Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα υποστελέχωσης στο Τμήμα Δασών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/02/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

1. Η υποστελέχωση του Τμήματος Δασών, τα προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν και η ανάγκη περαιτέρω προσλήψεων στο Τμήμα Δασών

Το πιο πάνω θέμα, το οποίο ενεγράφη από την Επιτροπή με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, αφορά το διαχρονικό πλέον πρόβλημα της υποστελέχωσης του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη εφοδιασμού του τμήματος με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.  Σημειώνεται ότι την Επιτροπή είχε απασχολήσει το εν λόγω θέμα σε προηγούμενη συνεδρία της, στο πλαίσιο της οποίας είχε αποφασισθεί να δοθεί χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να προβούν σε ενίσχυση του τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικό εξοπλισμό, ώστε το τμήμα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τυχόν πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο.

Ωστόσο, λόγω της απουσίας του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής και δεδομένου ότι η Επιτροπή ανέμενε σχετική ενημέρωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο ως προς τις πολιτικές αποφάσεις για επίλυση του προβλήματος, η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση και να ορίσει εκ νέου, εν ευθέτω χρόνω, συνεδρία προς συνέχιση της συζήτησης του θέματος, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ  εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία από τη σημερινή συνεδρία εκπροσώπου του Υπουργείου Γεωργίας. Όπως τόνισε, «η προστασία των δασών μας ισοδυναμεί με διασφάλιση του μέλλοντος του τόπου. Η Κύπρος δεν αντέχει άλλη καταστροφή όπως εκείνη της Σολέας και την περσινή στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό.»

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης ανέφερε ότι ζήτησε να διακοπεί η συνεδρία αφού θεωρούν ότι προσβάλει αυτή η συμπεριφορά του Υπουργείου την Επιτροπή Γεωργίας. Πρόσθεσε ότι θα σταλεί επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείου που να ζητά εξηγήσεις και θα δουν το θέμα το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα ο κ. Ορφανίδης είπε ότι στην Επιτροπή Γεωργίας αναφέρθηκε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζήτησε τον χώρο στον οποίο στεγάζεται το Δασικό Κολέγιο για να τον χρησιμοποιήσει για λόγο που δεν γνωρίζουν. Εξέφρασε την άποψη ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και όφειλε ο ΚΟΑ να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με το Τμήμα Δασών και να προχωρήσει σε μια διαβούλευση. Πρόσθεσε ότι θα ζητήσουν εξηγήσεις για το θέμα από τον ΚΟΑ και θα τοποθετηθούν στο μέλλον και στην Επιτροπή Γεωργίας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

2. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκπονεί σχέδια διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών όπου απαγορεύεται η αλιεία και/ή η διέλευση σκαφών. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών αυτού στην επόμενη συνεδρία της.

3. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε να υποβάλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της Επιτροπής.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα