Επιτροπή Μεταφορών: Διάπραξη οδικών αδικημάτων από τουρίστες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 2/12/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη διασφάλιση της είσπραξης των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων από τουρίστες.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021, Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Οι εκμισθώσεις οχημάτων χωρίς οδηγό διενεργούνται στη Κύπρο κατά κανόνα από τουρίστες. Η είσπραξη των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων δεν είναι πολλές φορές δυνατή επειδή οι μισθωτές των οχημάτων αναχωρούν από τη Κύπρο και δεν μπορούν να εντοπιστούν στη συνέχεια από την Αστυνομία ούτε από τους Δήμους. Ως εκ τούτου, η τροποποιήσεις προνοούν την δέσμευση ότι ο μισθωτής του εκμισθούμενου οχήματος θα εφαρμόζει κατά την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος όλες τις σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υποχρέωση του μισθωτή του οχήματος να καταβάλλει οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από πρόστιμα ή/και χρεώσεις που θα εκδίδονται κατά την περίοδο της εκμίσθωσης από την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος και τον τρόπο είσπραξης των προστίμων ή/και χρεώσεων από τον εκμισθωτή που έχουν επιβληθεί σε μισθωτή οχήματος ο οποίος έχει εκμισθώσει όχημα από τον συγκεκριμένο εκμισθωτή σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τα έχει καταβάλει.

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Σε στενή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για σταθερή μείωση αποσπάσεων, λέει η ΥΠΑΝ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης-Ειδική Έκθεση 22.12.2022 (ΥΠΑΝ/02/2022) Σε στενή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για σταθερή μείωση αποσπάσεων, λέει η ΥΠΑΝ Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βλέπουμε σταθερή μείωση,