις με κόστος πέραν των 20 εκ. και για τις οποίες ο μέγιστος χρόνος έκδοσης των αδειών θα είναι 12 μήνες, ολοκληρώνεται η πολεοδομική και οικοδομική μεταρρύθμιση η οποία περιλαμβάνεται σαν υποχρέωση και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για τον άξονα της Πολιτικής Ανάπτυξης μέσω Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε, ανάμεσα σε άλλα, πως αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης και τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών στην ύπαιθρο με στόχο ένα λειτουργικό, αειφόρο, περιβαλλοντικά φιλικό και ισόρροπο σχεδιασμό. 

Στις 18.345 οι αιτήσεις ασύλου φέτος μέχρι τον Οκτώβριο, 7.000 επιστροφές 

Στο μεγάλο ζήτημα και άξονα που αφορά το Άσυλο και τη Μετανάστευση είπε πως το γεγονός ότι το 94% προέρχεται από τις διελεύσεις από την ΠΓ, επιβεβαιώνει τη θέση μας για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία, αλλά και γιατί επιμένουμε στην αναγκαιότητα ανακοπής των ροών με αποτρεπτικά μέσα που ήδη εφαρμόζονται επί εδάφους. 

Ο κ. Νουρής σημείωσε πως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 2022, οι αιτήσεις ασύλου έχουν ανέλθει σε 18.345, ενώ συνολικά αιτητές ασύλου και πρόσωπα που έχουν ήδη λάβει καθεστώς προστασίας, έφτασαν να αποτελούν το 6% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ανέφερε πως για τη διαχείριση του προβλήματος, το ΥΠΕΣ προχώρησε σε δραστικές διορθωτικές κινήσεις στα θέματα πολιτικής αλλά και υποδομών. 

Πρόσθεσε πως η προσπάθεια αποφόρτισης της χώρας από τις υπέρμετρα αυξημένες ροές, εστιάζεται σε μια συνεχή προσπάθεια συνομολόγησης συμφωνιών με έμφαση στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών με χρηματικά κίνητρα και σημείωσε πως η δημιουργία Γραφείου Επιστροφών κάτω από τον Υπουργό ήταν μια καινοτόμα ενέργεια που πέτυχε να φέρει την Κύπρο στην πρώτη θέση μεταξύ των ΚΜ σε αριθμό επιστροφών με σχεδόν 7.000 επιστροφές εντός του 2022. 

Ο κ. Νουρής εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς υπογράφηκαν 4 μνημόνια συναντίληψης και στήριξης ενώ πρόσθετα δόθηκαν €67,5 εκ για τη χρηματοδότηση για την ανέγερση του νέου Κέντρου Φιλοξενίας και του Προαναχωρησιακού Κέντρου. 

«Η Δημοκρατία καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες στα θέματα φιλοξενίας. Οι δυνατότητες μας όμως δεν είναι απεριόριστες. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε καμιά αναστολή και κανένα δισταγμό να δώσουμε βοήθεια και στήριξη στους πραγματικά έχοντες ανάγκη, στους πραγματικούς πρόσφυγες, όπως πράξαμε στην περίπτωση των Ουκρανών, όμως όσοι καταχρώνται το σύστημα ασύλου της χώρας μας και απορρίπτονται πρέπει να επιστρέφονται πίσω στις χώρες προέλευσής τους», είπε. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών/Βουλευτριών   

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χρύσης Παντελίδης στη διάρκεια της συζήτησης, έθεσε το θέμα του μεγαλεπήβολου έργου «Παλλουρόκαμπος», το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή Λατσιών και Γερίου και με ικανοποίηση, όπως είπε, άκουσε τον Υπουργό να δηλώνει ότι το έργο είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου. 

Επίσης έθεσε το θέμα της ανακατασκευής της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο και σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας ξαναρχίζει η διαδικασία προώθησης του έργου. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, μιλώντας μετά τη συνεδρία είπε πως ο προϋπολογισμός ταυτίζεται και συνάδει με τη στρατηγική της κυβέρνησης για ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση. Εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι είναι προοδευτικός ο προϋπολογισμός, ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα τη στεγαστική και επιδοματική πολιτική, που παράλληλα εκσυγχρονίζει τις δομές του Υπουργείου Εσωτερικών. Σταθηκε ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, λέγοντας πως η Κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα και με τις συμφωνίες που έχει κάνει και προτίθεται να κάνει για τις επιστροφές, θα αυξήσει τις εκροές και θα απαμβλήνει το πρόβλημα. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία είπε πως το μόνο θετικό σε σχέση με το σύνολο των σχεδίων που αφορούν τους εκτοπισμένους είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα και η ελπίδα ότι αυτός να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που κατατίθεται από Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. Για ακόμη μια χρονιά ο προϋπολογισμός δεν ενσωματώνει τις σύγχρονες ανάγκες του προσφυγικού κόσμου αλλά αντιθέτως επαληθεύει τη δεκαετή ανεπάρκεια της Κυβέρνησης να λειτουργήσει οργανωμένα για να αντιμετωπίσει τα τεράστια και επικίνδυνα ζητήματα των εκτοπισμένων, και αφορούν κυρίως στη διαβίωση των ανθρώπων σε κυβερνητικούς συνοικισμούς. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας παραδέχθηκε πως ναι έχουν πολλά βήματα προόδου στα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών, προσθέτοντας ωστόσο πως παραμένουν ακόμα πολλά για να γίνουν. Στο θέμα της Στεγαστικής πολιτικής, είπε πως δεν έχει υιοθετηθεί η πρόταση της ΔΗΠΑ για δημιουργία ενός κοινού φορέα στον οποίο θα ενταχθούν όλα τα στεγαστικά σχέδια και τα επιδόματα που δίδονται. Στο μεταναστευτικό είπε πως από το 2015 ως σήμερα έχουν γίνει 70 χιλιάδες αιτήσεις για άσυλο, έχουν γίνει 10 χιλιάδες επιστροφές αιτητών στις χώρες τους και αναζητούμε να μάθουμε τι έγιναν οι άλλες 60 χιλιάδες αιτητές. Σημείωσε πως για αυτό το ζήτημα ο Υπουργός θα αποστείλει γραπτή ενημέρωση για τα στοιχεία. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε για το μεταναστευτικό πως μόνο σε αυτό το χρόνο έχουν δαπανηθεί 68 εκ. ευρώ από τους φορολογούμενους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη φιλοξενία παράνομων μεταναστών, και αυτό το κονδύλι αφορά μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών. Σημείωσε πως τα χρήματα που έχουν έρθει ως βοήθεια από την ΕΕ είναι μόλις 17 εκ., δηλαδή πολύ πιο λίγα από όσα έχουμε ξοδέψει ως χώρα για το μεταναστευτικό. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Κονδύλια εκατομμυρίων για στεγαστικά σχέδια 

Χαμηλός ο προϋπολογισμός του Γραφείου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

Χαμηλός είναι ο προϋπολογισμός του Γραφείου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου. Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε ενώπιον των μελών της Επιτροπής Οικονομικών, τον προϋπολογισμό του 2023. Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι το 2022 ο προϋπολογισμός ήταν 553.354 ευρώ και το 2023 θα είναι 529.339 ευρώ. 

Πρόσθεσε ότι την μερίδα του λέοντος για το 2022, με ποσοστό 82% είχε η μισθοδοσία των υπαλλήλων και αυτών που είναι με απόσπαση και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Γραφείο. Ανέφερε ότι για το 2023 η μισθοδοσία προϋπολογίζεται στο 79%. Σημείωσε ακόμη ότι πέραν των λειτουργικών εξόδων του γραφείου δίνεται τεράστια σημασία στην εκπαίδευση και είπε ότι ο προϋπολογισμός συνάδει με το όραμα και τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες του γραφείου. 

Η κ. Μιχαηλίδου, ανέφερε επίσης ότι ένα σημαντικό θέμα είναι αυτό των αποστάσεων και συνέχισε αναφέροντας ότι είναι σε εξέλιξη η πλήρωση των οργανικών θέσεων και ότι έχουν γίνει ήδη συμβουλευτικές για μια θέση Α13, μία Α11 και δύο Α8. Εξήγησε ότι για τις θέσεις της κλίμακας Α8 θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος, επειδή θα υπάρχουν γραπτές εξετάσεις. 

Σε ερώτηση του Βουλευτή του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Χρύση Παντελίδη, για το εάν θα μειωθούν οι αποσπάσεις μετά την πλήρωση αυτών των θέσεων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το προσωπικό που υπήρχε μαζί με τις αποσπάσεις έχει επιφορτιστεί με όλες τις γνωματεύσεις του RRF (του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και με τη διαχείριση του κεντρικού συστήματος, που δεν υπήρχαν προηγουμένως, οπόταν «αυτή τη στιγμή το γραφείο επιβαρύνεται με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας».   

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, απευθυνόμενος στην κ. Μιχαηλίδου ρώτησε εάν υπάρχει οργανόγραμμα που να απαντά στις ανάγκες της υπηρεσίας σήμερα. Η κ. Μιχαηλίδου απάντησε ότι όσον αφορά το θέμα του οργανογράμματος υπάρχει συγκεκριμένο οργανόγραμμα από το 2019 και ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων εντός του 2021. Πρόσθεσε ότι για τις θέσεις Α13 και Α11 «αρχές του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι, όχι όμως και για την Α8 για τις οποίες θα υπάρχουν γραπτές εξετάσεις και τώρα είμαστε στο στάδιο που περιμένουμε από τα πανεπιστήμια να μας που ποια ενδιαφέρονται για τις γραπτές εξετάσεις». 

Ο κ. Καυκαλιάς  ανέφερε ότι για τους κανόνες απαλλαγής, το γνωστό απαλλακτικό κανονισμό, στην Κύπρο  το ποσοστό απορρόφησης είναι στο 45% συγκριτικά με ένα 90% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.  Απευθυνόμενος στην κ. Μιχαηλίδου ρώτησε τι είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να αξιοποιηθούν αυτοί οι κανονισμοί προς όφελος της κοινωνίας. Προς απάντηση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι τα στοιχεία αυτά είναι του 2019 και είναι τα τελευταία στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ανανεωμένα στοιχεία, συνέχισε, του 2020 θα είναι έτοιμα τον Ιούνιο.  Σημείωσε ακόμη ότι, το 2021 και το 2022 έγιναν αμέτρητες παρουσιάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές για τους απαλλακτικούς κανονισμούς παρουσιάζοντας συγκεκριμένα άρθρα.   

Παράλληλα, ο κ. Καυκαλιάς τοποθετήθηκε σχετικά με τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια που αφορούν τα ξενόγλωσσα προγράμματα λέγοντας ότι με την τοποθέτησή της Εφόρου «λέτε ότι πρέπει να επιβάλλονται δίδακτρα γιατί αυτό καθορίζουν το πλαίσιο και οι κανονισμοί». Η Έφορος είπε ότι, η βάση όλων των θέσεων του γραφείου βασίζεται στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, που υπάρχει στις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και σε συγκεκριμένη οδηγία.    

Ο Βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, διερωτήθηκε εάν έχουν καταλάβει οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι αρμόδιες αρχές την κουλτούρα για το πως δουλεύει το θέμα των κρατικών ενισχύσεων για να επωφεληθεί η Κύπρος στον μέγιστο βαθμό χωρίς να υπάρχουν λανθασμένα σχέδια ή αιτήσεις. 

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι αυτό εξαρτάται και από την εκπαίδευση που θα τύχουν οι διάφορες αρμόδιες αρχές, αλλά σίγουρα και μέσα από την «δική μας επιμόρφωση για να είμαστε ενήμεροι άμεσα για όλες τις εξελίξεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλη αυτή την πληροφόρηση και να την μεταφέρουμε με την σειρά μας, έγκαιρα στις αρμόδιες αρχές». 

Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη Ιανουαρίου 2022 «έχουμε καταφέρει ως ένα από τα τρία κράτη μέλη να υιοθετήσουμε το κεντρικό σύστημα μητρώων κρατικών ενισχύσεων, το οποίο δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες». Η δημιουργία του μητρώου λειτουργεί προς την σωστή κατεύθυνση της αξιοποίησης των απαλλακτικών κανονισμών που δεν είναι άλλο από την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση, είπε. Η κ. Μιχαηλίδου κατέληξε λέγοντας ότι η κουλτούρα έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €345,1 εκ.., ο οποίος κρίθηκε αναγκαίος λόγω της υποβολής σειράς αιτημάτων από Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα, αλλά και λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που δημιουργούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην κυπριακή οικονομία. 

Στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση οδηγείται ο 3ος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του κράτους

Στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση την Πέμπτη 24/11/2022 οδηγείται ο τρίτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του κράτους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίας του σώματος.

Ο κ. Παντελίδης εξήγησε ότι η Επιτροπή έκρινε ικανοποιητικές τις διευκρινίσεις που ζήτησε και έλαβε γύρω από δαπάνες που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και οδηγεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν κατατεθεί δύο επιπρόσθετοι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί, ο πρώτος ύψους €102 εκ. και ο δεύτερος €172 εκ.

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1(2) της πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία»,  

(β) η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 10(2)(γ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαϊου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012» και 

(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή του Άρθρου 72β(2)(στ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης διευκρίνισε ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων αυτών σε νόμους δεν είναι προαπαιτούμενη για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απέδωσε τη σχετική αναφορά σε δημοσίευμα σε κακοδιατυπωμένη επιστολή που συνόδευε τα δύο νομοσχέδια.

Πρόσθεσε πως η συζήτηση των νομοσχεδίων άρχισε, ανέφερε πως η ψήφιση τους σε νόμους δεν θα καταστεί δυνατή πριν κλείσει η Βουλή για τις γιορτές και τις προεδρικές εκλογές, σημειώνοντας εκ νέου ότι δεν συνιστά προαπαιτούμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης είτε για άλλο σκοπό.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Θωρακίζουν καταθέσεις σε περίπτωση εξυγίανσης τραπεζών 

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 2023, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €386.8 εκ. και δαπάνες ύψους €575.7 εκ..     

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής τονίσαν τη σημασία της CYTA για τα δημόσια ταμεία

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, από όλα τα κόμματα υπογράμμισαν ότι η CYTA αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα κερδοφόρου και εύρωστου ημικρατικού οργανισμού που πρέπει να παραμείνει στην ιδιοκτησία του κράτους, ώστε το δημόσιο και η κοινωνία ευρύτερα να αποκομίζουν τα σημαντικά αυτά οφέλη, είπε στο ΚΥΠΕ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Χρύσης Παντελίδης, μετά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2023.

Σε δελτίο Τύπου της CYTA, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Μιχάλης Ιωαννίδης μετά τη συνεδρία της Επιτροπής δήλωσε πως το νομοθετικό σώμα ενημερώθηκε πως ο προϋπολογισμός του 2023 είναι ο πιο εκτεταμένος αναπτυξιακός προϋπολογισμός που κατέθεσε ποτέ η Cyta στα 60 χρόνια ιστορίας της.

Ανέφερε ότι φέτος, αναμένονται τα υψηλότερα έσοδα οκταετίας που θα κυμανθούν στα €400εκ. και κερδοφορία αντίστοιχη με την περσινή, η οποία κατέγραψε ρεκόρ.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ιωαννίδης ο Προϋπολογισμός του 2023 περιλαμβάνει αναπτυξιακές επενδύσεις σε υποδομές τεχνολογίας ύψους €207εκ. που θα επενδυθούν στην ολοκλήρωση του Cyta Fiber μέχρι το τέλος του 2023, δύο υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν την Κύπρο με το εξωτερικό, Διεθνές Πράσινο Κέντρο Δεδομένων της Κύπρου και επενδύσεις για την ενεργειακή αυτονόμηση της Cyta και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του τόπου.

Ο Πρόεδρος της CYTA ανέφερε επίσης ότι ο Οργανισμός επέλεξε συνειδητά να μην μετακυλήσει στον καταναλωτή τα αυξημένα έξοδα, λόγω πληθωρισμού και αυξημένου κόστους του ηλεκτρισμού που τα έχει απορροφήσει.

Πρόσθεσε ότι για 2η συνεχή χρονιά η CYTA είναι στην κορυφή της Ευρώπης με το γρηγορότερο δίκτυο κινητής, με πληθυσμιακή κάλυψη 5G στο 100% και με άλμα δώδεκα (12) θέσεων, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ψηφιακής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Ο κ. Παντελίδης, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίας είπε πως η Επιτροπή έκρινε θετικά για τη CYTA, την ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο Οργανισμός συνεισέφερε στα δημόσια ταμεία 1,2 δις ευρώ, πρόσθεσε ότι περίπου το 73% αυτού του ποσού πήγε στο δημόσιο ταμείο με τη μορφή μερισμάτων και το 27% με τη μορφή φορολογιών.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό της CYTA το 2023 προϋπολογίζονται έσοδα 386,8 εκ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,01% σε σύγκριση με το 2022 και οι δαπάνες προϋπολογίζονται στα 575,7 εκ. ευρώ και αύξηση 32,5% σε σχέση με το τρέχον έτος.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Cyta: Ρεκόρ οκταετίας στα έσοδα, απορροφά κόστος

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ο οποίος για το 2023 είναι ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει έσοδα και δαπάνες ύψους €8.8 εκ.. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό της της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, ο οποίος για το 2023 είναι ισοσκελισμένος προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €1.5 εκ. και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον Π/Υ του 2022. 

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 13) Νόμος του 2022 

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι η παράταση της ισχύος υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό που αφορά σε αίτημα για πρόσθετες πιστώσεις συνολικού ύψους €26.923 με σκοπό την παραχώρηση αυξήσεων στους μισθούς του συμβασιούχου προσωπικού που στελεχώνει τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων    

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.    

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τη Δικαστική Υπηρεσία, τη Νομική Υπηρεσία, τη Λιμενική Αστυνομία και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Υπηρεσία Μεταλλείων, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υπουργείο Οικονομικών 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ υπουργείων σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Ανοίγουν 208 θέσεις στο δημόσιο 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων