Επιτροπή Μεταφορών: Διάπραξη οδικών αδικημάτων από τουρίστες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 2/12/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη διασφάλιση της είσπραξης των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων από τουρίστες.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021, Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Οι εκμισθώσεις οχημάτων χωρίς οδηγό διενεργούνται στη Κύπρο κατά κανόνα από τουρίστες. Η είσπραξη των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων δεν είναι πολλές φορές δυνατή επειδή οι μισθωτές των οχημάτων αναχωρούν από τη Κύπρο και δεν μπορούν να εντοπιστούν στη συνέχεια από την Αστυνομία ούτε από τους Δήμους. Ως εκ τούτου, η τροποποιήσεις προνοούν την δέσμευση ότι ο μισθωτής του εκμισθούμενου οχήματος θα εφαρμόζει κατά την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος όλες τις σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υποχρέωση του μισθωτή του οχήματος να καταβάλλει οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από πρόστιμα ή/και χρεώσεις που θα εκδίδονται κατά την περίοδο της εκμίσθωσης από την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος και τον τρόπο είσπραξης των προστίμων ή/και χρεώσεων από τον εκμισθωτή που έχουν επιβληθεί σε μισθωτή οχήματος ο οποίος έχει εκμισθώσει όχημα από τον συγκεκριμένο εκμισθωτή σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τα έχει καταβάλει.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο