Επιτροπή Μεταφορών: Πιο ορθό έλεγχο εμπορίας και εξαγωγής καταλυτών αυτοκινήτων ζητούν Βουλευτές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/04/2023, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις οδηγίας και νομοσχέδιο: 

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/413 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια – έγγραφο COM(2023)126 

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες οδήγησης με την οποία τροποποιείται η οδηγία (ΕΕ) 2022/2561 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 383/2012 της Επιτροπής – έγγραφο COM(2023)127. 

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πανευρωπαϊκή ισχύ ορισμένων ποινών που επιβάλλονται στους οδηγούς σε σχέση με οδικές παραβάσεις – έγγραφο COM(2023)128. 

Η Επιτροπή μελέτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, τις υπό αναφορά προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας ή/και στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα υπό συζήτηση εξειδικευμένα μέτρα που εξετάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με την άδεια οδήγησης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της μελέτης των πιο πάνω προτάσεων οδηγιών σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του «Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια», του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο», καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Έξαρση φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η έξαρση του φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής του. 

Πιο ορθό έλεγχο εμπορίας και εξαγωγής καταλυτών αυτοκινήτων ζητούν Βουλευτές 

Η έξαρση του φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων και τρόποι αντιμετώπισής του ήταν εκ των θεμάτων που απασχόλησαν την Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με τους Βουλευτές στις δηλώσεις τους να ζητούν ρυθμίσεις για πιο ορθό έλεγχο της προμήθειας, διάθεσης, εμπορίας και εξαγωγής καταλυτών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Βουλευτής ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, δήλωσε ότι δεν υπάρχει έλεγχος ούτε στην εμπορία ούτε στη διάθεση καταλυτών, επισημαίνοντας ότι «περιμέναμε εδώ και 6 μήνες τις υπηρεσίες να φέρουν προτάσεις για έλεγχο του φαινομένου και δυστυχώς, δεν παρουσιάστηκε τίποτα σήμερα». 

Πρόσθεσε ότι με την πρόφαση της υποστελέχωσης τα αρμόδια τμήματα παραμένουν στην αδράνεια.  Ο κ. Φακοντής κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει στις ρυθμίσεις που πρέπει για να γίνεται ορθότερος έλεγχος τόσο στην προμήθεια, διάθεση όσο και στην εμπορία και εξαγωγή των καταλυτών, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.

Από πλευράς του ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι πρόκειται για μάστιγα η οποία ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και ενεγράφη το θέμα στις 24 Νοεμβρίου του 2022 και κλήθηκαν τα τμήματα να λάβουν τα ανάλογα μέτρα και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο παράδειγμα παράνομης εμπορία καταλυτών το οποίο εντοπίστηκε. 

Επισήμανε ότι παρά ταύτα εξακολουθεί το πρόβλημα να υφίσταται και ότι οι οδηγίες της Επιτροπής είναι οι καταλύτες να καταγράφονται και όταν φορτώνονται για εξαγωγή να γίνονται στην παρουσία του τελωνείου και να είναι φρουρός του κράτους το τελωνείο.

Ο κ. Κουλίας εξήγησε ότι εντός των καταλυτών υπάρχουν πολύτιμα μέταλλα και είναι τα ψήγματα των μετάλλων που έχουν αξία και γίνονταν εξαγωγή. Ανέφερε ότι οι καταλύτες που κλάπηκαν είναι χιλιάδες και ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα κλοπής καταλύτη του αυτοκινήτου του. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Ανοχή στο παραεμπόριο εκατομμυρίων με καταλύτες

Άλλες συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στο μικροσκόπιο Βουλής η ασφάλεια στα αεροδρόμια 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον