Επιτροπή Οικονομικών: Εκποιήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και αυξήσεις τιμών ακινήτων μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 24/04/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 17) Νόμος του 2015 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2018 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019 

Ο περί Αναστολής της Υποχρέωσης Καταβολής Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020 

O περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2021 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2023 

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις εκποιήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Σωρεία προτάσεων νόμου και δικαστήριο ειδικής δικαιοδοσίας ως λύση για εκποιήσεις 

Με σωρεία προτάσεων νόμου και εν αναμονή κατάθεσης κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη δημιουργία δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας που θα εκδικάζει θέματα εκποίησης πρώτης κατοικίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών επανήλθε δυναμικά στη συζήτηση του θέματος της αναστολής των εκποιήσεων. 

Η συνεδρία χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, με Βουλευτές αλλά και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου να κάνουν λόγο για «νομενκλατούρα» στο Υπουργείο Οικονομικών που εκφράζουν διαφορετικές θέσεις από τον νυν Υπουργό Οικονομικών και την Κυβέρνηση.  

Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα Κύπρου εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την πλειοψηφία των 19 προτάσεων νόμου που κατέθεσαν Βουλευτές στην Επιτροπή για το θέμα των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων. 

Οι εκπρόσωπος του Υπουργείο Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου είπαν ότι συμφωνούν  με πρόταση νόμου που κατέθεσαν βουλευτές του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ η οποία προνοεί μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, να αποστέλλεται και τυποποιημένη αναλυτική πληροφόρηση για την εξέλιξη του δανείου στους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης. Στόχος η ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με τις απαιτήσεις των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και διευκόλυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης και ρύθμισης δανείων.  Ωστόσο το ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια περαιτέρω επεξεργασία. 

Παράλληλα ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ είπε ότι αντιμετωπίζει θετικά πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης αντί της καταναγκαστικής αξίας πώλησης του ακινήτου που συνήθως ορίζεται από τις τράπεζες. Ωστόσο, όπως είπε, θα πρέπει να συζητηθεί. 

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η Οικονομική Διευθύντρια Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία των εκποιήσεων ξεκινά για πολύ περισσότερες υποθέσεις και αριθμό ακινήτων απ’ όσα καταλήγουν τελικά σε πλειστηριασμό. Συμπλήρωσε ότι επειδή ξεκινά η διαδικασία των πλειστηριασμών υπάρχει αυξημένη πίεση, κάτι που την καθιστά αποτελεσματικό εργαλείο κατά των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί. Σημείωσε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η Κύπρος πρέπει να απέχει από λήψη μέτρων που υπονομεύει την κουλτούρα πληρωμών, ενώ συμπλήρωσε ότι σε πανευρωπαϊκή έρευνα που έγινε πριν από το 2018 και την αλλαγή του πλαισίου εκποιήσεων, η Κύπρος είχε πολύ χαμηλές επιδόσεις στη αντιμετώπιση των ΜΕΔ. 

Σε σχέση με τη διαδικασία στο θέμα του Σχεδίου Ενοίκιο Έναντι δόσης η κα. Λαπαθιώτη ανέφερε ότι η διαδικασία ενώπιον της Κομισιόν ήταν δύσκολη γιατί έπρεπε να πειστεί για τον κοινωνικό χαρακτήρα της. Πρόσθεσε ότι με παρεμβάσεις σε ανώτατο επίπεδο, προσπαθούν να ξεπεράσουν τους ενδοιασμούς της Κομισιόν και υπάρχει θετική εξέλιξη. Ωστόσο, όπως είπε, δεν μπορεί να πει πότε θα απαντήσει η Κομισιόν. 

Στο σημείο εκείνο ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού επέκρινε το ΥΠΟΙΚ ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά η Κυβέρνηση για το θέμα, αφού επί προηγούμενων υπουργών υπήρξε κοροϊδία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σωρεία ζητημάτων. 

Η κα. Λαπαθιώτη απάντησε ότι για το σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης το ΥΠΟΙΚ δεν έχει τίποτα να κρύψει. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι τις τελευταίες 45 μέρες η πρόοδος που έγινε από τον νυν Υπουργό Οικονομικών είναι θεαματική. 

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου  

Σε σχέση με πρόταση για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, η κα. Λαπαθιώτη ανέφερε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για τη λειτουργία του ως φορέα επίλυσης διαφορών, που δεν απαγορεύει την δεσμευτικότητα των αποφάσεών του. Ωστόσο όπως είπε, αν υπάρξει δεσμευτικότητα για τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο θα πρέπει να υπάρξει και για άλλους φορείς επίλυσης διαφορών. 

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είπε ότι διαχωρίζει μεταξύ της «νομενκλατούρας του Υπουργείου Οικονομικού» και του ιδίου του Υπουργού Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα της εξώδικης διαχείρισης διαφορών έγκειται στο γεγονός ότι δεν αποφασίζει το κράτος να μετατρέψει τον φορέα σε ανεξάρτητη υπηρεσία. 

Πρόσθεσε ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν δεσμευτικές οι αποφάσεις του για τεχνικούς, θεσμικούς και επιχειρησιακούς λόγους. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ζήτησε με έντονο τρόπο από τον Επίτροπο να πει τις απόψεις του και γιατί δεν προχωρεί το θέμα. 

Ο Επίτροπος είπε ότι αργά η γρήγορα οι αποφάσεις του Επιτρόπου θα είναι δεσμευτικές. Ζήτησε να γίνει ενίσχυση του Επιτρόπου από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ ζήτησε να υπάρξει οδηγία της Κυβέρνησης ώστε η ΚΕΔΙΠΕΣ και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων Στέγης να δέχεται τις αποφάσεις του Επιτρόπου ως δεσμευτικές. 

Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή η Διευθύντρια του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών Τζένη Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι μετά τη λήξη της τελευταίας αναστολής πλειστηριασμών, ο σύνδεσμος παίρνει δεκάδες παράπονα για παραλαβή επιστολών για εκποίηση κύριας κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. 

Εκ μέρους του Κινήματος «Ενεργώ» ο Λευτέρης Γεωργίου έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου στην Επιτροπή, με το Υπουργείο Οικονομικών να μην ξέρει που πατά και να λέει τα ίδια χωρίς να δώσει λύση. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, «έξω μυρίζει μπαρούτι» και οικογένειες είναι στον δρόμο. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν οικογένειες που βρίσκονται σε ξενοδοχεία και πληρώνει το κράτος για αυτές 160 ευρώ το βράδυ. Κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους βουλευτές να βρουν άμεσα λύσεις. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι οι προτάσεις από τα κόμματα αφορούν την πρόσβαση δανειοληπτών στη δικαιοσύνη και την αναστολή των εκποιήσεων. 

Παράλληλα εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ετοιμασία νομοσχεδίου για τη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας εντός της υφιστάμενης δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων, για εξέταση της διαδικασίας των εκποιήσεων για ακίνητα που αφορούν την πρώτη κατοικία μέχρι 350.000 ευρώ. Εξέφρασε την άποψη ότι οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες και ομάδες και είπε ότι δεν μπορούν να νομοθετούν οριζόντια για όλους. 

Πρόσθεσε ότι το σχετικό νομοσχέδιο για την ειδική δικαιοδοσία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, βρίσκεται στο Υπουργείου Δικαιοσύνης και εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι τον Ιούλιο θα μπορεί να έρθει ενώπιον της Βουλής το νομοσχέδιο για να ψηφιστεί και να μπει άμεσα σε εφαρμογή. 

Είπε παράλληλα ότι είναι πασιφανές ότι αναστολή των εκποιήσεων δεν είναι δυνατή σε αυτό το σημείο και δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη λύση για τα προβλήματα των δανειοληπτών. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι ο ΔΗΣΥ δεν θεωρεί πράξη υπεύθυνη να υιοθετήσει οποιαδήποτε πρόταση με την οποία διαφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και η αρμόδια Εποπτική Αρχή. 

«Άλλωστε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί με αποσπασματικές προτάσεις νόμου αλλά σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, θα αναμένουμε τις τελικές και ολοκληρωμένες προτάσεις της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα», είπε. 

Σημείωσε, ότι η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ η οποία κατατέθηκε από κοινού με το ΔΗΚΟ και έτυχε θετικής προσέγγισης από τους αρμόδιους,  αποσκοπεί στην πλήρη διαφάνεια, θα υποχρεώσει τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων σε κάθε επιστολή που αποστέλλουν στον δανειολήπτη να παραθέτουν πλήρη ανάλυση της εξέλιξης του δανείου. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι αν επρόκειτο να βάλει μια επικεφαλίδα στη σημερινή συνεδρία θα ήταν «δυστυχώς, ουδέν νεότερο από το κυβερνητικό στρατόπεδο». Πρόσθεσε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων νόμου, το Υπουργείο απάντησε αρνητικά, ενώ στο Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» κατόπιν πιέσεων του ΑΚΕΛ έγιναν παραδοχές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα έγκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά ανάλογες ρυθμίσεις που αφορούν στον περί Δικαστηρίων Νόμο, ανέφερε ότι τους είπαν ότι έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ Εκτελεστικής και Δικαστικής εξουσίας, άρα, ουδέν νεότερο. 

Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί εκ τω ων ουκ άνευ την αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης των δανειοληπτών και των εγγυητών στη Δικαιοσύνη, αλλά και τη δημιουργία αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής για τη στέγη, που να περιλαμβάνει και αυτή τη διάσταση των εκποιήσεων, δηλαδή του ξεσπιτώματος ανθρώπων. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας έκανε λόγο για μια «νομενκλατούρα στο Υπουργείου Οικονομικών που δεν ιδρώνει το αυτί της», την ώρα που η φιλοσοφία του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι εντελώς αντίθεση. Είναι, όπως είπε, σαν να μην άλλαξε η Κυβέρνηση. Ανέφερε ότι η «νομενκλατούρα του ΥΠΟΙΚ» τους είπε ότι με το πρόσχημα του καθυστερημένου συστήματος του κτηματολογίου και της καθυστέρησης της δικαιοσύνης άλλαξε η νομοθεσία το 2018 εναντίον των πολιτών, αντί να διορθωθεί το σύστημα. Πρόσθεσε ότι δεν τοποθετήθηκαν ακόμα στο τι πρέπει να γίνει με τις καταχρηστικές χρεώσεις και είπε ότι το ΥΠΟΙΚ πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης εξέφρασε απογοήτευση για την άρνηση του Υπουργείου στο σύνολο των προτάσεων νόμου εκτός από μια τυπική πρόταση του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ. Είπε ότι το κόμμα έχει πολιτική βούληση να συνεχίσει τη συζήτηση για τις εκποιήσεις και να οδηγήσει τις προτάσεις του στην Ολομέλεια, ανεξάρτητα από τη μεροληπτική στάση του ΥΠΟΙΚ απέναντι σε οτιδήποτε έρχεται να αλλάξει το πλαίσιο των εκποιήσεων. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου, κατά το οποίο το ΥΠΟΙΚ και δικαιολόγησε τα αδικαιολόγητα με τη στήριξη της ΚΤΚ. Πρόσθεσε ότι το κόμμα του ζήτησε με προτάσεις νόμου να επανέλθει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη στο θέμα των εκποιήσεων και ζητά τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για προβλήματα μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών. 

Κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών να διορίσει δικά του στελέχη γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αφού τα στελέχη του Υπουργείου τους λένε τα ίδια και τα ίδια και προσεγγίζουν μονόπλευρα το θέμα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και με στόχο το θέμα να προσεγγιστεί με ευαισθησία και να προστατευθεί δημοκρατικά ο πολίτης. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασίας Αλέκος Τρυφωνίδης χαιρέτισε την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για τη δημιουργία του ειδικού δικαστηρίου. Κάλεσε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργήσουν τάχιστα για τη δημιουργία του δικαστηρίου αυτού. Πρόσθεσε ότι ζητούν διεύρυνση για το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης» ούτως ώστε να αγγίξει τη μεσαία τάξη και τον κόσμο που ήδη εργάζεται. Σημείωσε επίσης την ανάγκη διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και την ενίσχυσή του με προσωπικό. Είπε ακόμα ότι αν συνεχιστεί η παραβίαση του κώδικα συμπεριφορά της ΚΤΚ για τις αναδιαρθρώσεις θα προχωρήσουν σε θεσμική κατοχύρωση του ώστε να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του από όλους. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: «Όχι» τραπεζών σε βροχή αλλαγών για εκποιήσεις 

Stockwatch: «Μπαλώματα» στο νόμο για εκποιήσεις 

Stockwatch: Δεκτές δύο αλλαγές στις εκποιήσεις από ΥΠΟΙΚ, ΚΤ 

Stockwatch: Προχωρούν στο επόμενο βήμα για αλλαγές στις εκποιήσεις

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019  

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε ο μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους πέντε τοις εκατό (5%), που επιβάλλεται κατά την παράδοση ή ανέγερση κατοικίας, να καλύπτει τα πρώτα 170 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 220 τ.μ. και τα πρώτα 90 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού διαμερίσματος με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 110 τ.μ., νοουμένου ότι η συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τις €385.000 για κατοικία και τις €220.000 για διαμέρισμα, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως προβλέπεται από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ,   

(β) η διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας και  

(γ) η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% να εφαρμόζεται για τα πρώτα 180 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού στην περίπτωση παράδοσης ή ανέγερσης κατοικίας, της οποίας το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 220 τ.μ., νοουμένου ότι η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €300.000 για την ανέγερση κατοικίας και τις €450.000 για την αγορά κατοικίας. 

Προς αύξηση οι αξίες ακινήτων που εμπίπτουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% 

Σε αύξηση της αξίας των ακινήτων που εμπίπτουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% φαίνεται να καταλήγει η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, υπό την αίρεση ωστόσο της σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών συζητήθηκε εκ νέου το θέμα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου να εκφράζει σε δηλώσεις της ικανοποίηση, αφού όπως είπε, από την κατάθεση του νομοσχεδίου από την προηγούμενη Κυβέρνηση μέχρι και τη συζήτησή του σήμερα έχουν επέλθει πολύ σημαντικές βελτιώσεις στις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, έχει διευρυνθεί πάρα πολύ ο αριθμός και το εύρος των δικαιούχων κάτω από αυτό το νομοσχέδιο. 

Πρόσθεσε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσαν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι μπορούν οι αξίες των ακινήτων όσον αφορά τις κατοικίες να διευρυνθούν στις  €385.000 για οικίες και €220.000 για διαμερίσματα, με βάση το αναθεωρημένο νομοσχέδιο. Σημείωσε επίσης ότι ενδεχομένως να μπορέσει να υπάρξει ακόμα μια μικρή αύξηση στις αξίες στο νομοσχέδιο που θα έρθει ενώπιον της Ολομέλειας. 

Είπε επίσης ότι συζητήθηκαν και κάποιες άλλες εναλλακτικές προτάσεις και εντός των επόμενων εβδομάδων θα υπάρξει κατάληξη. 

Ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει και μια σκέψη για μικρή αύξηση των τετραγωνικών, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 170 τ.μ. για οικίες και 90 τ.μ. για διαμερίσματα. 

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΔΗΣΥ για καθορισμό του ανώτατου ορίου για μειωμένο ΦΠΑ 5% στη βάση της αξίας του ακινήτου, ο κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι η ίδια δεν διαφωνεί με αυτή την πρόταση που είναι ορθολογιστική και λογική. Πρόσθεσε ωστόσο ότι πιθανόν να μην τύχει έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού κάποιοι μπορούν να πουν ότι δεν ικανοποιεί το μέτρο της κοινωνικής πολιτικής που ζητά η Κομισιόν, αφού θα είναι καθολικό. Σημείωσε ότι οτιδήποτε νομοθετήσουν θα πρέπει να τύχει έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου ανέφερε ότι το κόμμα είχε και συνεχίζει να έχει διαφωνίες με την κυβερνητική πρόταση για το 5% ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία. Εξέφρασε τη θέση ότι η διάκριση στη βάση των εμβαδών αλλά και μεταξύ διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, θα δημιουργήσει πολλές νέες και σοβαρές στρεβλώσεις. 

Αναφέρθηκε στην πρόταση του ΔΗΣΥ η οποία βασίζεται μόνο στο κριτήριο της αξίας, χωρίς όπως είπε, να είναι εξαντλητική και απόλυτη. 

«Για παράδειγμα, θα μπορούσαν οι πρώτες €350.000 να φορολογούνται με 5% ΦΠΑ και οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το όριο, με 19%, ίσως και με ένα ανώτατο όριο. Έτσι το μέτρο θα είναι απλό, εφαρμόσιμο και κοινωνικά πιο δίκαιο», είπε. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα οδηγήσει σε κοινωνικές ανισότητες και ενδεχομένως και σε σοβαρές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία. 

«Γι’ αυτό και από την πλευρά της ΕΔΕΚ θεωρούμε ότι το μόνο κριτήριο για τον καθορισμό πρέπει να είναι τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και όχι και η αξία του ακινήτου. Η συμπερίληψη της αξίας του ακινήτου στα κριτήρια, θα οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της παραοικονομίας, γιατί θα αποκρύβονται στην ουσία ποσά τα οποία δίνονται για την αγορά, για να μπορέσει να καθοριστεί η τιμή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι θα υπάρχουν σημαντικές απώλειες εσόδων από το κράτος τόσο όσον αφορά το Φόρο Εισοδήματος, αλλά και από την αύξηση της τιμής από ΦΠΑ το οποίο θα προκύψει. 

Είπε ακόμα καθορισμός της τιμής θα οδηγήσει και σε κοινωνικές ανισότητες δεδομένου ότι στην κάθε περιοχή της Κύπρου το ίδιο υποστατικό έχει διαφορετική αξία. Επίσης, συμπλήρωσε, το γεγονός ότι υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας της αύξησης των κατασκευαστικών υλικών, θα δίνει τη δυνατότητα ή θα επιβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται αναπροσαρμογές των τιμών. 

Ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην βάση κοινωνικών κριτηρίων που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. Η Κύπρος, σημείωσε, δεν είναι μια χώρα όπως τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «δεδομένου ότι έχουμε 40% κατοχή, είχαμε ένα μεγάλο αριθμό από πρόσφυγες, είμαστε μια μικρή σε επικράτεια εδαφική χώρα και την ίδια στιγμή η απόσταση η οποία έχουμε από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνει σημαντικά το κόστος κατασκευής μιας κατοικίας». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασίας Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι υπάρχει μια πρόοδος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης με την αύξηση των αξιών. 

«Η εισήγησή μας είναι να δώσουμε ακόμα περισσότερη αύξηση στις αξίες λόγω της αύξησης των κατασκευαστικών υλικών, δηλαδή για πρώτη κατοικία να πάμε στις οικίες στις €400.000 και στα διαμερίσματα στις €250.000», είπε. 

Σημείωσε παράλληλα ότι το θέμα της μεταβατικής περιόδου είναι σημαντικότατο και ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να ρυθμιστεί είτε με ένα εξάμηνο που θα καταλήγει στο Νοέμβριο από την ψήφιση του νομοσχεδίου ή ακόμα και ως το τέλος του χρόνου όπου θα είναι 7 μήνες η μεταβατική περίοδος. Επιπρόσθετα, ανέφερε, θα πρέπει να ισχύει και να έχουν το δικαίωμα για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, όσοι καταθέσουν την αίτηση για τη πολεοδομική άδεια. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: «Άδικο» το ν/σ για μειωμένο ΦΠΑ πρώτης κατοικίας 

Stockwatch: Ακίνητα: Το ν/σ για μειωμένο ΦΠΑ χρήζει αναβάθμισης 

Stockwatch: Στη Βουλή η νέα πρόταση για ΦΠΑ 5% σε πρώτη κατοικία 

Stockwatch: Όλα ανοιχτά για μειωμένο ΦΠΑ 5% στα ακίνητα 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή συνέχισε με την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, επί αναθεωρημένου κειμένου το οποίο κατατέθηκε ενώπιόν της, σκοπός του οποίου είναι να παραχωρείται φορολογική απαλλαγή ύψους 50%, από εργοδότηση στη Δημοκρατία, μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη.

Η Επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων και θα συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή συνέχισε με την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε, αφενός, η λειτουργία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του ΟΧΣ.

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι αποσκοπούν στη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκαιο της ΕΕ, αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της κυπριακής νομοθεσίας στις περιπτώσεις παραβίασης ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής των οχημάτων στη Δημοκρατία, της υποχρέωσης ταξινόμησης τους, καθώς και της μη καταβολής των εφαρμοστέων δασμών και φόρων. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων    

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.    

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν τον Κυπριακό Στρατό, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Επαναφέρουν αίτημα κονδυλίου για νέα συμφωνία με Hermes 

Stockwatch: Ανοίγουν 2 χιλ. θέσεις στο δημόσιο και στρατό 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον