Επιτροπή Μεταφορών: Πολιτική αεροπορία και καρτοτηλέφωνα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 09/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή του Παραρτήματος 9 (Annex 9) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και ο καθορισμός του πλαισίου καθοδήγησης και βελτιστοποίησης της ροής αεροσκαφών, πληρωμάτων, επιβατών και φορτίου στους αερολιμένες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και διατηρώντας συγχρόνως ένα ασφαλές περιβάλλον πολιτικής αεροπορίας, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες με έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο.

Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων φορέων εξέφρασαν τις αρχικές τους απόψεις επί των κανονισμών και η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου σκοπός του οποίου είναι η θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, προς διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας τάξης και των ατόμων γενικότερα από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να εκλείψει το φαινόμενο ανώνυμων τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων που στις μέρες μας ταλαιπωρούν τους κατόχους τηλεφώνων.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αφενός επανέλαβαν τις επιφυλάξεις τους ως προς τη δυνατότητα της πρότασης νόμου να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο προωθείται και αφετέρου επεξήγησαν αναλυτικά τις πρακτικές δυσκολίες, αλλά και τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να επιφέρει η ψήφισή της.

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας εξέφρασαν εκ νέου τη συμφωνία επί της αρχής με την πρόταση νόμου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα της προτεινόμενης ρύθμισης και τη συνακόλουθη ανάγκη κατάλληλου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των προαναφερθεισών εταιρειών, ώστε να υπερκερασθούν οι οποιεσδήποτε πρακτικές δυσκολίες.

Η συζήτηση της πρότασης νόμου θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά