Επιτροπή Μεταφορών: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, γάμοι σε αρχαία μνημεία και καρτοτηλέφωνα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 19/05/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τα τέλη εισόδου, την δωρεάν είσοδο και την τέλεση πολιτικών γάμων σε Μουσεία και Αρχαία Μνημεία.

Ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή Μεταφορών είπε πως η συζήτηση του σχεδίου νόμου έχει να κάνει με τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να είναι η θεσμοθέτηση της δωρεάν εισόδου σε όλα τα μουσεία που είναι κάτω από την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό. Τα μουσεία, είπε, πλέον θα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα και με ελεύθερη είσοδο.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους στους δικαιούχους για ελεύθερη είσοδο θα συμπεριληφθούν οι συνταξιούχοι αλλά και οι τρίτεκνες οικογένειες.

Η τρίτη αλλαγή έχει να κάνει με την τέλεση πολιτικών γάμων υπό συγκεκριμένους περιορισμούς και προδιαγραφές σε κάποια αρχαία μνημεία που έχουν επιλεγεί, όπως κυρίως στα κάστρα της Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου καθώς και σε κάποια μουσεία με πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα όπως αυτό των Λευκάρων, της Γεροσκήπου και κάποια άλλα. Μέγιστο όριο θα είναι τα 30 άτομα και ένα τέλος που θα κυμαίνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ αναλόγως του Μνημείου.

«Με αυτό τον τρόπο θα προβάλουμε αυτά τα αρχαία μνημεία, ιδιαίτερα τα κάστρα και από την άλλη θα προβάλουμε την ιστορία μας, την πολιτιστική κληρονομιά στο εξωτερικό και θα ενισχύσουμε τον τομέα των πολιτικών γάμων και τους Δήμους», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση, διερωτήθηκε αν στο βρετανικό μουσείο και στο μουσείο στην Οξφόρδη τελούνται πολιτικοί γάμοι εμείς γιατί δεν μπορούμε να τελούμε πολιτικούς γάμους σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους όπως κάστρα.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Για τελετές, όχι για πάρτι γάμου τα αρχαία μνημεία

Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, προς διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας τάξης και των ατόμων γενικότερα από τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να εκλείψει το φαινόμενο ανώνυμων τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων που στις μέρες μας ταλαιπωρούν τους κατόχους τηλεφώνων.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Επί τάπητος το μητρώο εγγραφής καρτοκινητών

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η αναστολή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες αφορούν στην υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συστήματος συγκράτησης για παιδιά κάτω των έξι ετών κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού κανονισμού ούτως ώστε οχήματα εγγεγραμμένα για σκοπούς ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, να επιβάλλεται όπως διατηρούν αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό προς όλες τις κατευθύνσεις μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο οδικό σημείο όπου βρίσκεται το όχημα που ρυμουλκείται και μόνο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης του, στο ρυμουλκό όχημα.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού κανονισμού ούτως ώστε για τα οχήματα κατηγορίας L1e και L3e, να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πινακίδες πλάτους 200 μέχρι 240 mm και ύψους 130 μέχρι 132 mm.

Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1161/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών», ούτος ώστε οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον να μειωθούν δραστικά χωρίς καθυστέρηση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά