Επιτροπή Μεταφορών: Απαιτείται καλύτερος συντονισμός και χρονοδιαγράμματα για μέτρα κυκλοφοριακής ανακούφισης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/03/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Κυκλοφοριακό κομφούζιο και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μαρίνος Μουσιούττας, δήλωσε στους υπηρεσιακούς ότι θα πρέπει να κατατεθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, τονίζοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε από τη θεωρία στην πράξη. 

Παρών στην συνεδρία ήταν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωποι από τους μεγάλους δήμους της Κύπρου. 

Μέλη της Επιτροπής αλλά και υπηρεσιακοί παραδέχθηκαν ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα ταλανίζει τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου και τους αυτοκινητόδρομους, ενώ οι Βουλευτές υπογράμμισαν λάθη και παραλείψεις που έγιναν, μεταξύ άλλων, με την κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων, ενώ εξέφρασαν και ερωτηματικά για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 

Ο κ. Μουσιούττας, δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίας ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα ταλαιπωρεί όλη την Κύπρο και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται. Πρόσθεσε ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που «έχουμε φέρει τους εμπλεκόμενους φορείς ενώπιον μας για να συζητήσουμε». 

Επεσήμανε ότι ενώ είχαν ακουστεί αρκετές εισηγήσεις, βραχυπρόθεσμης μορφής, σε προηγούμενες συνεδρίες διαφαίνεται ότι αυτά απλώς ακούστηκαν από τους αρμόδιους και δεν έχει γίνει κάτι ή δεν ενημέρωσαν ότι έχει γίνει κάτι. 

Συγκεκριμένα διερωτήθηκε εάν ξεκίνησαν τα «έξυπνα φώτα», εάν  θα εφαρμοστούν, τι αποτελέσματα έχουν φέρει μέχρι τώρα, ενώ έφερε ως παράδειγμα και τις λεωφορειολωρίδες και αν έχουν ή όχι γίνει. Αναφέρθηκε ακόμη στη διακίνηση λεωφορείων για τους μαθητές, λέγοντας ότι ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής ή αν θα επεκταθεί.

Σημείωσε ακόμη ότι παραδόθηκαν σήμερα τα συμπεράσματα της μελέτης που είχε γίνει για αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και όχι μόνο,  έτσι ώστε να αμβλυνθεί η κυκλοφοριακή κίνηση. Υπογράμμισε ότι ενώ έχει γίνει μελέτη και υπάρχουν κάποια συμπεράσματα, δεν έχει συζητηθεί ακόμα με τους αρμόδιους φορείς. 

«Καταλαβαίνουμε ότι με την αλλαγή της διακυβέρνησης η νέα Κυβέρνηση μπορεί να έχει νέες πολιτικές. Βάλαμε όμως το θέμα για να δείξουμε ότι αναμέναμε κάποιες εισηγήσεις και ότι θα αναμένουμε από τους αρμόδιους Υπουργούς σύντομα να έχουμε τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές», είπε ο κ. Μουσιούττας. 

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εκείνο που φαίνεται ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα είναι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων και Υπουργείων. Επισήμανε ότι αυτό που ζητήθηκε από την Επιτροπή εντόνως προς τα Υπουργεία είναι ο καλύτερος συντονισμός και τα χρονοδιαγράμματα για αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν άμεσα για να λύσουν το πρόβλημα. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοιvοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων. 

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η προσθήκη ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του βασικού νόμου που αφορά στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. Απ. 92.509 ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με την οποία, οι Ετήσιες Εκθέσεις των Υπουργείων/Υφυπουργείων, κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ενημέρωση της και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου, μέχρι το Μάρτιο, του χρόνου, που ακολουθεί την περίοδο που καλύπτει η Ετήσια Έκθεση, και η διευκρίνιση, ότι η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων η οποία έχει απονεμηθεί από τη ναυτιλιακή νομοθεσία, στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παραμένει στον Υπουργό. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον