Επιτροπή Οικονομικών: Αλλαγές στις κρατικές εγγυήσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τις αλλαγές στο πλαίσιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, συζήτησε μεταξύ άλλων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ κ. Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, επεσήμανε:

Έχουμε ενώπιον μας στην Επιτροπή Οικονομικών 2 πολύ σημαντικά θέματα.

Το 1ο θέμα αφορά στα 3 νομοσχέδια με τα οποία παραχωρείται σε εξειδικευμένες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, δικαίωμα πρόσβασης στα τραπεζικά δεδομένα, στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου, για δανειολήπτες που βρίσκονται υπό τη διαχείριση τους.

Το 2ο θέμα αφορά στην έκδοση Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους.

Εμείς, ως Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων τότε, είχαμε στηρίξει το νομοσχέδιο τον περασμένο Μάιο.

Παρά την έγκριση της Κομισιόν τον περασμένο Αύγουστο, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν υποβάλει κάποιες παρατηρήσεις και εισηγήσεις οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί ούτως ώστε να επιτευχθεί συμβατότητα και συμμόρφωση με τις υποδείξεις αυτές.

Οι κύριες αλλαγές αφορούν:

Στη μη συμμετοχή των 2 λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή Επιτροπή Ενημέρωσης όπως θα αναφέρεται από τώρα και στο εξής. Οι εκπρόσωποι του Υπ. Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου και ο Γενικός Ελεγκτής ως παρατηρητής, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Ο ρόλος της Επιτροπής Ενημέρωσης θα είναι πλέον μόνο ενημερωτικός, και μάλιστα εκ των υστέρων, προς τον Υπουργό Οικονομικών και προς την Επιτροπή Οικονομικών και δεν θα παρεμβαίνει και δεν θα εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Καταργείται το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, και εισηγούνται την παραχώρηση των εγγυήσεων προς τα ιδρύματα με ανοικτή πρόσκληση χωρίς οποιαδήποτε κριτήρια. Εμείς θα αξιολογήσουμε αν οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν θέματα διαφάνειας και ελέγχου και θα τοποθετηθούμε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη και την εκταμίευση των δανείων στους αυτοτελώς εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι με πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Αντρέας Καυκαλιάς, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, είπε:

Ανησυχούμε ιδιαίτερα σε σχέση με τα ασφυκτικά περιθώρια για την εφαρμογή του πλαισίου, τα οποία καθορίζονται μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Έχουμε όλοι τονίσει, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών, την ανάγκη να ζητηθεί παράταση της προθεσμίας από την Ε.Ε. ούτως ώστε να μπορέσει να τύχει εφαρμογής το πλαίσιο για το οποίο συζητούμε.

Απ’ εκεί και πέρα, ανησυχούμε ιδιαίτερα μεταξύ άλλων σε σχέση με μία συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία προβλέπει την αντικατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης από την Επιτροπή Ενημέρωσης και ο καθορισμός ως αποκλειστικού σκοπού της, η εκ των υστέρων ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Βουλής. Την ίδια στιγμή, περιορίζεται και ο αριθμός των μελών της εν λόγω Επιτροπής σε δύο μόνο άτομα συν ένα παρατηρητή από το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή.

Όλα τούτα είναι ρυθμίσεις που αποδυναμώνουν τον έλεγχο και περιορίζουν την διαφάνεια. Κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση του στόχου που είχαμε θέσει, τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών της Βουλής, όταν συζητείτο ο βασικός Νόμος. Ο στόχος ήταν, να τεθούν ικανές και αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες υπό τις περιστάσεις, ώστε να ελέγχεται η όλη διαδικασία.

Ανησυχούμε ότι μέσα από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις οι τράπεζες καθίστανται απόλυτα κυρίαρχες ως προς την παραχώρηση των δανείων σε αιτητές, σε ποιους και με ποια ποσά, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της διαδικασίας.

Ως ΑΚΕΛ, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τον χρόνο και τα περιθώρια που υπάρχουν και σε καμία περίπτωση δεν θα κινηθούμε με τρόπο που θα δημιουργεί περεταίρω προβλήματα στην διαδικασία.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον