Επιτροπή Οικονομικών: Εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, συνταξιοδοτικό δημόσιων υπαλλήλων και κενές θέσεις στο δημόσιο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/07/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) Να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, το οποίο να διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

(β) Οι πληροφορίες που δύνανται να παρέχονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των ισχυουσών διατάξεων, να παρέχονται στο εξής σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και σε διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίοι προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης.

Όπως ανέφερε μετά το τέλος της συνεδρίας η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία ενός σωστού, αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς πλαισίου προστασίας, τόσο για τους δανειολήπτες, όσο και για τους εγγυητές, ενώ δήλωσε ικανοποιημένη από το γεγονός ότι από τις διεργασίες της επιτροπής έχει πλέον καταστεί σαφές ότι δεν διευρύνεται η πρόσβαση που έχουν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων σε πληροφορίες για τους δανειολήπτες, καθώς και για τους εγγυητές, για τα συνδεδεμένα πρόσωπα και για τους παρόχους εξασφαλίσεων.

Η κ. Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε επίσης και στην απαίτηση του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου γρήγορης επίλυσης χρηματοοικονομικών και τραπεζικών διαφορών, ώστε να μπορεί ο καθένας, ο οποίος έχει διαφορά με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, να λαμβάνει γρήγορα απάντηση από την κυπριακή δικαιοσύνη, για θέματα που αφορούν τη δανειακή του σύμβαση, σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται αυτή, είτε βρίσκεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Ερωτηθείσα για το παράδοξο φαινόμενο «εταιρείες με κεφάλαιο 150 χιλ. να διαχειρίζονται δισεκατομμύρια» και κατά πόσο αυτό θα επιλυθεί από την Επιτροπή, η Βουλεύτρια το ΔΗΚΟ απάντησε πως πράγματι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν πολύ χαμηλότερα κεφάλαια από το σύνολο της αξίας των περιουσιακών δικαιωμάτων που διαχειρίζονται, σε αντίθεση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, που πηγάζουν και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και για τις κεφαλαιακές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούν.

«Εδώ, όμως, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε το εξής: οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν διαχειρίζονται καταθέσεις, δεν έχουν καταθέσεις, εξ ου και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, σε αντίθεση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καταθέσεις, διατηρούν στον οργανισμό τους τις καταθέσεις του κάθε πολίτη, είτε μικρομεσαίου, είτε μίας μεγάλης εταιρείας. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν και οι ελάχιστοι δείκτες κεφαλαιακών προϋποθέσεων, για την προστασία των καταθέσεων», τόνισε, προσθέτοντας πως εκείνο που έχει σημασία, ανεξαρτήτως κεφαλαιακών δεικτών, είναι να υπάρχει δικαιοσύνη και διαφάνεια στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, είτε αυτά βρίσκονται σε στάδιο πιστωτικού ιδρύματος, είτε βρίσκονται στο στάδιο διαχείρισης από εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, είτε από εταιρεία διαχείρισης δανείων.

Σε ερώτηση για τον αν μπορέσουν να καταβάλουν τα δέοντα, εφόσον καταδικαστούν τέτοιες εταιρείες, στο δικαστήριο, απάντησε πως είναι αμφίβολο αν θα προκύψει περίπτωση όπου θα αδυνατεί μία εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, με ένα τεράστιο κύκλο εργασιών στην Κύπρο, να ικανοποιήσει μία δικαστική απόφαση, προσθετοντας πως επί του παρόντος τέτοια ζητήματα κινούνται στη σφαίρα του υποθετικού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε σχετικά πως οι όποιες βάσιμες ή αβάσιμες ανησυχίες, μικρές ή μεγάλες, έχουν ήδη αντιμετωπισθεί μέσα από αλλαγές που έχουν γίνει στο νομοσχέδιο. «Πρόκειται για το τελευταίο προαπαιτούμενο για να ανοίξει ο δρόμος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποιαδήποτε καθυστέρηση για εμάς συνιστά εγκληματική ανευθυνότητα, θέλουμε οπωσδήποτε να περάσει την άλλη Πέμπτη», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε με τη σειρά του πως το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων αλλά και των εταιρειών διαχείρισης δανείων καθορίζεται από σχετική οδηγία του Νοεμβρίου του 2021 και ότι αυτή η οδηγία θα έπρεπε να καθοδηγεί και τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί από την Κυβέρνηση.

«Η Κυβέρνηση ωστόσο με δική της ομολογία παραδέχεται ότι έχει καταθέσει τα υπό αναφορά νομοσχέδια προκρίνοντας δικές της θέσεις σε σχέση με τις εταιρείες διαχείρισης δανείων αντί αυτών που καθορίζονται στην οδηγία γιατί αν υιοθετείτο η οδηγία και οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει θα δημιουργούνταν, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, διαταράξεις στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Με άλλα λόγια η Κυβέρνηση μάς ζητά να ζητήσουμε νομοσχέδια τα οποία έχει καταθέσει και για να καλύψουμε ήδη συμφωνίες ανάθεσης των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, παρότι αυτό παρεκκλίνει από την ευρωπαϊκή οδηγία», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά την ουσία των νομοσχεδίων, ο κ. Καυκαλιάς είπε πως το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει από την προηγούμενη εβδομάδα σειρά παρατηρήσεων και εισηγήσεων που αφορούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με την οδηγία που κάνει λόγο για τις καταχρηστικές ρήτρες, και έχει θέσει ζητήματα για ενίσχυση του πλαισίου για αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών, αλλά και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκτίμησή μας η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων που καθορίζεται από τον νόμο είναι πολύ μικρή, να ενισχυθεί και αυτό το πλαίσιο. Η συζήτηση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα και αναμένουμε απαντήσεις για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε σχέση με την Ολομέλεια», κατέληξε.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν σημαντικά ζητήματα ώστε ο δανειολήπτης να έχει λόγο και ρόλο σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύπτει ουσιαστική διαφορά με το πιστωτικό ίδρυμα ή με εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

«Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η βάση με την οποία γίνεται η εκτίμηση η οποία καθορίζει την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ το ποσό του δανείου δεν μπορεί να επιβαρύνει μόνο έναν εγγυητή στην περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης αδυνατεί να ανταποκριθεί αλλά να κατανέμεται ισόποσα σε όλους τους εγγυητές και όχι να επιλέγει η τράπεζα με ποιον θα προχωρήσει για να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό. Επίσης η δέσμευση σε περιουσιακά στοιχεία του πρωτοφειλέτη ή των εγγυητών θα πρέπει να μπαίνει σε ίσης αξίας με το οφειλόμενο ποσό και όχι στο σύνολο της αξίας των υποθηκευμένων ή κάποιων άλλων ακινήτων», συμπλήρωσε σχετικά, προσθέτοντας πως «οι τράπεζες εκβιαστικά για πολύ χαμηλότερα ποσά προχωρούν και δεσμεύουν υπερπολλαπλάσιας αξίας ακίνητα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται πολλές φορές οι ιδιοκτήτες, δανειολήπτες ή εγγυητές και να μην μπορούν να βρουν άλλες διεξόδους ρύθμισης των δανειακών τους υποχρεώσεων».

Ο κ. Μυριάνθους κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση να προχωρήσει και με τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, ενώ τόνισε πως οι αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου πρέπει να είναι δεσμευτικές για όλες τις πλευρές, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Πέραν τούτου, θεωρούμε σκάνδαλο το γεγονός ότι οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων χωρίς να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια προχωρούν στην εξαγορά περιουσιών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων με μετοχικά κεφάλαια υποπολλαπλάσιας αξίας. Επιτέλους θα πρέπει η Κυβέρνηση να απαντήσει αν ξέρει ποιοι είναι πίσω από αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια ή τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και αν κρύβονται πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα τα οποία είναι αυτά που πραγματικά εξυπηρετούν ή κάνουν πλάτες στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα», κατέληξε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προστατευθούν τόσο οι εγγυητές, όσο και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, όσο και οι πάροχοι εξασφάλισης, προσθέτοντας πως οι κίνδυνοι για καταχρήσεις από τα στοιχεία τόσο από το Κτηματολόγιο όσο και από το Σύστημα Άρτεμις, έχουν ελαχιστοποιηθεί

Προσέθεσε επίσης πως ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να απαντήσει «γιατί οι περιουσίες των δανειοληπτών για σκοπούς φορολόγησης ή και άλλως πως είναι στο Α ποσό, αλλά την ίδια ώρα όταν θα τις πωλούν οι εταιρείες διαχείρισής είναι στο 1/4 και στο 1/5 του ποσού. Για αυτό το σοβαρότατο θέμα, το οποίο είναι κομβικό, εμείς ζητούμε απαντήσεις γιατί από εδώ ξεκινά το ξεπούλημα των περιουσιών, είτε των δανειοληπτών είτε, των εγγυητών. Εμείς θέλουμε παράλληλα, μέσω του νομοσχεδίου, να ενθαρρυνθούν οι βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και να κυνηγηθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος των σωστών δανειοληπτών, αλλά να δοθούν και κίνητρα με τα επιτόκια για τους σωστούς δανειολήπτες».

Τέλος, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαφαινόμενη συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, επεξηγώντας ότι «οτιδήποτε υπήρχε στην τροπολογία που είχαν καταθέσει από κοινού το Κίνημα Οικολόγων, η ΔΗΠΑ και το ΕΛΑΜ φαίνεται να ικανοποιούνται πλήρως, ενώ έχει προχωρήσει ένα στάδιο περαιτέρω, δίνοντας τη δυνατότητα να επιβληθεί ποινή σε περίπτωση κατάχρησης στα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή στην πρόσβαση στο Artemis και τα στοιχεία του κτηματολογίου, δηλαδή την περιουσία του οποιουδήποτε εγγυητή, συνδεδεμένου προσώπου με τον δανειολήπτη και τον πάροχο εξασφάλισης. Εκτός από την ποινή έχει αφαιρεθεί η προσθήκη του Υπουργείου Οικονομικών ότι με τη ρητή συγκατάθεση μπορεί η εταιρεία διαχείρισης δανείων να πάρει τα στοιχεία του συνδεδεμένου προσώπου και του παρόχου εξασφάλισης, κάτι αδικαιολόγητο και παράλογο».

Ερωτηθείς για το τι είδους κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη πτώχευση εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ο κ. Παπαδούρης απάντησε πως η νομοθεσία του 2018 επιτρέπει να προχωρούν οι πλειστηριασμοί και αν στο τέλος της ημέρας αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι ο δανειολήπτης είχε δίκιο στην απαίτηση, είτε απαίτηση που αφορά καταχρηστικές ρήτρες, είτε απαίτηση που αφορά υπερχρεώσεις, η απάντηση που δίνει η νομοθεσία του 2018 είναι ότι καθώς οι τράπεζες και οι εταιρείες αυτές είναι φερέγγυοι οργανισμοί, μπορεί αφενός κάποιος να χάσει την περιουσία του σήμερα, αφετέρου στα οκτώ χρόνια που θα εκδικασθεί η υπόθεση μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από αυτές τις εταιρείες. «Το ερώτημα που θα τεθεί όταν κερδηθούν οι υποθέσεις στα δικαστήρια υπέρ των δανειοληπτών, όταν θα τεθεί θέμα αποζημίωσης όταν δεν υπάρχουν χρήματα δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, υπάρχουν απλά χαρτιά τα οποία μπορεί κανείς να κάνει κάδρο στον τοίχο του σπιτιού του», ανέφερε σχετικά.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Κάλεσμα Π. Ιωάννου για €85 εκατ. Σχ. Ανάκαμψης

Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η δημιουργία νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και μετά.

(β) η κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε πως το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό αποτελεί μία πολύ καλή πρόταση, «ένα νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο που εξελικτικά θα αφορά ολόκληρο τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Έχουν αντιμετωπισθεί και αδικίες και έχουν ενταχθεί και κατηγορίες που ουδέποτε είχαν συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Παραμένουν κάποια σημεία στα οποία όλοι θέλουμε κάποιες βελτιώσεις και πιστεύουμε ότι θα γίνει πράγματι κάτι καλό, ένα βιώσιμο ταμείο που θα υπάρχει για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε πως τα νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και αυτό είναι κάτι το σημαντικό.

Ο κ. Καυκαλιάς είπε πως «το πρώτο που έχουμε υποδείξει είναι το ζήτημα της αναδρομικότητας. Η καθυστέρηση εδώ και 10 χρόνια από την πλευρά της πολιτείας δεν μπορεί να οδηγήσει σε θυματοποίηση των εργαζομένων. Έχουμε σημειώσει την ανάγκη να ενισχυθούν οι δικλείδες ασφαλείας οι οποίες θα προστατεύουν τη βιωσιμότητα του ταμείου, έχουμε επισημάνει το γεγονός ότι παραχωρούνται ενισχυμένες εξουσίες στον Υπουργό Οικονομικών ώστε να ρυθμίζει με διατάγματα πολλά και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στα νομοσχέδια, ενώ έχουμε σταθεί στην ανάγκη να υπάρξουν επίσης ρυθμίσεις οι οποίες θα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ούτως ώστε καμία κατηγορία εργαζομένων να μην αδικηθεί. Η αναφορά συναντά τα αιτήματα του Συνδέσμου Υπαξιωματικών του κυπριακού στρατού, αιτήματα εκπαιδευτικών και αναμένουμε απαντήσεις επί αυτών των ζητημάτων», επεσήμανε σχετικά.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδη τόνισε ότι «επιβάλλεται να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του ταμείου που θα δημιουργηθεί, οι εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών που έχει όσον αφορά το ταμείο μας προβληματίζουν, αλλά και η επενδυτική πολιτική που θα ακολουθηθεί πρέπει να βασίζεται στις νενομισμένες διαδικασίες για να μην έχουμε τα παλιά παρατράγουδα με τα ταμεία συντάξεως. Αυτό το νομοσχέδιο επιλύει προβλήματα δεκαετιών, την ίδια ώρα όμως έχει και σοβαρότατα κενά, με πολλές μεγάλες ομάδες υπαλλήλων».

«Αναφέρω ενδεικτικά τους Συμβασιούχους υπαξιωματικούς (1150 άτομα), οι οποίοι δικαιούνται να συνεχίσουν να εργάζονται για ακόμα 2 τριετίες – πέραν των 57 ετών- και αυτή η δυνατότητα δίνεται μέσα από τους κανονισμούς του Υπουργείου Άμυνας. Σε αυτό το νομοσχέδιο καταργούνται αυτές οι δύο τριετίες, ενώ δεν δίνεται καμία αποζημίωση σε αυτούς τους εργαζόμενους. Ζητήσαμε από το Υπουργείο να διαβουλευτεί μαζί τους ούτως ώστε εφόσον καταργηθούν αυτές οι δύο τριετίες να τους να πάρουν την ανάλογη και σωστή αποζημίωση και να ενταχθούν στο σχέδιο», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως  υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία, στην Εκπαίδευση που έχουν μονιμοποιηθεί μετά το 2011 και έχουν αφυπηρετήσει πριν το 2020, οι οποίοι και αυτοί δεν διασφαλίζονται μέσα από το Νομοσχέδιο, κατά συνέπεια και με αυτούς θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση για ένταξη.

«Υπάρχουν επίσης 52 γυναίκες μόνιμοι Υπαξιωματικοί της Ε.Φ. οι οποίες έχουν μονιμοποιηθεί το 2017 και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, τους έχει δοθεί ένα φιλοδώρημα το οποίο ζητείται πίσω αυτή τη στιγμή και το κράτος για δικά του λάθη δεν πρέπει να έρχεται να απαιτεί να τα πληρώσει ο κάθε εργαζόμενος. Οι 52 αυτές Υπαξιωματικοί πρέπει να ενταχθούν επίσης στο σχέδιο ούτως ώστε να έχουν τα ίδια ωφελήματα. Υπάρχουν επίσης και ομάδες που ζητούν εξαιρέσεις, κάτι το οποίο επίσης μας προβληματίζει, όπως οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ και την CYTA, οι οποίες έχουν συμφωνήσει και εκπονήσει σχέδιο ταμείου προνοίας, το οποίο λειτουργεί  αυτή τη στιγμή. Τέλος η αναδρομική ισχύ για όσους αφυπηρετούν μέχρι τις 30 του Αυγούστου και δεν θα λάβουν οτιδήποτε, να καλυφθούν και αυτοί μέσα από αυτό το νομοσχέδιο», κατέληξε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Στο μικροσκόπιο της βουλής το συνταξιοδοτικό

Stockwatch: Επί τάπητος οι τροπολογίες για συνταξιοδοτικό

Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου καταργείται ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013. Η κατάργηση αποσκοπεί στην κάλυψη των μόνιμων αναγκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με μόνιμο προσωπικό και τον περιορισμό της κάλυψης των αναγκών με μη μόνιμο προσωπικό.

Επιπρόσθετα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να επανέλθουν στην κανονικότητα σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσής τους, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθώς και η προώθηση των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.

Σε δηλώσεις της προς εκπροσώπους των ΜΜΕ, η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως το νομοσχέδιο για την αποπαγοποίηση νέων θέσεων στον δημόσιο τομέα βρίσκεται υπό συζήτηση στην επιτροπή, ενώ έχουν ζητηθεί στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών για τις θέσεις που παραμένουν κενές ή παγοποιημένες και είναι σε διαδικασία αποπαγοποίησης και αναμένονται διάφορα στοιχεία.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το δημοσιονομικό εύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα προσεγγιστεί με την απαραίτητη σοβαρότητα από το Υπουργείο Οικονομικών και θα πάρει τη σειρά του για να οδηγηθεί στην ολομέλεια μόλις είναι έτοιμο, μόλις είναι ώριμο και μόλις όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν ενώπιόν τους τα στοιχεία που έχουν ζητήσει», ανέφερε σχετικά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά δήλωσε πως το κόμμα αντιμετωπίζει με μεγάλο σκεπτικισμό το νομοσχέδιο για πλήρη αποπαγοποίηση νέων θέσεων στο δημόσιο.

«Αναπόφευκτα αυτό θα αυξήσει το μέγεθος της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, που θα πληρώνονται από τους φορολογούμενους πολίτες, κατά ένα μεγάλο αριθμό. Μέχρι σήμερα, και αυτό είναι που προτιμούμε, η αξιολόγηση των αναγκών που υπάρχουν και της πλήρωσης θέσεων με βάση αυτές τις ανάγκες γινόταν από το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου. Ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνά η χώρα, αρχικά με την πανδημία που ανέκοψε μια έντονα ανοδική πορεία, και ακολούθως με τον πόλεμο, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, θεωρούμε πως αυτός ο έλεγχος των αναγκών από το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να γίνει πολύ πιο αυστηρός και όχι με μια νομοθεσία να αποπαγοποιηθούν όλες οι θέσεις», προσέθεσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «η δική μας πρόταση νόμου λέει να μην χρειάζεται η έγκριση της Βουλής για την κάλυψη προαγωγών και μόνο και αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος καθώς προϋποθέτει αφυπηρέτηση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποπαγοποιεί αυτόματα όλες τις νέες κενές θέσεις εργασίας, δηλαδή μερικές χιλιάδες νέες προσλήψεις, και κάθε τμήμα, κάθε ημικρατικός οργανισμός, κάθε δήμος θα προχωρά ανάλογα με τις διαδικασίες του».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε πως έχουν ζητηθεί πολλά στοιχεία που χρειάζεται να κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής για να μπορέσει να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα.

«Και για αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι αποτελεί συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι ένας παράγοντας που συνυπολογίζεται. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν προκύπτει κίνδυνος ανατροπής των δημόσιων οικονομικών, μπορεί η Κυβέρνηση να κάνει λόγο για μειωμένο αριθμό μόνιμων εργαζομένων στο δημόσιο, θα πρέπει ωστόσο να ενημερωθούμε για τον αριθμό των έκτακτων θέσεων αλλά πολύ περισσότερο για τα ποσά που το κράτος συμπεριλαμβάνει στους προϋπολογισμούς για την αγορά υπηρεσιών που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό μόνιμες ανάγκες του δημοσίου και θεωρούμε ότι μπορεί να ξεπερνούν τα ποσά που θα χρειαστούν για να καλυφθούν μόνιμες θέσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα», ανέφερε επί του θέματος.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Επί τάπητος η πλήρωση κενών θέσεων στο δημόσιο

Stockwatch: Διασταύρωσαν ξίφη για κενές θέσεις στο δημόσιο

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι να διευρυνθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο απαλλαγής για ποσό επένδυσης σε εγκεκριμένη μικρή ή μεσαία καινοτόμα επιχείρηση και σε εταιρικούς επενδυτές πέραν των φυσικών προσώπων. Το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ελεγχθεί από το Γραφείο της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο προς εγκεκριμένη ΜΜΕ καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί του 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου με ανώτατο ποσό τις €150.000.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενότητα 3.2 «Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία» όπου στοχεύεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Περαιτέρω με το εν λόγω νομοσχέδιο, ολοκληρώνεται το πακέτο των φορολογικών μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου, 2021.

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού ύψους €6.693.688 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό οι δαπάνες για το 2022 είναι ύψους €6.693.688 και είναι κατά €1.737.642 αυξημένος σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του Γραφείου για το 2021, αφού περιλαμβάνει επιστροφή τελών ύψους €1.786.316 προς τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Τα έσοδα για το έτος 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, θα ανέλθουν στο ποσό των €4.646.518.

Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του περί Ελεγκτών Νόμου προκειμένου να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου. Επίσης, επιδιώκεται να τροποποιηθούν τα άρθρα του βασικού νόμου που αναφέρονται σε «Διευθυντή», ώστε να προβλέπουν «Γενικό Διευθυντή», όπως είναι ο τίτλος της θέσης, με βάση τον Προϋπολογισμό της Αρχής και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής 50% επί της αμοιβής από εργοδότηση να διευρυνθεί. Η διεύρυνση δύναται να επιτευχθεί με τη μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης αμοιβής από €100.000 σε €55.000 αλλά και την επέκταση του πλαισίου από 10 έτη που ισχύει σήμερα, σε 17 έτη αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησης στη Δημοκρατία.

Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλόμενων.

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίοι είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής να προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος καταγραφής των αποτελεσμάτων ή/και βαθμολόγησης της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ρυθμίσεις με τις οποίες ορίζονται ερευνώντες λειτουργοί για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να υποβοηθηθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρέους όπου υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι επιβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματους βάρους από οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση της Δημοκρατίας.

Με την σκοπούμενη τροποποίηση αφενός διασφαλίζεται η μη κατάχρηση της νομοθεσίας, κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης, εις βάρος των προσώπων/Επαρχιακών Διοικήσεων προς όφελος των οποίων επενεργεί το εμπράγματο βάρος και αφετέρου παρέχεται περαιτέρω προστασία στους οφειλέτες των οποίων τα ακίνητά τους είναι επιβαρυμένα με εμπράγματο βάρος από οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε η εγγραφή απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν εκδίδεται πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, να μην ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης ή/και υποθήκευσης ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται προς όφελος αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης χρέους. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην υποβοήθηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε για περίοδο έξι μηνών η παράδοση τροφίμων και φαρμάκων να υπαχθούν στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες επισιτισμού να υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%.

(β) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο ΦΠΑ να μην επιβάλλεται επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή.

(γ) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ), να υπόκειται προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πάνε Ολομέλεια οι προτάσεις για μέτρα κατά ακρίβειας

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τη Δικαστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Δασών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Δικαστική Υπηρεσία, το Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: ΥΠΟΙΚ: Zητά €54 χιλ. για σύσταση συμβουλευτικής εταιρείας

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον