Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα ψαράδων Λιοπετρίου και ενοίκια εκμίσθωσης κρατικής γης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/03/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Προβλήματα ψαράδων στον ποταμό Λιοπετρίου  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων. Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στον ποταμό Λιοπετρίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω ποταμό και τις ενέργειες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για εξομάλυνση των εν λόγω προβλημάτων. 

Διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο από τις πρόσφατες αυξήσεις των ενοικίων που έχουν επιβληθεί. Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με την έκδοση νέων αδειών χρήσης κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και συζήτησε το ενδεχόμενο μείωσης των εν λόγω ενοικίων εκμίσθωσης, καθώς και υιοθέτησης μίας εναρμονισμένης ενιαίας πολιτικής στην επιβολή ενοικίων κρατικής γης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον