Επιτροπή Νομικών: Ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, εμπορικό δικαστήριο και ναυτοδικείο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και την πρόταση νόμου που προνοούν:

  • Την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.
  • Το απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις.
  • Τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.
  • Την παράταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας οι καλούμενοι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δικαιούνται της προστασίας που τους παρέχεται.
  • Την τροποποίηση άρθρων του Ποινικού Κώδικα που εντάσσονται στην ενότητα των αδικημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Σκοπός των νομοχεδίων είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, προς επίτευξη της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Με το εν λόγω νομοσχέδιο μεταφέρεται στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) η δικαιοδοσία εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου, που σήμερα εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως ήταν επιθυμία του τελευταίου και υποστηρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επίσης, με το νομοσχέδιο, προνοείται πλέον απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις, ενώ σήμερα στις ενδιάμεσες αποφάσεις παρέχεται έφεση υπό περιορισμούς (μόνο στις απόλυτα καθοριστικές ως προς το αποτέλεσμα τους για τα δικαιώματα των διαδίκων).

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αποτελούμενης από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο Βοηθούς Επιτρόπου Διαφάνειας, με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2021

Με την πρόταση νόμου σκοπείται η παράταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας οι καλούμενοι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δικαιούνται της προστασίας που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB του βασικού νόμου. Ειδικότερα , οι εν λόγω διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που αγοραστής καταθέτει σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου στο Κτηματολόγιο δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, το οποίο εκδόθηκε στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2022 αντί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη ρύθμιση.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση άρθρων του Ποινικού Κώδικα που εντάσσονται στην ενότητα των αδικημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας, ώστε να καλυφθούν ελλείψεις και κενά που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή, των σχετικών διατάξεων.

Δηλώσεις:

Στόχος Επιτροπής Νομικών να τεθεί στην Ολομέλεια 9 Δεκεμβρίου το Ν/σ για Αρχή κατά της Διαφθοράς

Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής συζητήθηκαν την Τετάρτη τα νομοσχέδια που αφορούν στη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και στην ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα κατατεθούν εισηγήσεις και παρατηρήσεις από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με στόχο το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στις 9 Δεκεμβρίου.

Για το  νομοσχέδιο περί ίδρυσης Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου λέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής Νομικών ότι θα τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομοθέτημα, προκειμένου να υπάρχει νομική σαφήνεια για την ίδρυση δυο δικαστηρίων.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Στέφη Δράκου, εξέφρασε αισιοδοξία ότι το νομικό πλαίσιο εναντίον της διαφθοράς θα οδηγηθεί άμεσα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, προκειμένου όπως είπε, να γίνει το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία και το οποίο επιτακτικά ζητά.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με το νομοθετικό πλαίσιο μπαίνουμε στο σωστό δρόμο, προς τη σωστή κατεύθυνση και μέσα από το ευρύτερο σχέδιο δράσης που έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δώσουμε στην κοινωνία την πρώτη ένδειξη προς τη σωστή κατεύθυνση».

Για το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο είπε ότι μετέφερε στην Επιτροπή Νομικών τη συναινετική προσέγγιση που βρήκαν με το Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να ξεπεραστούν ανησυχίες που υπήρχαν.

Εξήγησε ότι θα τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομοθέτημα, προκειμένου να υπάρχει νομική σαφήνεια για την ίδρυση δυο δικαστηρίων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι αναμένουν τις επόμενες μέρες από την Υπουργό Δικαιοσύνης να καταθέσει τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο, που αφορά στην ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, σημειώνοντας ότι στόχος είναι το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στις 9 Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Τορναρίτης, για την Αρχή κατά της Διαφθοράς «ήταν και είναι ένα αίτημα της κοινωνίας», σημειώνοντας ότι «η διαφθορά πρέπει να κτυπηθεί στη ρίζα της».

«Έχουμε συμφωνήσει στη Βουλή ότι αυτός νόμος πρέπει να είναι αρκούντως ισχυρός και να έχει δόντια. Να έχει η Επιτροπή, δηλαδή, τη δυνατότητα και τη διασύνδεση με ανακριτική κατάσταση πραγμάτων», ανέφερε.

Σημείωσε ότι «η Υπουργός σήμερα κατέθεσε τη θέση, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα, ότι η αρχή θα συνδεθεί με μια ομάδα, που θα υπάγεται στη Γενική Εισαγγελία, ξεχωριστό τμήμα ανακριτών και όλων των ειδικών, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι στο να ερευνούν, στο να ανακρίνουν και στο να οδηγούν στη δικαιοσύνη όλους εκείνους τους παραβάτες».

«Την ίδια ώρα», συμπλήρωσε, «πρέπει να σας πω ότι έχουμε διεξέλθει όλο το κείμενο του νομοσχεδίου και αναμένουμε από την Υπουργό να καταθέσει τις επόμενες των ημερών τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της, όπως ακούστηκαν σήμερα στην Επιτροπή, και στόχο έχουμε εφόσον αυτό γίνει πραγματικότητα να οδηγήσουμε το συγκεκριμένο νομοθέτημα, που επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά είναι αίτημα της κοινωνίας η ίδρυση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς».

Εξέφρασε την ελπίδα «με το δυναμισμό που υπήρξε στην Επιτροπή από όλα τα κόμματα, με τις καταθέσεις ιδεών και προτάσεων, μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα, να τα καταφέρουμε, αφού θα είναι ένα πολύ μεγάλος στόχος υπέρ των πολιτών και μόνο».

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, ο κ. Τορναρίτης διεμήνυσε πως η Επιτροπή Νομικών «ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να συνεδριάσει», σημειώνοντας ότι «αυτό δηλώθηκε από όλες τις πλευρές».

Ωστόσο, ανέφερε πως «απομένει να συναποφασίσει και η κυβέρνηση με το Ανώτατο Δικαστήριο για τη δικαστηριακή μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση με το Ανώτατο για το Εμπορικό Δικαστήριο και άλλως πως».

Συμπλήρωσε, εξάλλου, ότι «η Επιτροπή Νομικών, η οποία είναι και επιφορτισμένη με το να συζητήσει και στο να οδηγήσει στην Ολομέλεια όλα αυτά τα νομοσχέδια απλά αναμένει τα τελικά κείμενα από την κυβέρνηση».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, είπε πως «το γινάτι βγάζει μάτι», «πολύ κακό για το τίποτα» και «στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα», θέλοντας να υποδείξει ότι αυτή την ώρα «δεν βρίσκονται ουσιαστικά ενώπιον της Επιτροπής Νομικών ούτε το περιλάλητο νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς, ούτε το νομοσχέδιο για το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο και βεβαίως ούτε και η πολυπόθητη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης».

Εξέφρασε ωστόσο την ικανοποίησή του ότι «η νυν Υπουργός Δικαιοσύνης προσπαθεί να επιλύσει ανοικτά ζητήματα, τα οποία προκάτοχοι της θεωρούσαν κόκκινες γραμμές», προσθέτοντας ότι «με τη συνδρομή της Επιτροπής Νομικών να οδηγήσουμε εν τέλει στην Ολομέλεια νομοσχέδια, τα οποία να είναι συνταγματικά ορθά και βεβαίως να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

«Την ώρα που μιλάμε δεν βρίσκονται ουσιαστικά ενώπιον της Επιτροπής Νομικών ούτε το περιλάλητο νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς, ούτε το νομοσχέδιο για το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο και βεβαίως ούτε και η πολυπόθητη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Και αυτό γιατί στην πορεία του χρόνου πλείστα όσα ζητήματα θέταμε ως προειδοποίησης φαίνεται πλέον να γίνονται αποδεκτά και έχει επανανοίξει ένας διάλογος μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας εν μέρει και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου», είπε.

Σημείωσε πως το ΑΚΕΛ θα αναμένει να δει το τελικό προϊόν αυτών των διαβουλεύσεων, ενώ απηύθυνε παράλληλα και «μια πολύ φιλική θεσμική προειδοποίηση», όπως είπε.

«Η Βουλή δεν λειτουργεί ως πιστοποιών υπάλληλος. Η Βουλή είναι πολιτικό σώμα ανεξάρτητη εξουσία και ως εκ τούτου οι όποιες συνεννοήσεις και συμφωνίες προκύψουν μεταξύ των άλλων δύο εξουσιών ουδόλως δεσμεύουν το Κοινοβούλιο. Εμείς εδώ είμαστε αντιπρόσωποι του λάου και πρώτα και πάνω από όλα θέτουμε το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι τα οποιαδήποτε επιμέρους ζητήματα», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ, Κωστής Ευσταθίου, είπε πως «αυτό το οποίο θέλαμε και θέλουμε είναι μια Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία να λειτουργεί συννόμως με πλήρη προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μην καταχράται τη θέση της ενδεχομένως για άλλους σκοπούς και βεβαίως θέλουμε μια αρχή η οποία πραγματικά να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

«Περιμένουμε τα νομοσχέδια στην τελική τους μορφή και θα αποφασίσουμε μαζί τους για να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν», κατέληξε.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 17/06/2024 – 21/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 17/06/2024                      Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..  Τρίτη 18/06/2024                        Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                                Επιτροπή για τη

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία