Επιτροπή Οικονομικών: Μακροπρόθεσμη στρατηγική κυπριακής οικονομίας, έλεγχος ξένων επενδύσεων και διαχείριση κυπριακών αεροδρομίων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/09/2022, πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για τη συζήτηση θεμάτων που άπτονται της νέας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Τάκης Κληρίδης, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται ολοκληρωμένη μελέτη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δύο πυλώνες της στρατηγικής, είπε, είναι από τη μία η αναδιάρθρωση και η αναδιοργάνωση της κυπριακής οικονομίας, με διόρθωση των στρεβλώσεων και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν και, από την άλλη, η ανάπτυξη, με αναγνώριση των κύριων τομέων που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, με ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 

Πρόσθεσε, ότι στην καρδιά της στρατηγικής βρίσκεται η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ενώ στόχος είναι η οικονομία να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που να είναι αρκετά ισχυρή για να μπορεί να απορροφήσει εξωτερικούς κραδασμούς. 

Όπως είπε, η στρατηγική αποτελείται από πάνω από 240 δράσεις, που αποτελούν πρακτικές εισηγήσεις, ενώ 92 από αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Ανδρέας Ασσιώτης, παρουσίασε στην Επιτροπή τη στρατηγική. Όπως είπε, αυτή διαφέρει από άλλες στρατηγικές, επειδή είναι συμμετοχική, συνδεδεμένη με χρήματα και έχει «ιδιοκτησία». 

Αναλυτικότερα, είπε ότι για τη διαμόρφωση της στρατηγικής έγιναν πάνω από 200 συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους, πάνω από 5 εργαστήρια και δημόσια διαβούλευση, ενώ πήραν ανατροφοδότηση και από τα κόμματα. Επιπλέον, η στρατηγική είναι συνδεδεμένη με τον προϋπολογισμό και οι δράσεις είναι κοστολογημένες, ενώ η υλοποίησή της χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως είναι και υπό την εποπτεία της. Τέλος, όπως είπε, η «στρατηγική έχει ιδιοκτησία», καθώς σε κάθε δράση αναφέρεται ποιος είναι ο υπεύθυνος για την υλοποίησή της, με ποιο προϋπολογισμό είναι συνδεδεμένη, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και παραδείγματα για το πού έχει ξαναγίνει. 

«Το κάθε Υπουργείο να ενημερωθεί για τη στρατηγική και τις δράσεις που του αναλογούν και θα τις συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό», είπε. 

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής ονομάζονται «παγκόσμιο πρότυπο έθνος», με αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό, αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, «ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία», που να βασίζεται στην πράσινη οικονομία και ψηφιακή μετάβαση, και «δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία», με εκπαιδευτικό σύστημα παγκόσμιας εμβέλειας, προσβάσιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κράτος δικαίου που να καταπολεμά τη διαφθορά. 

Τόνισε ότι στόχος της στρατηγικής δεν είναι να δώσει έμφαση στους παραδοσιακούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και ο κατασκευαστικός τομέας, αλλά σε αναδυόμενους τομείς, στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και πιθανώς να μην έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τέτοιοι είναι η τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο πρωτογενής τομέας με την αγροτεχνολογία, ο βιώσιμος τουρισμός, η υγεία και ο αγροτουρισμός, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ελαφρά βιομηχανία. 

Όπως είπε, προτεινόμενο κεντρικό μοντέλο ανάπτυξης είναι να γίνει η Κύπρος «αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης». 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστίνα Ερωτοκρίτου, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, είπε ότι «συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, για τους πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να χτιστεί το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, η οποία, με σωστή πολιτική κατεύθυνση και σωστό στρατηγικό σχεδιασμό ως προς την υλοποίησή τους, δίνει μία πολύ καλή πρόβλεψη για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας». 

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας θα συνεχιστεί με την Επιτροπή Οικονομικών, «γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ θεσμών, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής Οικονομικών, για να μπορέσουμε να συμβάλουμε θετικά και άμεσα στη διαμόρφωση ενός καλύτερου οικονομικού μέλλοντος για τον τόπο μας». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, είπε ότι το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας «είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός θεσμός που ανέλαβε δράση μόλις πριν από τέσσερα χρόνια και έχει τεράστια σημασία για τον τόπο μας, ακριβώς γιατί περιλαμβάνει προσωπικότητες, και ακαδημαϊκούς και με πρακτική γνώση της οικονομίας και μπορούν να εισηγούνται αρκετά πράγματα, να εντοπίζουν τις αδυναμίες, να διορθωνόμαστε και να προχωρούμε μπροστά». 

Για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου ο κ. Κουλλά είπε ότι είναι μια στρατηγική εξειδικευμένη, «έχουμε συνεπώς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μέχρι και το 2035», η οποία «περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες δράσεις, δεν είναι μία θεωρία. Αυτή η στρατηγική έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Πάνω από 90 δράσεις έχουν ενσωματωθεί στο Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης και πολλά άλλα θα ενσωματώνονται στους τριετείς προϋπολογισμούς και στους σχεδιασμούς του κράτους». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ κατέληξε ότι «μέσα από την υλοποίηση αυτών των δράσεων δημιουργείται η αισιοδοξία ότι θα έχουμε ισχυρά εφόδια και ισχυρά θεμέλια για το μέλλον για να φτιάξουμε μια ακόμα πιο ανταγωνιστική οικονομία, που θα είναι ανθεκτική και στους διεθνείς κλυδωνισμούς». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του σημείωσε ότι «είναι προφανές ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει εξαντλήσει τα όριά του. Χρειαζόμαστε μια οικονομία, η οποία να στηριχτεί σε γερούς πυλώνες, να στηριχτεί στην παραγωγή, να στηριχτεί στο πώς οι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας στην Κύπρο θα ενισχυθούν και θα εκσυγχρονιστούν, από τη γεωργοκτηνοτροφία, μέχρι τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, μέχρι τον τομέα της παροχής υπηρεσιών και τον τουρισμό». 

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε να οικοδομήσουμε μια οικονομία στηριζόμενη στην πράσινη ανάπτυξη, όχι με λόγια και διακηρύξεις, αλλά με έργα». Τέλος, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι «η οικονομία είναι οι άνθρωποι. Ανάπτυξη έχουμε, όχι για να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά για να ευημερούν οι άνθρωποι. Άρα είναι πολύ βασικό στοιχείο της όποιας στρατηγικής το πώς θα διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και πώς θα στηριχθούν τα λαϊκά στρώματα». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, συνεχάρηκε το Συμβούλιο για την εκπόνηση του έργου αυτού «που είναι όντος πολύ φιλόδοξο και αν υλοποιηθεί θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα στον τόπο μας». Όπως είπε, οι στόχοι έχουν εντοπιστεί, είναι ορθοί και στο τέλος του δρόμου με την υλοποίηση του έργου «θα έχουμε πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό κρατικό μηχανισμό, με περισσότερη έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την πράσινη οικονομία, ένα κράτος δικαίου που να καταπολεμά τη διαφθορά και μια οικονομία πολύ βιώσιμη και ανθεκτική». 

«Στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή, γιατί σε αυτή εμπλέκονται όλα τα Υπουργεία, όλος ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, όλες οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της Κύπρου. Έχουμε τονίσει τον βαθμό δυσκολίας της υλοποίησης και την ανάγκη να επικεντρωθούμε στον τρόπο υλοποίησης των σχεδόν 250 δράσεων, στην ανάγκη κατανόησης του ρόλου και των ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στον έλεγχο της προόδου, καθώς και στον πολιτικό ρόλο του συντονιστή του όλου έργου», κατέληξε ο κ. Τρυφωνίδης. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Η αναπτυξιακή πορεία Κύπρου τα επόμενα 15 χρόνια 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια μέσω των οποίων: 

(α) θεσπίζεται η δημιουργία νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και μετά 

(β) καταργείται το μέτρο που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά.  

Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι «είναι με ιδιαίτερη ανησυχία που βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια ασυνεννοησία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Άμυνας για το θέμα των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών και ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα καταφέρουν κάποιοι επιτέλους να έχουν την απαραίτητη συνεννόηση, έτσι ώστε να μην προκαλούνται αδικίες σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έπρεπε να περιλαμβάνονται στο συνταξιοδοτικό». 

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σημείωσε ότι σε κάθε συνεδρία η κυβέρνηση μεταφέρει στην Επιτροπή Οικονομικών τη θέση ότι το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό πρέπει να ψηφιστεί το ταχύτερο δυνατόν. «Κι εμείς λέμε βεβαίως, γιατί η αργοπορία δημιουργεί επιπλοκές και προβλήματα σε συμπολίτες μας. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν να συνεννοηθούν στοιχειωδώς για πολύ βασικά πράγματα. Σήμερα είδαμε το τρίτο μέρος του επεισοδίου για το τι θα γίνει με τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, που άλλα λέει το Υπουργείο Άμυνας και άλλα λέει το Υπουργείο Οικονομικών και προσπαθούμε εμείς να καταλάβουμε, ποια επιτέλους είναι η θέση της κυβέρνησης», σημείωσε. 

Πρόσθεσε ότι «η δική μας η βούληση είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει καλή δουλειά για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε και να μη θυματοποιήσουμε χιλιάδες συμπατριώτες μας». 

Επιπλέον, εκτός από το θέμα των συμβασιούχων υπαξιωματικών, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι τέθηκε και το θέμα της ημερομηνίας ισχύος της συγκεκριμένης νομοθεσίας. «Υπάρχει ένα κενό, με ευθύνη της κυβέρνησης, ενώ υπήρξε συμφωνία ένα χρόνο πριν με τους κοινωνικούς εταίρους, αυτή η συμφωνία έφτασε στη Βουλή ένα χρόνο μετά. Στο μεσοδιάστημα έχουν αφυπηρετήσει μια σειρά από συμπατριώτες μας, άρα υπάρχει και το θέμα της αναδρομικότητας». 

Τέλος, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ξανά τη θέση του κόμματός του για την ανάγκη κατάργησης του πέναλτι 12% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας. «Είναι μια πρόνοια, η οποία εκ των πραγμάτων είναι ξεπερασμένη, είναι άδικη και θα πρέπει αυτή η στρέβλωση να διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν», είπε. 

«Ο ιός της ασυνεννοησίας μεταξύ των Υπουργείων, έχει πάρει μορφή πανδημίας”, σημείωσε σε δηλώσεις του ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης. Όπως είπε, συνεχίζεται «η ασυνεννοησία και η μη ύπαρξη προόδου στις επανειλημμένες εκκλήσεις που έχουμε κάνει για να υπάρξει συνεννόηση του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Άμυνας για το νέο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων». Πρόσθεσε ότι, παρόλο που έχει αφαιρεθεί η πρόνοια που αφορούσε την κατάργηση των τριετιών για τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, «παίρνουμε αμφιλεγόμενες απαντήσεις, όσον αφορά την ανανέωση των δύο τριετιών και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τόσο το εφάπαξ που θα πρέπει να πάρουν αλλά και τη σύνταξή τους». 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στο θέμα των αορίστου χρόνου, οι οποίοι, όπως είπε, ενώ κατοχυρώνονται από τον καιρό που έχουν αρχίσει να εργάζονται στη δημόσια υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών δεν θεωρεί σωστό να κατοχυρώσει και να δώσει σύνταξη σε περίπου 180 άτομα του δημόσιου τομέα, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν μετά το 2012 και αφυπηρέτησαν πριν το 2020. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι παραμένουν οι προβληματισμοί όσον αφορά τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς και «έχουμε θέσει διάφορα ζητήματα που θεωρούμε σημαντικά, έτσι ώστε να υλοποιηθούν πριν από την ψήφισή του». Πρόσθεσε ότι «έχουμε ακούσει για μία ακόμα φορά, από το Υπουργείο Άμυνας, αυτή τη φορά, ότι προχωρούν σε διαβουλεύσεις αναφορικά με το ζήτημα. Βλέπουμε αμφισημία μεταξύ της έκφρασης του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Άμυνας, όπως είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, το οποίο είχε καταγγελθεί ακόμα και από το κυβερνών κόμμα και επιτέλους θέλουμε να τους δούμε να πορεύονται στον ίδιο δρόμο, με την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε να επιλυθούν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν». 

Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή άρθρων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση». Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ είτε έχουν θεσπίσει σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου, είτε βρίσκονται στα τελικά στάδια διαδικασίας θέσπισής τους.

Το νομοσχέδιο περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση κοινοποίησης της σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλισης έγκρισης, τα κριτήρια και παράγοντες που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο άμεσης ξένης επένδυσης, τη διαδικασία ελέγχου άμεσης ξένης επένδυσης, το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον έλεγχο της επένδυσης και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής (ΥΠΟΙΚ). Στην ουσία, το νομοσχέδιο αυτό επιτρέπει στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών να έχει λόγο στην πραγματοποίηση ξένων άμεσων επενδύσεων ειδικά από τρίτα κράτη στην Κύπρο.

Το νομοσχέδιο σχετίζεται έμμεσα με τις τρεις μη δεσμευτικές προτάσεις που κατέθεσε το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Lone Star για εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας απέρριψε, λέγοντας ότι η Lone Star υποτιμά θεμελιωδώς την αξία και τις μελλοντικές προοπτικές της τράπεζας. Την πρόταση για εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου είχε δημοσιεύσει το ταμείο στις 19 Αυγούστου.

Η Lone Star επανήλθε με νέα ανακοίνωση στις 6 Σεπτεμβρίου λέγοντας ότι εξετάζει τις επιλογές του σε σχέση με την πιθανότητα υποβολής αναθεωρημένης προσφοράς για εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου. Βάσει των ιρλανδικών κανόνων εξαγοράς (η μητρική εταιρεία της τράπεζας Κύπρου είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία), η Lone Star υποχρεούται όχι αργότερο από τις 17:00 (ώρα Ιρλανδίας) της 30ης Σεπτεμβρίου, είτε να ανακοινώσει την πρόθεσή να υποβάλει την τελική της προσφορά ή να κοινοποιήσει ότι δεν προτίθεται να το πράξει. Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επεκταθεί από το Ιρλανδικό Συμβούλιο Εξαγορών.

Στη διάρκεια της συνεδρίας, ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση, συζητήθηκαν κάποιες τροποποιήσεις στη διατύπωση και θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Αυλαία για ν/σ «ασπίδα» εξαγορών τραπεζών 

Stockwatch: Άρον άρον στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για εξαγορά τραπεζών

Stockwatch: Η Βουλή κόβει τα φτερά Lone Star για εξαγορά Τρ. Κύπρου

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα, το ΜΕΡΟΣ V του βασικού νόμου αντικαθίστατα με νέο. Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο: 

(α) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου οι οποίες, είτε δεν συνάδουν πλέον με τη λειτουργία της αγοράς, είτε δεν εφαρμόζονται λόγω της εναρμόνισης των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ως τροποποιήθηκε, κατά την οποία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύνανται πλέον να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές.  

(β) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν παλαιότερη διαδικασία για την εκκαθάριση/ τελείωση συναλλαγών (με την έκδοση πιστοποιητικών), καθότι ο διακανονισμός των εισηγμένων αξιών διέπετω πλέον από τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμους και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτών. 

(γ) Περιορίζονται οι  περιπτώσεις  εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες καταχωρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθότι η μη κοινοποίηση των συναλλαγών αυτών στο ΧΑΚ, συνεπάγεται και τη μη κοινοποίησή τους στις εποπτικές αρχές. 

(δ) Απαλείφονται διατάξεις του βασικού νόμου που αναφέρονται στο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως «ρυθμιστή αγοράς», λόγω μεταφοράς της διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους, από την Κεντρ1κή Τράπεζα της Κύπρου, στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 1.2.α. της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαφούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου». 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

Τέλος, η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. 

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, την Υπηρεσία Μεταλλείων, την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και την Αστυνομία.  

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και Τμήμα Δασών, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον Δήμο Στροβόλου και το Υπουργείο Οικονομικών. 

Εκ των υστέρων αποδέσμευση κονδυλίου ζήτησε το ΥΠΟΙΚ 

Εκ των υστέρων αποδέσμευση κονδυλίου ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αφού είχε προχωρήσει με την υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία. «Παράνομη» χαρακτήρισαν την ενέργεια οι Βουλευτές/Βουλεύτριες, και απέρριψαν την αποδέσμευση του κονδυλίου. 

Επιπλέον, ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση, είπε ότι η έκθεση που παρέδωσε στις 30 Αυγούστου στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε σχέση με την εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων, Hermes, φαίνεται να διέρρευσε προς την ίδια την εταιρεία, καθώς στέλεχος της εταιρείας επικοινώνησε μαζί του δύο μέρες μετά, ρωτώντας τον για θέματα που υπήρχαν στην έκθεση. 

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή, Μάριος Πετρίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή, είπε ότι «ως Ελεγκτική Υπηρεσία έχουμε ενημερώσει την Επιτροπή Οικονομικών για την πρόδηλα παράνομη ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών να υπογράψει σύμβαση με συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να προηγηθεί καμιά ανταγωνιστική διαδικασία και μάλιστα, τη στιγμή που δεν είχε διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό. Διεξάγουμε και γενικότερο έλεγχο για το θέμα και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες». Ο κ. Πετρίδης δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα της διαρροής της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μιχαηλίδης εντός της Επιτροπής. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι «έχουμε μια παραδοξότητα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, δηλαδή τη σύναψη σύμβασης από την πλευρά του Υπουργείου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, γιατί το κονδύλι ήταν σταυρωμένο». 

Όπως είπε, «αυτή ήταν μία πρακτική η οποία είναι ξένη στο δικό μας σύστημα, δεν την κατανοούμε, δεν την επικροτούμε. Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, δεν αποδεχτήκαμε αυτό το αίτημα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται σωστά, πιστά, όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις μίας χρηστής διοίκησης και από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη πίστωση, αφού το κονδύλι είναι σταυρωμένο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε εμείς, ως ΔΗΚΟ να εγκρίνουμε οποιοδήποτε αίτημα υπήρχε από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του, είπε ότι «μελέτες που έχουν να κάνουν με συμφωνίες του κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ιδιαίτερα κρίσιμες. Για ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε ως απλή αποδέσμευση κονδυλίου, ακούσαμε σήμερα ότι παρανόμως δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία για ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία της διεξαγωγής μελέτης σε σχέση με τις συμφωνίες του κράτους για τα αεροδρόμια και παρανόμως, πριν αποδεσμευτεί το κονδύλι, έσπευσε η κυβέρνηση να υπογράψει συμφωνία με την εν λόγω εταιρεία». 

Επιπρόσθετα, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι «ο Γενικός Ελεγκτής κατήγγειλε στην Επιτροπή Οικονομικών ότι η έκθεση την οποία είχε εμπιστευτικά δώσει στην ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών διοχετεύθηκε στην εταιρεία με την οποία η κυβέρνηση θα κάνει διαπραγματεύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια, με αποτέλεσμα ο ίδιος να δεχθεί την επόμενη μέρα κρούση από στέλεχος της εν λόγω εταιρείας. Εκτός από το ότι είναι απαράδεκτα αυτά, μας προκαλούν και ανησυχίες. Κατά πόσο στις διαπραγματεύσεις είναι τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας που διαπραγματεύονται ή άλλα πράγματα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους». 

Τέλος, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι το θέμα δεν είναι μόνο θέμα της Επιτροπής Οικονομικών, αν θα εγκρίνει ή όχι το εν λόγω κονδύλι, αλλά, από τη στιγμή που αφορά «έκδηλη παρανομία» είναι και θέμα της Γενικής Εισαγγελίας. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι «είναι έκδηλα παράνομη η υπογραφή σύμβασης του Υπουργείου Οικονομικών με ιδιωτική εταιρεία για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτή η παρανομία του Υπουργείου Οικονομικών για τις €200.000 θα πρέπει να εξεταστεί και όσοι έκαναν αυτή την παρανομία να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά και ο πολιτικός προϊστάμενος να πάρει την πολιτική ευθύνη γι’ αυτή την παρανομία». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Καταγγελίες Ελεγκτή για συμφωνία παραχώρησης αεροδρομίων 

Stockwatch: Τα γκρίζα σημεία στο συμβόλαιο Hermes

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα