Επιτροπή Οικονομικών: Δημόσιες θέσεις εργασίας και συμπληρωματικός προϋπολογισμός €102 εκατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 23/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε κατ’ άρθρον τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η  υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συζήτησε κατ’ άρθρον τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) Η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.

(β) Η βελτίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συζήτησε κατ’ άρθρον το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου λειτουργίας εναλλακτικής χαρτοσήμανσης, περιλαμβανομένης της χαρτοσήμανσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Θέλουν ηλεκτρονική χαρτοσήμανση οι τράπεζες αλλά…

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να καταθέσει το συντομότερο νομοσχέδιο για πλήρη κατάργηση της σχετικής απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που θα αφορούν τόσο τις θέσεις προαγωγής, όσο και τις θέσεις πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Όσον αφορά άποψη ότι η κατάργηση της απαγόρευσης θα συμπέσει με την προεκλογική περίοδο, την οποία διανύουμε, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι με την κατάργηση του νόμου απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων, οι θέσεις θα δημοσιευτούν το πρώτο τετράμηνο του 2023.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι «με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία φαίνεται ότι είναι αντιπαραγωγικός ο έλεγχος των θέσεων προαγωγής από την Επιτροπή Οικονομικών», προσθέτοντας ότι με την πρόταση νόμου «επιχειρούμε (ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ) να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση».

«Οι πλείστοι των ενδιαφερομένων συμφωνούν με αυτή την πρόταση νόμου», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «διάφορες απαιτήσεις για το μέλλον, διάφορες προθέσεις ή διάφορες επιθυμίες – εάν αυτές θα τύχουν χειρισμού – θα τύχουν χειρισμού από την εκτελεστική εξουσία και όχι από την Επιτροπή Οικονομικών».

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ανοίγουν κενές θέσεις και προαγωγές στο δημόσιο

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει δικαιούχο πρόσωπο στην αρμόδια αρχή προκειμένου να καταβάλει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας, να δύναται να υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία που η κατοικία περιέρχεται στην κατοχή του, αντί σε χρόνο πριν να περιέλθει αυτή στην κατοχή του, όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε κατ’ άρθρον το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €102.075.815 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ερωτηθείς από την Πρόεδρο της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου πότε θα σταματήσει ο Κύπριος πολίτης να πληρώνει περισσότερα σε σχέση με την πανδημία Covid–19 από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως για παράδειγμα ο αυστηρός έλεγχος στα αεροδρόμια), η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι έχουν σταματήσει οι έλεγχοι και παρέμειναν κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που σταμάτησαν και αυτοί εντός Μαΐου.

Είπε ακόμη ότι παραμένουν κάποιοι έλεγχοι σε ευάλωτες ομάδες και σε κλειστές δομές, ενώ σημείωσε πως για όλα αυτά γίνονται εισηγήσεις από την Συμβουλευτική Επιτροπή και αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

«Γιατί πρέπει να πληρώνει ο Κύπριος πολίτης τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού στην πύλη των αεροδρομίων», διερωτήθηκε η κ. Ερωτοκρίτου, η οποία ανέφερε πως κατά την άφιξη της το προηγούμενο διάστημα στην Κύπρο από το εξωτερικό της έγινε έλεγχος για πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το ποσό για τα εμβόλια Covid–19 ανέρχεται στα 10,5 εκ. ευρώ και για φάρμακα στα 12 εκ. ευρώ, ενώ σημείωσε ότι τα 10,5 εκ. ευρώ αφορούν παραλαβές που υπήρξαν από την αρχή του 2022, ενώ για τα φάρμακα το ποσό αφορά για παραγγελίες φαρμάκων που έχουν γίνει ή για φάρμακα που έχουν ήδη παραληφθεί.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αφού σημείωσε ότι η Κυβέρνηση απαιτεί στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 53 εκ. ευρώ για τους ελέγχους σε σχέση με την πανδημία και 22,5 εκ. ευρώ για την αγορά φαρμάκων και εμβολίων, είπε ότι «συγκρινόμενοι με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Κύπρος εφαρμόζει πολύ πιο αυστηρούς και τακτικούς ελέγχους και τεστ που δεν είναι δωρεάν και τα πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης», προσθέτοντας ότι η άποψη που εκφράστηκε μέσα στην Επιτροπή είναι ότι «πρέπει επιτέλους να μειωθεί ή να εκμηδενιστεί αυτό το ποσό πλην αυτό που απαιτείται για την επιτήρηση της κατάστασης που αφορά τις ευάλωτες ομάδες».

«Η μαζικότητα και τα τακτικά χρονικά διαστήματα διενέργειας τεστ για τα θέματα της Covid–19 έχει ξεπεραστεί από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και είναι καιρός ο Κύπριος φορολογούμενος να σταματήσει να καταβάλλει αυτό το υπέρογκο ποσό για τεστ μοριακών ελέγχων και για την πανδημία», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι εντός της Επιτροπής αναφέρθηκε σε πάρτι, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι είναι αυτονόητο τι σημαίνει αυτή η φράση και δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση και πρόσθεσε «ο νοώ νοείτο».

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: «Φρένο» βουλής στις δαπάνες για πανδημία

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών (Άλλα Κινητά Μηχανήματα – Αγορά Υπηρεσιών, την Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Δικαστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Αίτημα για αποπαγοποίηση 1.415 κενών θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών

Το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για αποπαγοποίηση συνολικά 1.415 κενών θέσεων πρώτου διορισμού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του Τμήματος Προσωπικού ανέφερε ότι από τις συνολικά 1.415 κενές θέσεις, οι 1.140 αφορούν τον δημόσιο τομέα, οι 221 αφορούν οργανισμούς δημοσίου δικαίου και 54 αφορούν τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι 591 θέσεις αφορούν τη δημόσια υπηρεσία, οι 304 αφορούν θέσεις εκπαιδευτικών, οι 229 αφορούν θέσεις στην Αστυνομία και οι 16 θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το θέμα θα τεθεί εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής σε συνεδρία της την ερχόμενη εβδομάδα, στην παρουσία εκπροσώπων των επηρεαζόμενων Υπουργείων και οργανισμών.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πού ανοίγουν 1400 θέσεις στο δημόσιο

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα