Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα ψαράδων Λιοπετρίου και ενοίκια εκμίσθωσης κρατικής γης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/03/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Προβλήματα ψαράδων στον ποταμό Λιοπετρίου  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων. Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στον ποταμό Λιοπετρίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω ποταμό και τις ενέργειες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για εξομάλυνση των εν λόγω προβλημάτων. 

Διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο από τις πρόσφατες αυξήσεις των ενοικίων που έχουν επιβληθεί. Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με την έκδοση νέων αδειών χρήσης κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και συζήτησε το ενδεχόμενο μείωσης των εν λόγω ενοικίων εκμίσθωσης, καθώς και υιοθέτησης μίας εναρμονισμένης ενιαίας πολιτικής στην επιβολή ενοικίων κρατικής γης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Στόχοι Υφ. Πολιτισμού, έργα τέχνης σε δημόσια κτήρια και εξετάσεις τετραμήνων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Πολιτισμού Μιχάλη Χατζηγιάννη.  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού στους Βουλευτές  Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Χατζηγιάννης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «αν δεν αποδώσουμε, εντίμως θα αποχωρήσουμε».  Ο κ.

Επιτροπές

Επιτροπή Εργασίας: Όραμα του νέου Υπ. Εργασίας η συνοχή της κοινωνίας και η ανάπτυξη της οικονομίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/03/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της.  Στο όραμα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε ο Γ. Παναγιώτου  Στο όραμα και στις πέντε προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας