Επιτροπή Μεταφορών: Χρήση ταχογράφων και συσκευής περιορισμού ταχύτητας σε λεωφορεία και φορτηγά

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 31/03/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Η ανάγκη ελέγχου που προκύπτει αναφορικά με τη χρήση των συστημάτων ταχογράφων και κοφτών ταχύτητας σε λεωφορεία και φορτηγά στους αυτοκινητόδρομους, καθώς και των συνεργείων που τοποθετούν την πινακίδα βαθμονόμησης του ταχογράφου

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία εκπροσώπων των κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε θέματα που αφορούν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με την εγκατάσταση και χρήση ταχογράφων, καθώς και την εγκατάσταση συσκευής περιορισμού ταχύτητας σε συγκεκριμένους τύπους οχημάτων.

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμοδίους στους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων που σχετίζονται με τη μηχανική κατάσταση των οχημάτων, τις άδειες και τα έγγραφα που απαιτούνται να κατέχουν οι οδηγοί, καθώς και με την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις ως προς τους ελέγχους που διενεργούνται από τους αρμοδίους για την ορθή αδειοδότηση των συνεργείων εγκατάστασης και βαθμονόμησης των συσκευών περιορισμού ταχύτητας.

Η συζήτηση επί του θέματος θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Η ανάγκη αναβάθμισης και κατασκευής βελτιωτικών έργων στον δρόμο Καντού-Ομόδους

Η Επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και των επηρεαζόμενων κοινοτικών συμβουλίων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων για την εκπόνηση μελέτης για το οδικό δίκτυο Τροόδους Λευκωσίας και Τροόδους- Λεμεσού, στην οποία έχουν καταγραφεί οι ανάγκες για προσβασιμότητα, συνδεσιμότητα και διατήρηση πρώτιστα της οδικής ασφάλειας. Ο εν λόγω Επίτροπος εξέφρασε την ετοιμότητά του να ακούσει τις εισηγήσεις των επηρεαζόμενων κοινοτήτων με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Η συζήτηση επί του πιο πάνω θέματος θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτευχθούν η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Σύμβαση STCW). Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την