Επιτροπή Μεταφορών: Παρακολούθηση εφαρμογής του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 10/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

2. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

3. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Σημειώνεται ότι της συνεδρίας προηγήθηκε η κατάθεση αναθεωρημένων κειμένων από την Εκτελεστική Εξουσία, στα οποία αντανακλώνται οι τροποποιήσεις που επήλθαν στα νομοσχέδια κατά τα προηγούμενα στάδια της συζήτησης.

Η Επιτροπή εξέτασε τα αναθεωρημένα κείμενα των οποίων οι κυριότερες τροποποιήσεις αποσκοπούσαν στην ενσωμάτωση των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε σχέση με διατάξεις των νομοσχεδίων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Κρίθηκε αναγκαίο όπως διασαφηνιστούν περαιτέρω ορισμένα ζητήματα που ηγέρθησαν και για τον σκοπό αυτό τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα ανέλαβαν τη δέσμευση να αποστείλουν γραπτώς τις θέσεις/απαντήσεις τους.  Η κατ’ άρθρον συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου ανέφερε πως η ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

4. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε οχήματα που χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση οχημάτων να διατηρούν αναμμένο τον απαιτούμενο αναλάμποντα φανό, ορατό προς όλες τις κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο όπου βρίσκεται το όχημα που θα ρυμουλκηθεί και μόνο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσής του, προκειμένου να μην επηρεάζεται η ορατότητα και/ή να αποσπάται η προσοχή των χρηστών του οδικού δικτύου.  Η συζήτηση θα συνεχιστεί με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε μελλοντική συνεδρία της επιτροπής.

5. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων μικρότερων διαστάσεων σε μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρατηρείται λόγω μη επαρκούς χώρου για τοποθέτηση των πινακίδων αυτών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σήμερα διαστάσεις. Η συζήτηση θα συνεχιστεί με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε μελλοντική συνεδρία της Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

6. Ενημέρωση για τη λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης, μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από την Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο.

Κατά την εισαγωγή του θέματος από τους εισηγητές, τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν αριθμό ερωτημάτων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης και ζήτησαν στοιχεία για τη μέχρι σήμερα λειτουργία του.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι από την αρχή του τρέχοντος έτους καταγράφηκαν πέραν των 30 000 παραβάσεων, οι οποίες χρήζουν επεξεργασίας, προτού αποσταλούν ειδοποιήσεις για εξώδικη ρύθμισή τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επί του παρόντος λεπτομερέστερα στοιχεία για τις καταγεγραμμένες παραβάσεις ή και τον αντίκτυπο του συστήματος φωτοεπισήμανσης στην οδική συμπεριφορά των πολιτών.  Σημειώθηκε προκαταρκτικά ότι από την έναρξη της εφαρμογής του συστήματος υπήρξε μείωση κατά 50% στις καταγεγραμμένες παραβάσεις. Συγκεκριμένα, είπε ότι από τις 25 Οκτωβρίου πέρσι που άρχισε η δοκιμαστική φάση μέχρι την 1η Ιανουαρίου, καταγράφονταν περίπου 1.800 παραβιάσεις την ημέρα ενώ τώρα, που το σύστημα ξεκίνησε επίσημα να καταγράφει παραβιάσεις, οι καταγραφές είναι περίπου στις 900 καθημερινά.

Περαιτέρω, επεξηγήθηκε ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις του ορίου ταχύτητας και των φωτεινών σηματοδοτών, τόσο από τις σταθερές όσο και από τις κινητές συσκευές καταγραφής παραβάσεων, καθώς και οι ρυθμίσεις ή πολιτικές που ακολουθούνται, προκειμένου να αποφεύγονται καταγγελίες επουσιωδών παραβάσεων.

Όσον αφορά την καθυστέρηση αποστολής εξωδίκων, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε πως  η διαδικασία ξεκίνησε την Τετάρτη, γιατί χρειάζεται μεγάλος συντονισμός και ήθελαν να βεβαιωθούν ότι θα ακολουθούνταν όλες οι διαδικασίες σωστά. Για το θέμα ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων είπε ότι ετοιμάζεται μια τροποποίηση νόμου από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αλλά σύμφωνα και με τροποποίηση που έγινε και στην υφιστάμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες εταιριών που ενοικιάζουν οχήματα να δίνουν πληροφορίες στην Αστυνομία για το σε ποιους τα ενοικίασαν, και την διεύθυνση τους, είτε αφορά άτομα που είναι στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για να τους αποστέλλεται το εξώδικο. Είπε ακόμη ότι οι ξένοι επισκέπτες ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο από τους ντόπιους όσον αφορά πληρωμές εξωδίκων και ότι σε πολλές περιπτώσεις, έλαβαν στην Αστυνομία email από κόσμο στο εξωτερικό  που ρωτούσαν πως να πληρώσουν εξώδικα που τους είχαν εκδοθεί ενώ ήταν στην Κύπρο.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην εκστρατεία που διεξάγεται με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις συσκευές φωτοεπισήμανσης μέσω των ΜΜΕ, του διαδικτύου και της κατ’ οίκον διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων. Τόσο τα μέλη της Επιτροπής όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς επισήμαναν την ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας οδικής συνείδησης και συμφώνησαν ότι οι συσκευές φωτοεπισήμανσης μπορεί να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε κατά την λήξη της συνεδρίας ότι στόχος δεν είναι η είσπραξη των εξωδίκων αλλά να κατανοήσει ο κόσμος την ανάγκη να είναι πιο σωστός στο οδήγημα. Είπε ότι συμπεράσματα θα εξαχθούν όταν θα υπάρχουν όλα τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα ετοιμάσει η Αστυνομία. Είπε ακόμη ότι προβλήματα υπήρξαν, όπως καθυστέρηση στην αποστολή προστίμων, και κάλεσε να υπάρχει μια ροή ούτως ώστε να μην έρχονται εξώδικα με καθυστέρηση μηνών.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ  Φωτεινή Τσιρίδου, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ότι ενημερώθηκε η Επιτροπή ότι από χθες άρχισε να γίνεται η εξέταση των καταγγελιών και θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα εξώδικα στους οδηγούς.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, ζήτησε το σύστημα φωτοεπισήμανσης να συμβάλει στη πρόληψη των τροχαίων και όχι να μετατραπεί σ’ ένα φοροεισπρακτικό μέσο Είπε ότι το ΑΚΕΛ ενέγραψε θέμα αναφορικά με την μέχρι τώρα πορεία της εφαρμογής του συστήματος φωτοεπισήμανσης, με στόχο την ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, αν όντως έχει βοηθήσει στον περιορισμό των δυστυχημάτων, πόσες καταγγελίες έχουν γίνει και πόσα εξώδικα έχουν εκδοθεί.

“Ένα μήνα λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης και οι κάμερες πήραν φωτιά. Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έχουν καταγραφεί 30 χιλιάδες πρόστιμα. Τα πρόστιμα θα πέσουν βροχή και αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα φοροεισπρακτικό σύστημα” είπε, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης θα συμβάλει στη πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, όμως δεν θα πρέπει να μετατραπεί σ’ ένα φοροεισπρακτικό μέσο με εξουθενωτικά εξώδικα πρόστιμα για τους πολίτες.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε συνεδρία της Επιτροπής, που θα καθοριστεί σε μελλοντικό στάδιο, όταν θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που να επιτρέπουν την εκ νέου αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα