Επιτροπή Μεταφορών: Διάπραξη οδικών αδικημάτων από τουρίστες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 2/12/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη διασφάλιση της είσπραξης των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων από τουρίστες.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021, Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Οι εκμισθώσεις οχημάτων χωρίς οδηγό διενεργούνται στη Κύπρο κατά κανόνα από τουρίστες. Η είσπραξη των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων δεν είναι πολλές φορές δυνατή επειδή οι μισθωτές των οχημάτων αναχωρούν από τη Κύπρο και δεν μπορούν να εντοπιστούν στη συνέχεια από την Αστυνομία ούτε από τους Δήμους. Ως εκ τούτου, η τροποποιήσεις προνοούν την δέσμευση ότι ο μισθωτής του εκμισθούμενου οχήματος θα εφαρμόζει κατά την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος όλες τις σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υποχρέωση του μισθωτή του οχήματος να καταβάλλει οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από πρόστιμα ή/και χρεώσεις που θα εκδίδονται κατά την περίοδο της εκμίσθωσης από την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος και τον τρόπο είσπραξης των προστίμων ή/και χρεώσεων από τον εκμισθωτή που έχουν επιβληθεί σε μισθωτή οχήματος ο οποίος έχει εκμισθώσει όχημα από τον συγκεκριμένο εκμισθωτή σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τα έχει καταβάλει.

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή