Επιτροπή Μεταφορών: Συσκευές προσωπικής κινητικότητας (scooters), οδηγοί μοτοσυκλέτας και μικροσυγκρούσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 23/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας (scooters).

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, απάντησε σε ερωτήματα Βουλευτών/Βουλευτριών, ενώ επεσήμανε ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα επανέλθει με γραπτό υπόμνημα στο οποίο να διευκρινίζονται οι καταληκτικές θέσεις του υπουργείου επί σειράς ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καρούσος ανέφερε πως το όριο ταχύτητας και η ηλικία χρήσης θα επανεξεταστούν, με το πρώτο από 15km να τίθεται σε 20km και το δεύτερο από 16 ετών να τίθεται σε 14 ετών. Οι διατάξεις για υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους δεν απαλείφονται.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα αστυνόμευσης και τήρησης της νομοθεσίας, ο Υπουργός αναγνώρισε τις υφιστάμενες δυσκολίες, εντούτοις είπε πως οι πρόνοιες των σχεδίων νόμου αποτελούν αποτέλεσμα συμβιβασμών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ανέφερε πως «εδώ και μήνες συζητάμε τα εν λόγω νομοθετήματα, χωρίς ωστόσο να έχουμε καταλήξει σε ένα ενιαίο κείμενο. Η Ένωση Δήμων και η Ένωση Κοινοτήτων δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και η Αστυνομία επιφορτώνεται με ακόμα ένα καθήκον να υλοποιήσει».

«Ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ έχουμε δηλώσει για ακόμα μια φορά τη πρόθεση μας να συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς για εξεύρεση της χρυσής τομής, ούτως ώστε να συνταχθεί ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα προωθεί τη χρήση συσκευής προσωπικής κινητικότητας ως μέσω διακίνησης στην κατηγορία της μικροκινητικότητας, με απώτερο σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της οικονομίας».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους πρότεινε όπως ψηφιστεί η ρύθμιση των πιο πάνω νομοθετημάτων πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είπε ότι «οποιαδήποτε αναβολή για το Φθινόπωρο, θα επιβαρύνει το ήδη βεβαρημένο πρόβλημα που επικρατεί είτε στις τουριστικές περιοχές είτε οπουδήποτε αλλού είτε με τραυματισμούς, είτε με θανατηφόρα δυστυχήματα μέσα από την αλόγιστη και χωρίς οποιονδήποτε κανονισμό διακίνησης αυτών των σκούτερ».

Πρόσθεσε ότι το κόμμα του θεωρεί ότι με τις εισηγήσεις που έχουν καταθέσει όλες οι πλευρές «οι οποίες λογικά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο», η Βουλή θα πρέπει να το ψηφίσει, από τώρα ώστε να μπει σε εφαρμογή σε κάποιο βαθμό μέσα στην τουριστική περίοδο.

Σημείωσε ότι έτσι θα  διαφανούν οι οποιεσδήποτε αδυναμίες του και το Φθινόπωρο, μέσα από τις εισηγήσεις οι οποίες θα έρθουν, ειτε από τις τοπικές αρχές είτε από τα δημόσια τμήματα, «να επανέλθουμε για βελτίωσή του».

Είπε ακόμα, ότι, όπως γίνεται και με οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο, «εν τη εφαρμογή του, θα διαπιστωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις η προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζονται».

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των πιο πάνω σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών.

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει.

Η Επιτροπή αποφάσισε να μεταθέσει την κατ’ άρθρον συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία της, ώστε το αρμόδιο υπουργείο εν τω μεταξύ να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας για χρήστες μοτοσικλέτας, τον περιορισμό σε κατόχους μαθητικής άδειας μοτοσικλέτας να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες για επαγγελματικούς σκοπούς και τις πρόνοιες που αφορούν τη συνοδεία μαθητευόμενων οδηγών μοτοσικλέτας από εκπαιδευτή οδηγό.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου για την επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή συζήτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι τέθηκαν εκ νέου ενώπιόν της, μετά από αναβολή της συζήτησής τους κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στα αρχαία μνημεία στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, καθώς το προβλεπόμενο ύψος του προστίμου ή της εγγυητικής επιστολής για τέτοιες ζημιές. Την Επιτροπή απασχόλησε περαιτέρω η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε να καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων αναφορικά με την αξιοποίηση αρχαίων μνημείων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων των εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων επί των ζητημάτων που τέθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ο ορισμός του όρου «φορτηγό όχημα» του οποίου η οδήγηση απαιτεί την κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού. Ειδικότερα προτείνεται όπως ο όρος «φορτηγό όχημα» σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7.500 κιλών αντί με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 7.500 κιλών και άνω που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σημεία μικροσυγκρούσεων μηχανοκίνητων οχημάτων λόγω της καθυστέρησης στην άφιξη των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαδικασίας που ακολουθείται για την καταγραφή των περιστατικών

Η Επιτροπή συνέχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο πάνω θέματος, το οποίο ενεγράφη έπειτα από εισήγηση του κ. Δημήτρη Δημητρίου, με σκοπό τη διερεύνηση τρόπων επίλυσης του ζητήματος της παρακώλυσης της κυκλοφορίας που προκαλείται στα σημεία συγκρούσεων ήσσονος σοβαρότητας εντός των πόλεων και των αυτοκινητοδρόμων και της συνακόλουθης ταλαιπωρίας για το σύνολο των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την εξέλιξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, την Αστυνομία Κύπρου και εμπλεκόμενους φορείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας, ώστε, μεταξύ άλλων, να θεσπιστούν καλύτερες πρακτικές για την ανταπόκριση σε σημεία συγκρούσεων ήσσονος σοβαρότητας ή και να εξευρεθεί τρόπος με τον οποίο το ζήτημα να ρυθμιστεί νομοθετικά.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον