Επιτροπή Οικονομικών: Διαφωνίες για ΦΠΑ 5%, διακρίσεις μεταξύ κατοικιών και διαμερισμάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, παράλληλα με την πιο πάνω πρόταση νόμου, που αποσκοπούν, αντίστοιχα, στην τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε: 

(α) ο μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους πέντε τοις εκατό (5%), που επιβάλλεται κατά την παράδοση ή ανέγερση κατοικίας, να καλύπτει τα πρώτα 170 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικίας με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 220 τ.μ. και τα πρώτα 90 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού διαμερίσματος με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 110 τ.μ., νοουμένου ότι η συνολική αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τις €350.000 για κατοικία και τις €200.000 για διαμέρισμα, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως προβλέπεται από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ και 

(β) να διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις και αδυναμίες σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ύψους πέντε τοις εκατό (5%), στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας.  

Ιδιαίτερες διαφωνίες εκφράστηκαν όσον αφορά τη διάκριση που δημιουργείται ανάμεσα σε αγοραστές διαμερισμάτων και κατοικιών. Το αναθεωρημένο κείμενο προνοεί ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% θα μπορεί να επιβληθεί σε κατοικίες για τα πρώτα 170 τ.μ. με ανώτατο όριο τα 220 τ.μ. και με ανώτατη αξία τις 350.000 ευρώ, ενώ όσον αφορά τα διαμερίσματα για τα πρώτα 90 τ.μ. για εμβαδόν μέχρι 110 τ.μ. και για συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 200.000. 

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε από την Ανώτερη Λειτουργό ΦΠΑ Νάγια Συμεωνίδου, ότι ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αναθεωρημένο νομοσχέδιο τον Αύγουστο, την ώρα που τρέχει η διαδικασία επί παραβάσει για την Κύπρο για το θέμα του μειωμένου συντελεστή στα ακίνητα. Μέχρι στιγμής, ανέφερε η κ. Συμεωνίδου, δεν υπήρξε κάποια απάντηση. 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς διαπίστωσε πως ο μειωμένος ΦΠΑ 5% δεν επιβαλλόταν στοχευμένα, στα πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως επιτάσσει η παράγραφος 10 του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. 

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μακρίδης, εξέφρασε την επιθυμία να δοθεί μέσω του νόμου η ξεκάθαρη βούληση του Κοινοβουλίου ως προς το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ώστε να μην αναγκάζεται ο ίδιος να προβαίνει σε ερμηνείες που να είναι ενάντια στη βούλησης του σώματος ή στις απόψεις του Γενικού Ελεγκτή επί του θέματος, αλλά και να συνάδει με τους κανονισμούς της ΕΕ. 

Εκ μέρους του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ εκφράστηκε διαφωνία για τον διαχωρισμό μεταξύ κατοικίας και διαμερισμάτων, ενώ εκφράστηκε η άποψη ότι με τα νέα δεδομένα της οικονομίας η μέγιστη αξία θα πρέπει να ανέβει και για τις δύο περιπτώσεις στις 500,000 ευρώ. 

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να αυξηθεί το κατώτερο όριο τετραγωνικών για τα διαμερίσματα, ώστε να περιλαμβάνονται και τα τριάρια και να μην ωθούνται οικογένειες να κτίζουν εκτός πόλεως, με αποτέλεσμα να δημιουργείται άναρχη ανάπτυξη και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης, ζητήθηκε να αυξηθεί το ανώτερο όριο της αξίας τόσο για τα διαμερίσματα όσο και για τις οικίες. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης, ζήτησε να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις, ενώ είπε ότι η Ελλάδα αποφάσισε την επιβολή μηδενικού ΦΠΑ για να νέες κατοικίες ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων ανέφερε ότι είναι αυθαίρετος ο διαχωρισμός κατοικιών και διαμερισμάτων και ζήτησε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο καθεστώς φορολογίας, ώστε να μην υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. 

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο το ανώτατο όριο αξίας και ότι το ανώτατο όριο εμβαδού είναι αρκετό για να ικανοποιηθεί η νομοθεσία. 

Ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου ανέφερε ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι όσο πιο απλή γίνεται και να μην υπάρχει δυσμενής διάκριση μεταξύ αγοραστών κατοικίας και διαμερίσματος, ενώ είπε ότι αν εφαρμοστεί η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη ακινήτων στην αγορά και δεν θα υπάρξει η αναμενόμενη ανάπτυξη. 

Δηλώσεις Βουλευτών/Βουλευτριών 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας στην Επιτροπή, ανέφερε ότι η Κύπρος ως νέο κράτος-μέλος της ΕΕ που εντάχθηκε το 2004, τυγχάνει μιας διάκρισης σε σχέση με τα παλιά-κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και δεν μπορεί να επιβάλει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα ακίνητα, ούτε μπορεί να καθορίζει θέματα ΦΠΑ στα ακίνητα κατά την κρίση του. Είπε επίσης ότι δεν αντιλαμβάνεται με ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ κατοικιών και διαμερισμάτων. 

Μιλώντας μετά το τέλος της Επιτροπής, η Πρόεδρος της, Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε σε πλημμελή και λανθασμένη εφαρμογή του νόμου για 5% ΦΠΑ αλλά και μη σωστής ενημέρωσης των ευρωπαϊκών αρχών όταν ζητήθηκαν στοιχεία για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. 

Παράλληλα ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ θα αναλάβει πρωτοβουλία μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους, ακόμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρξει κατάληξη σε διαφοροποιήσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου, που θα επιτρέψουν να συνεχιστεί ένα πρόγραμμα που όντως θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και θα τερματίσει τη διαδικασία επί παραβάσει που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο στόχος ανέφερε θα πρέπει να είναι να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν τα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη, με μια απλή, αλλά πρωτίστως διαφανή και δίκαιη νομοθεσία που όντως να είναι κοινωνικά ευαίσθητη που να βοηθά την κοινωνία να αναπτυχθεί και όχι να βοηθά ζάμπλουτους επιχειρηματίες και «αγοραστές φαντάσματα», ακινήτων πολυτελείας.   

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς δήλωσε ότι ο λόγος που οδήγησε να τεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπό πίεση με όρους και δεδομένα αρνητικά για τη Δημοκρατία, είναι ο λανθασμένος τρόπος που η Κυβέρνηση εφάρμοσε την παραχώρηση του μειωμένου συντελεστή 5% για σκοπούς ανέγερσης η αγοράς κατοικίας. Ο συγκεκριμένος τρόπος, ανέφερε, αποτελεί μνημείο θεσμικής διαπλοκής, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων, συγκάλυψης και βολέματος ημετέρων. 

Όσον αφορά το τροποποιημένο νομοσχέδιο, είπε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν, όπως το ανώτατο εμβαδόν και οι συνολικές αξίες και η μεταβατική περίοδος. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη η συγκεκριμένη νομοθεσία να καλύπτει και την επέκταση της κατοικίας κάτι που περιλαμβάνει η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ. Σημείωσε τέλος ότι η όποια απόφαση δεν μπορεί να αγνοεί και τη χρονική συγκυρία με τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που περνά ο τόπος. 

Παράλληλα, είπε ότι κάλεσαν τον Έφορο Φορολογίας και το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσουν σε έρευνα/εξέταση ώστε να υπάρξει διαδικασία για επιστροφή των απολεσθέντων εσόδων του κράτους στις περιπτώσεις που «δεν έπρεπε να παραχωρηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε ζάμπλουτους επενδυτές». 

O Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών «συνεχίζει να εμμένει σε ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο», το οποίο δεν διορθώνει καμιά στρέβλωση που υπήρχε στο παρελθόν, αλλά πετυχαίνει να θυματοποιήσει και να επιτεθεί απευθείας στις κυπριακές οικογένειες και στα νεαρά ζευγάρια. Πρόσθεσε ότι η ΚΔ θα πρέπει να προχωρήσει με ένα γενναιόδωρο σχέδιο για τις κυπριακές οικογένειες, για τα νεαρά ζευγάρια, να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού και να μην στέκεται ενάντιά του με αυτές τις μεσοβέζικες λύσεις. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι το  προτεινόμενο νομοσχέδιο όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει το όποιο πρόβλημα αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει τεράστιες περιπλοκές. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, θα καταργήσει την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες και αυτοί που περισσότερο θα αδικηθούν είναι οι νέες οικογένειες, οι πολύτεκνες οικογένειες και οι κάτοικοι των αγροτικών, των ημιορεινών και των ορεινών περιοχών, μέσα από τη μείωση του συντελεστή δόμησης το οποίο θα επιβάλλεται το επιλεγμένο ΦΠΑ.  

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, δεν υπολογίζει τις ανεξέλεγκτες, ενδεχομένως λόγω διεθνών καταστάσεων, αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται συστηματικές αναθεωρήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται. Είπε ακόμα ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου νομοσχεδίου θα οδηγήσει στην ουσία σε περαιτέρω ενίσχυση της παραοικονομίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως απώλεια εσόδων προς το κράτος, αλλά και την ίδια στιγμή στη μείωση της κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας.  

«Από την πλευρά της ΕΔΕΚ δηλώνουμε με υπευθυνότητα ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε», ανέφερε. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται οποιαδήποτε διαβούλευση ή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που είναι καθαρά θέμα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας να γίνει, με το να βρεθεί η σωστή φόρμουλα για να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική και να αποφευχθούν μελλοντικές καταχρήσεις. Φαίνεται, όπως είπε, να υπάρχει κατάληξη μέσα από τις εισηγήσεις σε μια οροφή ύψους κατοικίας και διαμερίσματος κοντά στις 500, 000 χιλιάδες ευρώ για οικίες και για διαμερίσματα και ταυτόχρονα σε ένα μέγιστο εμβαδό μεταξύ 170-185 τ.μ. Πρόσθεσε ότι οτιδήποτε αποφασιστεί θα πάει πάλι για αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Είπε ακόμα ότι το κόστος κατασκευής σήμερα έχει ανεβεί σημαντικά σε σχέση με τα στατιστικά του 2000-2021 στα οποία βασίστηκε το Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να καθοριστεί ένα ποσό που όντως να καλύπτει το ποσό της πρώτης κατοικίας για να μην οδηγηθούμε, όπως είπε, σε θέματα παραοικονομίας με τη δήλωση ποσών εκτός συμβολαίου. Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα το θέμα να προχωρήσει σύντομα ώστε να γνωρίζει ακριβώς ο κόσμος τα δεδομένα και να διαχειριστούν καλά τα οικονομικά τους. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Νέες προτάσεις για μειωμένο ΦΠΑ 5% σε ακίνητα 

Stockwatch: Ψάχνουν ακόμα λύση για μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναστολή επιβολής της επιβάρυνσης του πρόσθετου φόρου και τόκου για τη φορολογική περίοδο 1/10/2021-31/12/2021 που καταβάλλεται μέχρι τις 10/2/2022, με την πληρωμή του ΦΠΑ για αυτή τη φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις στις 10/2/2022, 10/3/2022 και 10/4/2022. Προϋπόθεση για την πληρωμή του ποσού σε τρεις ισόποσες δόσεις και την αναστολή των επιβαρύνσεων, πρόσθετου φόρου και τόκου είναι η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης για την εν λόγω περίοδο. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου ανέλυσαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι σημαντικό ποσοστό του οφειλόμενου φόρου για την εν λόγω φορολογική περίοδο έχει ήδη καταβληθεί. Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)». 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δηλώνοντας ότι με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις εναρμονιστικές διατάξεις μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, οι οποίες θα τύχουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2023. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται χρόνος στους ΟΣΕΚΑ να προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις επί των εγγράφων βασικών πληροφοριών. Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Τρέχουν να περάσουν οδηγίες για να γλυτώσουν κυρώσεις

Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του περί Ελεγκτών Νόμου προκειμένου να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου. Επίσης, επιδιώκεται να τροποποιηθούν τα άρθρα του βασικού νόμου που αναφέρονται σε «Διευθυντή», ώστε να προβλέπουν «Γενικό Διευθυντή», όπως είναι ο τίτλος της θέσης, με βάση τον Προϋπολογισμό της Αρχής και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας. 

Οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ευθυγραμμίζονται οι διατάξεις του βασικού νόμου με τις διατάξεις του ειδικότερου νόμου που αφορά στον διορισμό γενικών διευθυντών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με την ψήφιση αυτών θα καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΕΕλΕπ. Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της 

Διαβούλευση για τον διορισμό Μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

Η Επιτροπή προχώρησε σε διαβούλευση για τον διορισμό Μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και Εξαιρέσεις από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. 

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν  το Τμήμα Φορολογίας, την Υπηρεσία Ασύλου, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ανώτατο Δικαστήριο, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Τμήμα Δασών 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα