Επιτροπή Νομικών: Αυτονόμηση Νομικής Υπηρεσίας, εκ νέου στην Ολομέλεια οι θεραπείες μεταστροφής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εκπηγάζει από το ίδιο το Σύνταγμα και ιδιαίτερα τις διατάξεις του Άρθρου 112.2. του Συντάγματος. 

Ξεκίνησε η συζήτηση για την αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας

Τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, που ενισχύει τη δημοσιονομική και λειτουργική αυτονομία της Νομικής Υπηρεσίας, παρέχοντας παράλληλα, πρόσθετες εξουσίες στον Γενικό Εισαγγελέα, παρουσίασε στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος τόνισε πως εάν επιτευχθεί η αυτονόμηση θα αποτελέσει «σταθμό στην ιστορία της Νομικής Υπηρεσίας» και μεγάλη συνεισφορά στην αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης και στην περαιτέρω εμπέδωση του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο.

Το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «ο περί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2023», το οποίο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Αναστασιάδη και κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, προβλέπει τη σύσταση Εισαγγελικού Συμβούλιου και Επιτροπής Προσωπικού, στις αρμοδιότητες των οποίων θα είναι οι διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας.

Επίσης προνοεί τη δημιουργία δύο διευθυντικών θέσεων για σκοπούς διοίκησης και ελέγχου και συγκεκριμένα θέση Γενικού Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας και θέση του Προϊστάμενου Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Περαιτέρω, το παρόν νομοσχέδιο, στο πλαίσιο της αυτονόμησης της Νομικής Υπηρεσίας, ρυθμίζονται νομοθετικά και θέματα που αφορούν στη δομή, οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας, τόσο σε ό,τι αφορά στους νομικούς λειτουργούς, όσο και τους λοιπούς λειτουργούς που στελεχώνουν τη Νομική Υπηρεσία, ενισχύοντας τη λειτουργική της ανεξαρτησία και προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Τα μέλη της Επιτροπής Νομικών εξέφρασαν την κατ’ αρχήν στήριξή τους στο νομοσχέδιο για την αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσία, ωστόσο, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στις επόμενες συνεδριάσεις.

Μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής Νομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει την αυτονόμηση και την ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας και τη νομοθετική κατοχύρωση της μισθολογικής ευθυγράμμισης και εξίσωσης των υψηλόβαθμων νομικών λειτουργών της με τους Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου, η οποία όπως σημείωσε «έχει γίνει ήδη αποδεκτή και έχει θεσμοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την ομόφωνη ψήφιση του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου».

Τόνισε, δε, ότι «η αύξηση των μισθών των ανώτερων λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας ήταν πακέτο μαζί με την υπόλοιπη Μεταρρύθμιση, στην οποία περιλαμβανόταν και η αυτονόμηση», για να προσθέσει πως «υλοποιήθηκε το πρώτο κόμματι, με πρόνοια στον Προϋπολογισμό και τώρα απομένει να ενσωματωθεί στον περί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμο του 2023».

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα το νομοσχέδιο έτυχε αξιολόγησης από επιφανή συνταγματολόγο, εκτός Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι το νομοσχέδιο είναι απόλυτα συμβατό με το Σύνταγμα, αφού όπως εξήγησε κατά τη συζήτηση «οι λόγοι, επί των οποίων βασίζεται η υλοποίηση της ολικής αυτονόμησης της Νομικής Υπηρεσίας, εκπηγάζουν από το ίδιο το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, και ιδιαίτερα από τις διατάξεις του Άρθρου 112 αυτού, όπου προνοείται ρητά, μεταξύ άλλων, ότι η ‘Νομική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητος υπηρεσία μη υπαγόμενη εις οιονδήποτε Υπουργείον’».

Εξήγησε, περαιτέρω, πως «το υφιστάμενο καθεστώς δεν συνάδει ούτε και με τη δομή του Συντάγματος, που προνοεί τα περί των μελών της Νομικής Υπηρεσίας στο Μέρος VI (περί των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων), που είναι διακριτό από το περί Δημόσιας Υπηρεσίας Μέρος VII του Συντάγματος».

Σε σχέση με τη διεθνή διάσταση που απέκτησε η προσπάθεια της Νομικής Υπηρεσίας για αυτονόμηση, ο κ. Σαββίδης είπε πως καθιστά την Κύπρο υπόλογη έναντι διεθνών Οργανισμών και Επιτροπών, όπως η Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κράτος Δικαίου. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στην τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 13 Ιουλίου του 2022  «συστήνεται ξεκάθαρα και αναφέρεται ρητά η ανάγκη για συνέχιση της βελτίωσης της αποτελεσματικής διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας του». 

«Η θέση της Έκθεσης ήταν να συνεχίσει τη βελτίωση της αποτελεσματικής διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας του. Είναι ξεκάθαρη η Έκθεση επί τούτου, και οι Εκθέσεις επί του Κράτους Δικαίου γνωρίζετε ότι έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία, ιδίως τα τελευταία χρόνια όπου έχουν συνδεθεί με τις παροχές της ΕΕ προς τα κράτη», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας. 

Σε σχέση με έκθεση συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO, για τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης της Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου του 2022, σημείωσε πως «η Επιτροπή αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας, επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε περαιτέρω και προτρέπει τις αρμόδιες Αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία προώθησης του νομοσχεδίου με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αυτονομίας της Νομικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο των ποινικών διώξεων». 

Εξάλλου, ο Γιώργος Σαββίδης αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στις 4 Μαΐου του 2023 στη Νομική Υπηρεσία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Δικαιοσύνης, Didier Reynders, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα ότι «η προσπάθειά μας είναι όπως συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ενίσχυση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, γιατί θέλουμε να δούμε περισσότερους οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό αλλά και ψηφιακά εργαλεία να βρίσκονται στη διάθεση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα». 

Τόνισε περαιτέρω ότι «είναι πρόδηλη η αναγκαιότητα ψήφισης του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο αποτελεί καινοτομία στο όλο οικοδόμημα της δικαιοσύνης στη χώρα μας και συνιστά σημαντικό βήμα στη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης». 

Σε δηλώσεις της, μετά τη συνεδρία η Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι «με αυτό το νομοσχέδιο ζητείται η αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας», για να σημειώσει ότι «αυτό προβλέπει και το ίδιο το σύνταγμα, το οποίο προνοεί η Νομική Υπηρεσία να είναι ανεξάρτητη υπηρεσία μη υπαγόμενη σε οποιοδήποτε Υπουργείο». 

Όπως είπε η κ. Τσιρίδου, στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών θα γίνει η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία και ερωτηθείς από δημοσιογράφο για κάποιους μύθους που κυκλοφορούν στην κοινωνία και για τους οποίους ο ίδιος έκανε λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών, καθώς επίσης και για το σχόλιο του ότι δεν δίνουν συγχαρητήρια οι δημοσιογράφοι ή οι πολιτικοί στη Γενική Εισαγγελία, ο κ. Σαββίδης απάντησε: «Δεν ζήτησα από κανέναν συγχαρητήρια, ούτε και περιμένω να μου πει κάποιος μπράβο». 

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε στην Επιτροπή», εξήγησε, «θεώρησα σωστό ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ώστε να βοηθήσω και τους παρευρισκόμενους και τους δημοσιογράφους να αντιληφθούν πράγματα, τα οποία δυστυχώς, λόγω της πολιτικής που ακολουθούμε να μην βγαίνουμε συνεχώς δημοσίως και να απαντούμε στα διάφορα τα οποία καταλογίζονται εναντίον μας από διάφορους, νιώθω ότι έχουν παρεξηγηθεί. Νιώθω, λοιπόν, ότι έχει δημιουργηθεί μια περιρρέουσα, η οποία ενδεχομένως να αφήνει να νοηθεί ότι κάποια πράγματα τα οποία λέγονται από κάποιους άλλους εναντίον της Νομικής Υπηρεσίας είναι σωστά. Ένιωσα, λοιπόν, την ανάγκη ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα στους βουλευτές, γιατί θεωρώ ότι η Επιτροπή Νομικών, η οποία αποτελείται κυρίως από νομικούς, έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ευκολότερα κάποια νομικά ζητήματα».  

Αναστολή ποινικών διώξεων

Ερωτηθείς για την αναστολή των ποινικών διώξεων, που εντός της Επιτροπής ανέφερε ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιείται ο λόγος που λήφθηκε μια τέτοια απόφαση, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «ήταν μία από τις παρατηρήσεις τις οποίες είχε κάνει η GRECO, η οποία GRECO είχε πει ότι η Νομική Υπηρεσία οφείλει να κάνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, γιατί μια υπόθεση αναστέλλεται». 

Σημείωσε ότι «αυτή η εμπεριστατωμένη ανάλυση γίνεται και υπάρχει στους φακέλους των υποθέσεων», για να σημειώσει ότι στους φακέλους γίνεται μια πλήρης καταγραφή των γεγονότων και των λόγων που οδήγησαν στη μη καταχώρηση υπόθεσης στο Δικαστήριο». 

Επίσης, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα τους λέχθηκε από την GRECO ότι «στην έκταση που μπορούμε, δύναται να δίνουμε κάποιους λόγους στο Δικαστήριο, σε περίπτωση που υπόθεση εκκρεμεί», συμπληρώνοντας ότι «και τα δύο αυτά πράγματα τα κάνουμε και ήδη έχει σημειωθεί από την GRECO ότι είμαστε σε συμμόρφωση με αυτή τη συγκεκριμένη παρατήρηση».  

Διαχωρισμός σε νομικό σύμβουλο και δημόσιο κατήγορο 

Για το θέμα του διαχωρισμού της Νομικής Υπηρεσίας σε νομικό σύμβουλο και δημόσιο κατήγορο, είπε πως εξήγησε στην Επιτροπή Νομικών, όταν ηγέρθη το θέμα,  ότι «η αυτονόμηση είναι εντελώς ανεξάρτητο θέμα από την οποιαδήποτε συζήτηση, για το θέμα του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων». 

«Εμείς είμαστε πλήρως έτοιμοι ως Νομική Υπηρεσία να συζητήσουμε το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Έχουμε κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη επί του θέματος. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Εκείνο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πρώτον ότι όταν θα έρθει η ώρα που θα συζητηθεί αυτό το θέμα, θα τοποθετηθούμε και δεύτερον ότι το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στην αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας, είναι άσχετο με το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών και πρέπει να ψηφιστεί ανεξαρτήτως με το αν θα είναι ένας ή δύο οι θεσμοί που θα συνιστούν τη Νομική Υπηρεσία», είπε. 

Εξήγησε περαιτέρω ότι «σε περίπτωση που δεχθούμε ότι θα γίνει ένας διαχωρισμός, πέραν του ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι τυχόν να υλοποιηθεί μια τέτοια ενέργεια και τα δύο τμήματα της Νομικής Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και εντελώς ανεπηρέαστα από οποιαδήποτε επίδραση της οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας». 

Παύση από Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Είπε ακόμα ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή αναφέρθηκε και στα διάφορα που λέγονται δημόσια, ότι δηλαδή ο Γενικός Εισαγγελέας ως νομικός σύμβουλος του Κράτους θα πρέπει να υπόκειται σε παύση από τον εκάστοτε Πρόεδρο, ως εάν να ήταν Υπουργός. 

Όπως είπε ανέφερε τη θέση του ότι «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι, πέραν από τις ποινικές υποθέσεις, ο χειρισμός των αστικών υποθέσεων, ακόμη και η επεξεργασία των κρατικών συμβολαίων ή των νομικών γνωματεύσεων που ζητά το κράτος, αν δεν διασφαλίσεις την απόλυτη ανεξαρτησία του Γενικού Εισαγγελέα, θα χάσεις τον οποιοδήποτε έλεγχο ότι η νομική συμβουλή είναι όντως ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από το οτιδήποτε». 

«Φανταστείτε ένας Γενικός Εισαγγελέας να πρέπει να χειριστεί μια υπόθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων απαίτησης εναντίον του Κράτους που είναι δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα και να παίρνει οδηγίες από κάποιον ή να δέχεται οδηγίες από κάποιον πολιτικό ότι, ξέρεις, αυτήν την υπόθεση είναι καλά να την κλείσουμε, να την συμβιβάσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, διότι αν ο Γενικός Εισαγγελέας γνωρίζει ότι αν δεν το κάνει ενδεχομένως να παυθεί, τότε θα έχει πίεση, δεν θα είναι ανεξάρτητος. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε. 

Δημοσιότητα πορισμάτων 

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση γιατί δεν μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα το συμπέρασμα από το πόρισμα για τον κ. Κατσουνωτό, ο κ. Σαββίδης απάντησε ότι «εάν διαβάσετε την εκτεταμένη ανακοίνωσή μας για το τι είπε ο κ. Αιμιλιανίδης, για το τι αξιολογήσαμε εμείς και πού καταλήξαμε, θα δείτε ότι δώσαμε πλήρη επεξήγηση των λόγων για τους οποίους δεν προχωρήσαμε σε ποινική δίωξη». 

«Σε τοποθετήσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα, γνωστοί ποινικολόγοι ανέφεραν ότι στην προκειμένη περίπτωση δόθηκαν πλήρεις εξηγήσεις από τον Γενικό Εισαγγελέα. Εκείνο το οποίο υπάρχει απαίτηση, δυστυχώς, και είναι ένα άλλο σημείο που τόνισα σήμερα στη Βουλή, είναι το γεγονός ότι κάποιοι ζητούν επίμονα το προϊόν της ποινικής ανάκρισης να είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και για σκοπούς διαφάνειας, λένε, ότι πρέπει να γίνεται γνωστό στον κόσμο», συνέχισε. 

Όπως τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας «ποινικές έρευνες και διαφάνεια δεν πάνε μαζί», σημειώνοντας ότι «δεν πάνε μαζί όχι γιατί θέλω εγώ να κρατώ μυστικά από τον κόσμο ή ο όποιος Γενικός Εισαγγελέας αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπορείς να αποκαλύπτεις δημόσια ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχεις για τις ποινικές έρευνες τις οποίες κάνεις». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ζητούν διαχωρισμό ρόλων και εξουσιών γενικού εισαγγελέα 

Stockwatch: ΕΥ: Στρεβλώσεις και υπόσκαψη ανεξαρτησίας

Stockwatch: Αυτονόμηση Νομικής Υπηρεσίας με ενισχυμένες εξουσίες 

Reporter: Πυρά Σαββίδη κατά πάντων-«Ξεγέλασαν» τον ΠτΔ, πολλαπλοί «μύθοι» και ούτε «μισή καλή κουβέντα» 

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι να θεσπισθούν ως αδικήματα τα ακόλουθα:  

(α) η εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου (θεραπεία μεταστροφής/επανόρθωσης).*  

(β) η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, τεχνική, ή υπηρεσία με σκοπό την μεταβολή, την καταστολή ή την εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.  

(γ) η δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγελλία ή διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας που στοχεύει στην μεταβολή ή την καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου. 

Συζήτησε ξανά θεραπείες μεταστροφής η Επ. Νομικών, 25 Μαΐου στην Ολομέλεια  

Το θέμα των θεραπειών μεταστροφής απασχόλησε εκ νέου την Επιτροπή Νομικών, η οποία ξανά άνοιξε για όγδοη φορά τη συζήτηση γύρω από το θέμα, αφού την περασμένη εβδομάδα η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ οδηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφάσισε τελικά να τη στείλει πίσω στην Επιτροπή Νομικών, για περαιτέρω διαβούλευση, λόγω των ανησυχιών ορισμένων Βουλευτών και της πρόθεσής τους να καταθέσουν τροπολογίες. 

Το ΕΛΑΜ κατέθεσε τροπολογία επί της συγκεκριμένης πρότασης, με την οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναφορικά με το αδίκημα των θεραπειών μεταστροφής, ώστε η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών ή τεχνικών ή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε ενήλικα πρόσωπα να καθίσταται αδίκημα, μόνο εάν δεν έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους, με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων, που ισχύουν στα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που προτείνει το ΕΛΑΜ γίνονται αποδεκτές οι θεραπείες αυτές στις περιπτώσεις που υπάρχει συναίνεση του ατόμου, αλλά συνάμα ζητείται εξαίρεση ιερέων να προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις και να εξαιρούνται από τις ποινές, που θα προβλέπει η νομοθεσία. 

Υπενθυμίζεται ότι οι «θεραπείες μεταστροφής» χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα και στην Κύπρο, είτε από ιερείς, είτε από επαγγελματίες υγείας ή άλλους. 

Το θέμα θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 25 Μαΐου, με το ΑΚΕΛ να δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συναινέσει στις τροπολογίες αυτές, ενώ άγνωστη προς το παρόν είναι η στάση που θα τηρήσουν τα υπόλοιπα κόμματα, αφού δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμή επί των τροπολογιών. 

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της σημερινή συζήτησης, κατατέθηκαν σημειώματα από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών, οι οποίοι εκφράζουν τη διαφωνία τους σε σχέση με την τροπολογία του ΕΛΑΜ και εκφράζουν τη σύμφωνο γνώμη τους προς την πρόταση του ΑΚΕΛ. 

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η  Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Φωτερινή Τσιρίδου, είπε το κόμμα της είναι υπέρ της πρότασης του ΑΚΕΛ, ωστόσο, σημείωσε ότι αύριο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συζητήσουν τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και συζητήθηκαν σήμερα, ώστε να μπορούν ως παράταξη να τοποθετηθούν και επίσημα πάνω σε συγκεκριμένες πτυχές των τροπολογιών. 

«Είμαστε υπέρ της πρότασης. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι πρακτικές πρέπει να ποινικοποιηθούν, ώστε να δώσουμε ένα σαφέστατο μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία ότι το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού δεν αποτελεί ούτε ασθένεια, η οποία χρήζει παρέμβασης, ούτε μπορεί να αλλάξει με αυτές τις θεραπείες όπως τις ονομάζει ο Οργανισμός Ηνωμένον Εθνών. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται η πρόταση με βάση τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί», είπε. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε πως «η πρόταση του ΑΚΕΛ για ποινικοποίηση των θεραπειών μεταστροφής περιλαμβάνει από τις ευχές, τις προσευχές και τις ορμονοθεραπείες, που σε άλλες περιπτώσεις είναι νόμιμες και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη, μέχρι τα βασανιστήρια που είναι καταδικαστέα και ήδη σοβαρά ποινικά αδικήματα». 

«Η τροπολογία του ΕΛΑΜ», εξήγησε, «έρχεται να θεραπεύσει την αοριστία και την αυθαίρετη ποινικοποίηση των παραδοσιακών θρησκευτικών και ιατρικών πρακτικών, όπως ισχύει και στις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προώθησαν παρόμοιες νομοθεσίες». 

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, «τα τελευταία χρόνια κάποια κόμματα επιμένουν να προωθούν μια ιδεολογία των 64 φύλων», προσθέτοντας ότι «η ιδεολογία αυτή δεν μπορεί να υπερισχύει της βιολογίας, της λογικής, της ορθόδοξης παράδοσης του κυπριακού ελληνισμού». 

Είπε πως ακόμα πως «δεν μπορούμε να έρθουμε αυθαίρετα και να ποινικοποιήσουμε τους πάντες», για  να συμπληρώσει ότι «σύμφωνα με την άποψη της Εκκλησίας αυτοί είναι οι κανονισμοί μας και όποιος θέλει μπορεί να έρθει με τη δική του συναίνεση κοντά μας».

Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου, για εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2022/211/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε σχετικά με τους σκοπούς και τη φιλοσοφία των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου, που αφορά στον τρόπο άσκησης της δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου, ώστε οι απαιτήσεις που σχετίζονται με υποθήκη ή επιβάρυνση πλοίου ή μεριδίου αυτού, να εντάσσονται στις απαιτήσεις για τις οποίες δύναται δικαιωματικά να εγερθεί απαίτηση in rem εναντίον του υποθηκευμένου πλοίου, χωρίς την ανάγκη πλήρωσης οποιωνδήποτε άλλων δικαιοδοτικών προϋποθέσεων.

Η Επιτροπή, συνέχισε και ολοκλήρωσε και την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, και συναφώς αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου, ώστε να διαγραφεί η προϋπόθεση για διατήρηση σε ισχύ ασφαλιστικής σύμβασης για εγγραφή στο μητρώο διαμεσολαβητών, η επιμόρφωση των διαμεσολαβητών να γίνεται σε ετήσια βάση και η πειθαρχική έρευνα να μην διεξάγεται από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα