Επιτροπή Μεταφορών: Συσκευές προσωπικής κινητικότητας (scooters) και υποχρεώσεις εργοδοτών διανομέων τροφίμων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 14/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου μέσω των οποίων:

(α) καθορίζεται τι είναι Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας και ποιος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός τέτοιων Συσκευών. Καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο διακίνησης, με ειδικές ρυθμίσεις για τις ενοικιαζόμενες Συσκευές Προσωπικής κινητικότητας, οι χώροι που μπορεί να διακινούνται νόμιμα και καθορίζονται γενικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Πέραν των υποχρεώσεων των χρηστών των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, όπως η χρήση στερεά προσδεδεμένου στην κεφαλή τους προστατευτικού κράνους του τύπου που εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, στο Νομοσχέδιο καθορίζονται υποχρεώσεις για πρόσωπα που κατασκευάζουν, συναρμολογούν, εισάγουν, πωλούν ή ενοικιάζουν τέτοιες Συσκευές.

(β) Καθορίζονται αδικήματα και σχετικές ποινές.

(γ) Καθορίζεται ότι δεν απαιτείται υποχρέωση εγγραφής των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε συνοπτικά τις κυριότερες πρόνοιες των νομοσχεδίων και κανονισμών, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησής των προαναφερθέντων συσκευών, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τη διάθεσή τους, καθώς και τον ελάχιστο εξοπλισμό των χρηστών των συσκευών αυτών.

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1,050 εκ. για την περίοδο 2022-2024 για την υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές, περιλαμβανομένου και αερόσακου.

Τέλος, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, οι μοτοσικλέτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο κατ’ αντίστοιχο τρόπο που συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, είναι να ελέγχεται η καταλληλότητα των μοτοσικλετών, ώστε να διασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η ασφάλεια των μοτοσικλετιστών στο οδικό δίκτυο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, επεσήμανε πως τα νομοσχέδια είναι προς τον ορθή κατεύθυνση, σημειώνοντας ωστόσο κάποιες έγνοιες και ανησυχίες, όπως για παράδειγμα η μη υποχρέωση εγγραφής των συσκευών αυτών, ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εισαγωγή. «Πόσο ασφαλής είναι η οδήγηση τέτοιων συσκευών, ειδικότερα όταν αυτές θα χρησιμοποιούνται από νεαρά άτομα, όπως προνοεί το νομοσχέδιο, 16 ετών και άνω»;

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε πως λόγω της εισαγωγής, διάθεσης και χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας ανά το Παγκύπριο, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, είναι αναγκαίο η Κυπριακή Δημοκρατία να προωθήσει τη νομοθετική ρύθμιση της χρήσης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

Οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων φορέων εξέφρασαν τις αρχικές τους απόψεις και επιμέρους επιφυλάξεις επί ορισμένων προνοιών των νομοσχεδίων και των κανονισμών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων και κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε και επεξήγησε αναλυτικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου επεσήμανε πως με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζεται  η διάρκεια ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης,  θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στην διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας. Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγού.

Η κ. Τσιρίδου τόνισε πως «με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ρυθμίζεται ότι τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει. Όσον αφορά τους διανομείς και κατά πόσο θα τους παρέχεται το μέσο και ο προστατευτικός εξοπλισμός χώρες όπως η Ελλάδα έχουν αποφασίσει να παρέχεται από τον εργοδότη ως απάντηση μιας Πολιτείας που νοιάζεται για τον εργαζόμενο και ιδιαίτερα μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ακούσαμε τις ανησυχίες όλων των εμπλεκόμενων, τις λάβαμε σοβαρά υπόψη και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και εξέταση των ζητημάτων που προκύπτουν».

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν ανησυχία ως προς την πρακτική εφαρμογή ορισμένων πτυχών του νομοσχεδίου και το ενδεχόμενο να επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν γραπτώς.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, σκοπός του οποίου είναι να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός επιβατών, που θα συγκροτεί την ομάδα που θα μεταφέρεται από επιβατηγά οχήματα που κατέχουν άδεια «Ε» έκτακτων (τουριστικών) γραμμών, προκειμένου να αρθεί η οποιαδήποτε αμφισβήτηση υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών που εκτελούν έκτακτες γραμμές και μεταφορές με Ταξί.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρθηκε στην ανάγκη να αρθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση υπάρχει ως προς τις υπηρεσίες που δύναται να παρέχουν οι κάτοχοι άδειας «Ε» και άδειας «Τ», προκειμένου να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπηρεσιών, και αντηλλάγησαν απόψεις.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε μελλοντική συνεδρία της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης εξέτασης, κατά την οποία επικεντρώθηκε στα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργούνται στον ελεύθερο ανταγωνισμό από τον καθορισμό πάγιου κομίστρου (ταρίφας) για τα αστικά ταξί αναλόγως αποστάσεων.

Συναφώς, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι σκοπός του καθορισμού πάγιου κομίστρου είναι η εκ προοιμίου ενημέρωση των καταναλωτών για τις χρεώσεις από τη χρήση υπηρεσιών ταξί, καθώς και για να αποφεύγεται η υπερχρέωση των καταναλωτών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε μελλοντικό στάδιο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης