Επιτροπή Οικονομικών: €1 δισ. για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται το τροποποιητικό νομοσχέδιο του κυπριακού σχεδίου κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €1 δισ., για την παροχή δανεισμού σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ολοκληρώθηκε η κατ΄ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, με το γενικό διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών Γιώργο Παντελή να δηλώνει ότι από το σχέδιο θα μπορούν να επωφεληθούν και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτούργησαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ερωτηθείς από βουλευτές του ΑΚΕΛ για το ενδεχόμενο οι έλεγχοι από την Επιτροπή Ενημέρωσης να γίνονται ταυτόχρονα με την παραχώρηση δανείων, ο κ. Παντελή ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς δεν προνοείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο ενδεχόμενο που υιοθετηθεί θα δημιουργηθεί ζήτημα με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Με βάση το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου που εξέτασε σήμερα η Επιτροπή, οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων, θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν βεβαίωση ότι έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις τους προς τη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, το διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί εκ μέρους του υπουργού Οικονομικών στην πορεία προς υλοποίηση του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων, αναφέρει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να εγκρίνουν τα δάνεια, με λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τους δικαιούχους, ότι έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις τους προς τη Δημοκρατία και ότι έχουν αιτηθεί την έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του διατάγματος που έχει ενώπιον της η Επιτροπή, η εκταμίευση των δανείων θα πραγματοποιείται μόνο μετά την υποβολή της βεβαίωσης από τον δικαιούχο προς το πιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, σε καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία παράτασης εφαρμογής του Σχεδίου, του οποίου η υλοποίηση τίθεται εντός εξαιρετικά στενών χρονοδιαγραμμάτων, καθότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες μέχρι τη δανειοδότηση δικαιούχων θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του χρόνου.

Συγκεκριμένα, πριν από το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν εγκριθεί τα δάνεια για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, ώστε να τύχει αξιοποίησης το εργαλείο των κρατικών εγγυήσεων.

Προηγουμένως, η Ολομέλεια της Βουλής θα πρέπει να ψηφίσει το τροποποιητικό νομοσχέδιο κρατικών εγγυήσεων. Στην συνέχεια, για διάστημα ενός μήνα, οι τράπεζες θα έχουν την ευχέρεια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σχέδιο και ακολούθως όσες θα συμμετέχουν στο σχέδιο, να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις και να τις καλέσουν να υποβάλουν αίτηση για δανεισμό. Στα τελευταία στάδια της διαδικασίας, οι αιτήσεις θα πρέπει να εξεταστούν και να εγκριθούν πριν το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ποσό του €1 δισ. προβλέπεται να κατανεμηθεί ως εξής:

-€300 εκατ. για έκδοση δανείων προς αυτοτελώς εργαζόμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις

-€550 εκατ. για δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και

-€150 εκατ. για έκδοση δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε άλλο θέμα, οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην Κύπρο στις αγορές μέσω internet, σύμφωνα με εναρμονιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που αφορά εναρμόνιση με κοινοτική οδηγία σχετική με το ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο με άλλες χώρες.

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων, ρυθμίζει το ύψος του ΦΠΑ που θα πρέπει να καταβάλλει ο αγοραστής, το οποίο εξαρτάται από την χώρα όπου πραγματοποιείται η παραγγελία, αλλά και την χώρα στην οποία θα πρέπει να πληρώνει ο εμπορευόμενος το εισπραχθέν ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υιοθέτησης της ευρωπαϊκής οδηγίας ήταν η 31η Ιουλίου του 2021, ωστόσο το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων τον προηγούμενο μήνα και σήμερα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επεσήμανε για ακόμα μια φορά, την πάγια τακτική της κυβέρνησης να οδηγεί στην Βουλή δεκάδες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, των οποίων οι προθεσμίες για ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία έχει παρέλθει προ πολλού.

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών προνοεί ότι τα κράτη μέλη από την 1η Ιουλίου οφείλουν να επεκτείνουν την εφαρμογή του καθεστώτος που ήδη ισχύει για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην κοινότητα και σε ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Επίσης, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν παρόμοιο καθεστώς σε εφαρμογή και για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Το ειδικό αυτό καθεστώς προβλέπει όπως μετέχουν στην είσπραξη ΦΠΑ και οι φορολογούμενοι, οι οποίοι διευκολύνουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών μέσω της χρήσης τέτοιου είδους ηλεκτρονικής διεπαφής.

Όπως εξήγησε λειτουργός του υπουργείου Οικονομικών το νομοσχέδιο ρυθμίζει την είσπραξη του ΦΠΑ και τη σωστή απόδοση του στα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα είπε ότι από την 1η Ιουλίου του 2021 ο φόρος που θα καταβάλλεται για την αγορά αγαθών μέσω διαδικτύου θα είναι βάσει της χώρας όπου  βρίσκεται ο καταναλωτής. Δηλαδή ο υποκείμενος στο φόρο εμπορευόμενος θα πρέπει να υποβάλλει και να καταβάλλει τον φορολογικό συντελεστή που υπάρχει στην χώρα του καταναλωτή.

Πρόσθεσε πως στην βάση αυτή ο υποκείμενος που είναι εγγεγραμμένος σε διαφορετική χώρα με διαφορετικό φορολογικό συντελεστή έχει την ευχέρεια να εγγραφεί στο φορολογικό καθεστώς της χώρας του ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας και ανά τριμηνία να καταβάλλει στην εκάστοτε χώρα το ποσό που αναλογεί.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο καταργεί την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, ενώ προβλέπει υποχρέωση τήρησης κατοχυρώσεων για περίοδο δέκα ετών, των φορολογούμενων που διευκολύνουν πωλήσεις μέσω πλατφόρμων κτλ.

Σημειώνεται ότι το ειδικό καθεστώς περιορίζεται στα €150 για εξ αποστάσεως πωλήσεις που εισάγονται από τρίτα κράτη, ενώ τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως τα καπνικά και τα αλκοολούχα εξαιρούνται.

Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείου ανέφερε εξάλλου ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να εξασφαλιστούν τα έσοδα των κρατών χωρών σε σχέση με τις αγορές των καταναλωτών, με την ρύθμιση του πού επιβάλλεται και πού καταβάλλεται το ΦΠΑ στις περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών και αγαθών στα διάφορα κράτη μέλη.

Πηγή – Stockwatch

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων