Επιτροπή Μεταφορών: Αρχαία μνημεία και μουσεία, σύστημα συγκράτησης παιδιών και ακαδημίες ναυτικής εκπαίδευσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 02/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των τελών εισόδου σε δώδεκα μουσεία που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, η παροχή ελεύθερης εισόδου σε αρχαία μνημεία σε οικογένειες με τρία παιδιά και συνταξιούχους, καθώς και η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα αρχαία μνημεία και μουσεία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στο ύψος των προβλεπόμενων ποινών για την παραβίαση προνοιών που αφορούν την τέλεση γάμων. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες προβλέπουν την αναστολή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, αντίστοιχα, των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες αφορούν στην υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συστήματος συγκράτησης για παιδιά κάτω των έξι ετών κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συζητήσει την υπ’ αριθμόν 2 πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα και αφού ολοκλήρωσε την εξέτασή της, αποφάσισε να προωθήσει την εν λόγω πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. Η υπ’ αριθμόν 1 πρόταση νόμου θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, στη βάση αναθεωρημένου κειμένου, το οποίο κατατέθηκε από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτευχθούν η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσω της ρύθμισης της λειτουργίας και του καθεστώτος των Ακαδημιών Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (Σύμβαση STCW).

Κατά τη συζήτηση, ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο κείμενο, όπως αυτές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις της επιτροπής κατά την έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησής του. Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησαν οι πρόνοιές του που αφορούν στην αναγνώριση σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, αναφορικά με τις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις από επηρεαζόμενους φορείς.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 17/06/2024 – 21/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 17/06/2024                      Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..  Τρίτη 18/06/2024                        Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                                Επιτροπή για τη

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία