Επιτροπή Οικονομικών: Διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Νομοσχέδια που προνοούν διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά το πλαίσιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξέτασε η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, ζητώντας περαιτέρω στοιχεία για τη συνέχιση της συζήτησης.

Οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν το τέλος του χρόνου, καθώς αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο που τέθηκε στη βάση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την Οικονομική Διευθύντρια της Δ/νση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του υπουργείου Οικονομικών Αυγή Χρυσοστόμου – Λαπαθιώτη, που συμμετείχε στη συνεδρία, το 46% των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των πέντε ετών και η εξεύρεση λύσης καθίσταται δύσκολη καθώς έχουν γίνει ήδη συζητήσεις και διαβουλεύσεις χωρίς να βρεθεί κάποια συμβιβαστική διευθέτηση για να καταστεί εξυπηρετούμενο το δάνειο.

Τα τρία νομοσχέδια μεταξύ άλλων όπως δήλωσε η κ. Λαπαθιώτη, ρυθμίζουν την ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς για την πώληση δανείων, ως μια αποτελεσματική μέθοδο απομόχλευσης των ισολογισμών των τραπεζών και ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα είπε ότι το πρώτο νομοσχέδιο με τίτλο «o περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα», σκοπός του είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Ανάφερε επίσης ότι μεταξύ άλλων, οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας διευρύνονται ώστε να περιλαμβάνουν την αδειοδότηση, εποπτεία, αναστολή ή ανάκληση άδειας διαχειριστή.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας» είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, την προσκόμιση στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης, είπε η κ. Λαπιθιώτου.

Όσον αφορά το τρίτο νομοσχέδιο η Οικονομική Διευθύντρια της Δ/νση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας τόνισε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης, να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Από την πλευρά του εκπρόσωπος του Κτηματολογίου ανέφερε ότι βάση της τροποποίησης της νομοθεσίας πέραν από τα τραπεζικά ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς θα έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης από το Κτηματολόγιο και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς χαιρέτησαν τις τροποποιήσεις στα νομοσχέδια, εκτός από τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου πρώτης κατοικίας, ο οποίος εξέφρασε την αμφιβολία κατά πόσο με το νέο νομικό πλαίσιο θα υπάρχει εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα.

Βουλευτές μέλη της Επιτροπής έκαναν σειρά διευκρινιστικών ερωτημάτων και ζήτησαν να κατατεθούν στοιχεία.

Πηγή – Stockwatch

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον