Επιτροπή Μεταφορών: Εμπόδια στη νομοθετική ρύθμιση χρήσης και διακίνησης συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters)

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 16/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας (scooters).

Στο πλαίσιο της συζήτησης την Eπιτροπή απασχόλησε κυρίως η φιλοσοφία των σχεδίων νόμου και ειδικότερα κατά πόσο με αυτά σκοπείται η προώθηση χρήσης των εν λόγω συσκευών για σκοπούς ψυχαγωγίας ή για σκοπούς ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας, ώστε να καταστούν σαφέστερες οι πρόνοιές τους.

Οι Βουλευτές/Βουλεύτριες υποστήριξαν πως θα πρέπει να κληθούν εκ νέου οι πολιτικοί προϊστάμενοι ούτως ώστε να διασαφηνιστεί η βούληση της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια παραμένει πρώτιστο μέλημα της Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, εκφράστηκαν επιφυλάξεις αναφορικά με την πρόθεση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για ολιστική εποπτεία της εφαρμογής και της τήρησης των εν λόγω σχεδίων νόμου, καθώς και των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ταχύτητας των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, νοούμενο ότι οι πλείστες συσκευές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή έχουν όριο τα εικοσιπέντε (25) χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ πρόθεση του υπουργείου είναι ο καθορισμός της μέγιστης ταχύτητας των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων ανά ώρα.

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι επεσήμαναν πως φιλοσοφία του αρμόδιου υπουργείου είναι η θεσμοθέτηση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να επιδεχτεί δυνητικές χαλαρώσεις σε κατοπινό στάδιο. Τόνισαν επίσης πως οι διάφορες πρόνοιες των σχεδίων νόμου αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων και συμβιβαστικών λύσεων και πως δεν υπάρχει το τέλειο ρυθμιστικό μοντέλο, καθότι κάθε χώρα ακολουθεί μια ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση.

Η Eπιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης των πιο πάνω σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του βασικού νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων.

Η Επιτροπή συνέχισε και ολοκλήρωσε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στη βάση αναθεωρημένου κειμένου, το οποίο κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και της λήψης τελικής απόφασης επί του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι να καταστεί υποχρεωτική  η χρήση προστατευτικού κράνους από τον ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με το ποδήλατο και η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής να αποτελεί αδίκημα.

Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της κατ’ άρθρον συζήτησης των πιο πάνω προτάσεων νόμου μετά από αίτημα του εισηγητή, καθώς, όπως ο ίδιος ανέφερε, είναι σε διαδικασία διαβούλευσης με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως προς την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους αναφορικά με την ποινικοποίηση της μη χρήσης προστατευτικού κράνους από τους επιβαίνοντες σε ποδήλατα.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Την Επιτροπή απασχόλησε κυρίως η ανάγκη προσθήκης νέας νομοθετικής πρόνοιας, ώστε να παρέχεται σε μη αναγνωρισμένες σχολές ναυτικής εκπαίδευσης ή σε σχολές που τελούν υπό καθεστώς αδειοδότησης μεταβατική περίοδος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του βασικού νόμου αναφορικά με τα κριτήρια αναγνώρισης σχολών ναυτικής εκπαίδευσης και έγκρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο