Επιτροπή Οικονομικών: Διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Νομοσχέδια που προνοούν διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά το πλαίσιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξέτασε η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, ζητώντας περαιτέρω στοιχεία για τη συνέχιση της συζήτησης.

Οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν το τέλος του χρόνου, καθώς αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο που τέθηκε στη βάση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την Οικονομική Διευθύντρια της Δ/νση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του υπουργείου Οικονομικών Αυγή Χρυσοστόμου – Λαπαθιώτη, που συμμετείχε στη συνεδρία, το 46% των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των πέντε ετών και η εξεύρεση λύσης καθίσταται δύσκολη καθώς έχουν γίνει ήδη συζητήσεις και διαβουλεύσεις χωρίς να βρεθεί κάποια συμβιβαστική διευθέτηση για να καταστεί εξυπηρετούμενο το δάνειο.

Τα τρία νομοσχέδια μεταξύ άλλων όπως δήλωσε η κ. Λαπαθιώτη, ρυθμίζουν την ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς για την πώληση δανείων, ως μια αποτελεσματική μέθοδο απομόχλευσης των ισολογισμών των τραπεζών και ενδυνάμωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα είπε ότι το πρώτο νομοσχέδιο με τίτλο «o περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα», σκοπός του είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Ανάφερε επίσης ότι μεταξύ άλλων, οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας διευρύνονται ώστε να περιλαμβάνουν την αδειοδότηση, εποπτεία, αναστολή ή ανάκληση άδειας διαχειριστή.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας» είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, την προσκόμιση στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης, είπε η κ. Λαπιθιώτου.

Όσον αφορά το τρίτο νομοσχέδιο η Οικονομική Διευθύντρια της Δ/νση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας τόνισε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης, να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Από την πλευρά του εκπρόσωπος του Κτηματολογίου ανέφερε ότι βάση της τροποποίησης της νομοθεσίας πέραν από τα τραπεζικά ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς θα έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης από το Κτηματολόγιο και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς χαιρέτησαν τις τροποποιήσεις στα νομοσχέδια, εκτός από τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου πρώτης κατοικίας, ο οποίος εξέφρασε την αμφιβολία κατά πόσο με το νέο νομικό πλαίσιο θα υπάρχει εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα.

Βουλευτές μέλη της Επιτροπής έκαναν σειρά διευκρινιστικών ερωτημάτων και ζήτησαν να κατατεθούν στοιχεία.

Πηγή – Stockwatch

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυξημένος κατά 1 εκατ. ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση

Νομικών

Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών. Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών Τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων του παρουσίασε ο νέος Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Χάρης Φιλιππίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από επίσκεψη της