Επιτροπή Μεταφορών: Υποχρεωτικό μακρύ παντελόνι, μπότες και αερόσακος για τους ταχυμεταφορείς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 13/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.   

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών.   

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.  

Σημειώνεται ότι στον βασικό υποχρεωτικό εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται το κράνος, φωσφορούχο γιλέκο, μακρύ παντελόνι, μπότες, γάντια και αερόσακος, ενώ το κόστος αγοράς και παροχής του εν λόγω εξοπλισμού θα βαραίνει τον εργοδότη.  

Εκπρόσωποι εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτυακών παραγγελιών δήλωσαν ότι η εφαρμογή των εν λόγω προνοιών θα σκοτώσει το μέλλον των επιχειρήσεων τους, ενώ επεσήμαναν ότι δεν βοηθάει και το σκοπό του νομοσχεδίου που είναι η μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων, καθώς δεν αφορά τις μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Επιπρόσθετα, ζήτησαν όπως έχουν επιλογή χρήσης μεταξύ επιγονατίδων/επιαγκωνίδων και αερόσακου. 

Ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος τόνισε ότι το νομοσχέδιο προωθήθηκε στη Βουλή, καθώς τα τελευταία χρόνια έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις ταχυμεταφορείς και τραυματίσθηκαν αρκετοί άλλοι, ενώ επεσήμανε ότι οι προβλέψεις εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα δεν είναι ευοίωνες και αναμένεται να θρηνήσουμε περαιτέρω θύματα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρίνος Μουσιούττας επεσήμανε πως οι όποιες αντίθετες απόψεις είναι σεβαστές, εντούτοις η συζήτηση έχει λήξη και πλέον εναπόκειται στη κρίση των Βουλευτών/Βουλευτριών για να θέσουν τις όποιες τροπολογίες ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Διαφωνούν για γιλέκο Foody, Wolt, Bolt 

Stockwatch: Επιλέγουν ηλεκτρικά ποδήλατα αντί αερόσακου οι ντελιβεράδες 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021  

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί διαδικασία σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή. 

Αφού παρουσιάστηκαν οι απόψεις του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διενέργεια διαβούλευσης μεταξύ των εισηγητών και των κυβερνητικών αρμοδίων για την επίλυση πρακτικών δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προνοιών της πρότασης νόμου. 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι να επιτραπεί η εγκατάσταση και χρήση συγκεντρωτικού προβολέα σε φορτηγά οχήματα, για πιο ασφαλή πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές και εργοτάξια, που δεν έχουν επαρκή φωτισμό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, νοουμένου ότι, κατά τις υπόλοιπες μετακινήσεις του φορτηγού στο οδικό δίκτυο, οι προβολείς είναι εκτός χρήσης. 

Επιπρόσθετα, γίνεται τροποποίηση του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 52, του Πίνακα ΙΙ, του Παραρτήματος των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 1997 έως 2021, ούτως ώστε η χρήση συγκεντρωτικού προβολέα από φορτηγό στο οδικό δίκτυο να επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης να υποβάλλει, εάν το επιθυμεί, τη γραπτή συγκατάθεσή του για να εγγραφεί στο αρχείο δοτών αίματος δυνάμει των προνοιών των περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) Κανονισμών.

Ο απώτερος στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της τράπεζας αίματος στη Δημοκρατία προκειμένου να προληφθούν έκτακτες και αυξημένες ανάγκες σε αίμα. 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση επι της πρότασης νόμου, αποφάσισε όπως την προωθήσει σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος για ψήφιση.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Εγγραφή εθελοντών αιμοδοτών με απόκτηση άδειας οδήγησης 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου για σκοπούς πληρέστερης συμβατότητας με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»).   

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση επι του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως το προωθήσει σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος για ψήφιση. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ   

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ