Επιτροπή Οικονομικών: Επιφυλάξεις επενδυτικής πολιτικής συνταξιοδοτικού, κατατεθείτε ο Προϋπολογισμός 2023

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια μέσω των οποίων: 

(α) θεσπίζεται η δημιουργία νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και μετά 

(β) καταργείται το μέτρο που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά.  

Στο 1,5% η απόδοση των επενδύσεων του ταμείου συντάξεων, βάσει αναλογιστικής μελέτης 

Στο 1,5% καθορίζεται η απόδοση των επενδύσεων του ταμείου συντάξεων βάσει των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης που έγινε για το συνταξιοδοτικό, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ο αναλογιστής, Μαρίνος Θεοδοσίου. 

Ενημερώνοντας την Επιτροπή για τις βασικές παραδοχές της μελέτης, ο κ. Θεοδοσίου είπε πως η άλλη παραδοχή αφορά προσδόκιμο ζωής στα 83 έτη για τους άνδρες και για τις γυναίκες στα 87. «Οι συντάξεις θα πληρώνονται μέχρι το 93 έτος του μέλους», πρόσθεσε. 

Σε σχέση με την παραδοχή για απόδοση 1,5% πάνω από τον πληθωρισμό, ο κ. Θεοδοσίου είπε πως αν η απόδοση είναι περισσότερη σημαίνει ότι το κράτος δεν θα καταβάλλει επιπλέον εισφορές, αλλά θα πληρώσει εφόσον η απόδοση είναι κατά 1,5% χαμηλότερη από τον πληθωρισμό. 

Η θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τους υπάλληλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καλύπτει όσους είχαν προσληφθεί μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011, περιλαμβανομένων και των αορίστου χρόνου. Οι εισφορές εργαζομένων και εργοδότη έχουν καθοριστεί στο 5% αντίστοιχα. 

Ο κ. Θεοδοσίου διαβεβαίωσε ότι η μεταφορά των ωφελημάτων των εργαζομένου αορίστου χρόνου εξυπακούει κάποιο κόστος για το κράτος, αλλά αυτό δεν θα προκαλέσει σημαντική διαταραχή στο νέο ταμείο. Εξήγησε ότι η απώλεια αυτή αφορούσε ποσά που δεν είχαν επενδυθεί, δηλαδή αφορούν κάποια απώλεια τόκων για το ταμείο. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών/Βουλευτριών που συνέδεσαν τη βιωσιμότητα του ταμείου με τον αριθμό των εργαζομένων που θα ενταχθούν σε αυτό, ο κ. Θεοδοσίουείπε πως η βιωσιμότητα των σχεδίων δεν σχετίζεται με τον αριθμό των ατόμων, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο επενδύονται τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. 

Η λογική είναι οι εισφορές να χρηματοδοτήσουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό του κράτους στο μέλλον, είπε. 

Σημείωσε ακόμη ότι δόθηκε στους υπαλλήλους το δικαίωμα να επιλέξουν το κατά πόσον θα ενταχθούν στο νέο σχέδιο ή όχι διότι όταν είχαν εργοδοτηθεί υπήρχε η επιλογή. 

«Το κάθε μέλος χρηματοδοτεί μαζί με τον εργοδότη του την υποχρέωσή του, όχι οι επόμενες γενιές, είπε. 

Παράλληλα, ο κ. Θεοδοσίου είπε πως τα ταμεία προνοίας στην Κύπρο, λόγω κάποιων φόβων, όπως είπε, προτιμούσαν να επενδύουν τα αποθεματικά τους σε καταθέσεις, οι οποίες είχαν αρνητικό επιτόκιο. 

Εξάλλου, ο Έφορος Ταμείων Προνοίας Νίκος Κουλλαπής δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής πως η βιωσιμότητα των ταμείων προνοίας θα εξαρτηθεί από τα άτομα που θα παραμείνουν σε αυτά και τα οποία αναλαμβάνουν το κόστος διαχείρισης του ταμείου. Τόνισε πως ο ίδιος θα ζητήσει έρευνα βιωσιμότητας των ταμείων προτού αποχωρήσουν μέλη του για να ενταχθούν στο νέο συνταξιοδοτικό. Βάσει του νόμου μετά την εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού οι εργαζόμενοι έχουν έξι μήνες να αποφασίσουν κατά πόσον θα ενταχθούν ή όχι, ενώ μια έρευνα βιωσιμότητας χρειάζεται ένα μήνα για να ολοκληρωθεί, όπως είπε. 

Επιφυλάξεις για την επενδυτική πολιτική 

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε πως η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της επενδυτικής πολιτικής, προσθέτοντας κάποια μέλη της Επιτροπής εισηγήθηκαν όπως η επενδυτική πολιτική καθορίζεται από επενδυτική επιτροπή. 

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο που επηρεάζει χιλιάδες συμπολίτες μας αλλά έχει και αντίκτυπο στα οικονομικά του τόπου, είπε, προσθέτοντας πως πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες για την επενδυτική πολιτική, κανόνες πλαίσιο, ποιος έχει ποια και πόσα δικαιώματα. 

Οπόταν αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα σε επίπεδο περιεχομένου του νομοσχεδίου και αυτά θα συνεχίσουμε να συζητούμε στις 17 Οκτωβρίου. 

Ερωτηθείσα σχετικά, η κ. Ερωτοκρίτου είπε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για έγκριση του νομοσχεδίου, προσθέτοντας ότι η επιτροπή το εξετάζει με γρήγορους ρυθμούς μετά την κατάθεσή του στα τέλη Ιουνίου. 

«Στόχος», πρόσθεσε, είναι να έχουμε ένα νομοσχέδιο διαφανές, ξεκάθαρο, που να μην επιτρέπει σε κανέναν να μπορεί να διαχειριστεί με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τους πόρους αυτού του ταμείου, δηλαδή τις συντάξεις των μελών, αλλά το αντίθετο να έχει ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις και να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του ταμείου θα έχουν το αντίτιμο των εισφορών τους, δηλαδή μια αξιοπρεπή σύνταξη όταν φτάσουν στο συντάξιμο όριο ηλικίας». 

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρόνοια του νομοσχεδίου, βάσει της οποίας την ευθύνη της επενδυτικής πολιτικής τη φέρει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών. Εισηγήθηκε όπως στο νομοσχέδιο περιληφθεί πρόνοια όπως η επενδυτική πολιτική ασκείται από τον ΥΠΟΙΚ ύστερα από εισήγηση επενδυτικής επιτροπής που δημιουργείται με βάση κανονισμούς. Εξέφρασε ερωτηματικά για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για αγορά κρατικών ομολόγων και των κριτηρίων που πρέπει να υπάρχουν, καθώς και αν η αγορά κυπριακών ομολόγων από το ταμείο θα αντιμετωπίζεται ως ενδοκυβερνητικός δανεισμός. 

Και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς συμμερίστηκε τις επιφυλάξεις αυτές και ζήτησε όπως το θέμα ξεκαθαριστεί, όπως και το θέμα πώς θα αντιμετωπίζεται η αγορά κυπριακών κρατικών ομολόγων από το ταμείο. 

Προβληματισμό για την «απόλυτη εξουσία» του εκάστοτε ΥΠΟΙΚ επι της επενδυτικής πολιτικής εξέφρασε και ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρυσής Παντελίδης, επισημαίνοντας ότι η πρόνοια του νομοσχεδίου δεν έχει σαφείς και συγκεκριμένους περιορισμούς. «Ένα τέτοιο μεγάλο Ταμείο, με τόσο μεγάλη σημασία και αποστολή, θα πρέπει να τυγχάνει διαχείρισης σε πολύ πιο επιστημονικό, τεχνοκρατικό και μακροπρόθεσμο επίπεδο, που να διασφαλίζει, οπωσδήποτε, τη βιωσιμότητα και την αποστολή του Ταμείου αλλά και την υγιή συμμετοχή του στην Οικονομία», είπε. 

Εξάλλου, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα θέματα των συμβασιούχων υπαξιωματικών και το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων ή και άλλων εκπαιδευτικών που έχει μονιμοποιηθεί μετά το 2011 και έχουν αφυπηρετήσει πριν το 2020 και συνεχίζουν να παραμείνουν εκτεθειμένοι. Σημείωσε ακόμη τη δέσμευση του Υπουργού Άμυνας ότι μέχρι τις 13 Οκτωβρίου θα καταθέσει τη συμφωνία ή την πρόταση της κυβέρνησης όσον αφορά το συνταξιοδοτικό των 1.150 συμβασιούχων υπαξιωματικών. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Εκτός συνταξιοδοτικού οι υπάλληλοι Κεντρικής Τράπεζας 

Stockwatch: Κρατικές εγγυήσεις για νέο συνταξιοδοτικό 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον πιο πάνω συμπληρωματικό προϋπολογισμό ο οποίος προνοεί για την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €2.200 κάτω από το άρθρο 4-2000 «Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου 1 «Διαχειριστικά Έξοδα», για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης για:  

(α) Την ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και κατάργηση ορισμένων υφιστάμενων θέσεων στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της διάρθρωσης της ΑνΑΔ, με σκοπό την ομαδοποίηση και μετονομασία θέσεων με τα ίδια προσόντα, καθήκοντα, ευθύνες και μισθοδοτική κλίμακα, επεκτείνοντας έτσι τον θεσμό της εναλλαξιμότητας μεταξύ όλων των Διευθύνσεων της ΑνΑΔ 

(β) Τη μετονομασία και μισθολογική αναβάθμιση των τεσσάρων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που εκτελούν χρέη Λογιστικού Λειτουργού (Κλίμακες Α4 και A7(ii)), σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου που εκτελούν χρέη Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), κατά παρόμοιο τρόπο με τον οποίο έγινε για το μόνιμο προσωπικό της ΑνΑΔ. 

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 που τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει ήδη προειδοποιητική επιστολή παράβασης στις 27/1/2022 (αρ. παράβασης 2022/0039). 

Με την Οδηγία διασφαλίζεται η θέσπιση μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ετοιμότητα για ανάληψη δράσης κατά την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την Επιτροπή ή από οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία COVID-19. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διάφορων πρωτοβουλιών της Ένωσης, δεν παρεμποδίζονται από ποσά ΦΠΑ που δεν μπορούν να ανακτηθούν από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ούτε από το βάρος της συμμόρφωσης που απορρέει από τις υποχρεώσεις εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού της Ένωσης στην αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, οι απαλλαγές που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει συνεπώς να εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. 

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Δήμο Ύψωνα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Ενδιαφέρον από επενδυτές για ΧΑΚ  

Stockwatch: Στις €300 χιλ. η στήριξη σε εφημερίδες 

Καταρτισμός Προγράμματος Συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καταρτισμό του προγράμματος συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023.  

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η κ. Ερωτοκρίτου, ο κρατικός προϋπολογισμός θα κατατεθεί επίσημα στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη. 

Η συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής, είπε, θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή. 

Βάσει του μέχρι τώρα προγραμματισμού, τον προϋπολογισμό θα παρουσιάσει στην Επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στις 24 Οκτωβρίου, ενώ παραδοσιακά η συζήτηση ολοκληρώνεται με την παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

Με βάση τον έως τώρα προγραμματισμό, η τριήμερη συνεδρία της Ολομέλειας για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού έχει καθοριστεί στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Την Πέμπτη στην Ολομέλεια ο προϋπολογισμός 2023 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων