Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα ψαράδων Λιοπετρίου και ενοίκια εκμίσθωσης κρατικής γης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/03/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Προβλήματα ψαράδων στον ποταμό Λιοπετρίου  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων. Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στον ποταμό Λιοπετρίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω ποταμό και τις ενέργειες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για εξομάλυνση των εν λόγω προβλημάτων. 

Διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο από τις πρόσφατες αυξήσεις των ενοικίων που έχουν επιβληθεί. Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με την έκδοση νέων αδειών χρήσης κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και συζήτησε το ενδεχόμενο μείωσης των εν λόγω ενοικίων εκμίσθωσης, καθώς και υιοθέτησης μίας εναρμονισμένης ενιαίας πολιτικής στην επιβολή ενοικίων κρατικής γης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ελέγχου

Διαφωνία με διαπιστώσεις της ΕΥ για αστυνομία εξέφρασε η Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Έλεγχος Αστυνομίας Κύπρου-Ειδική Έκθεση 30.11.2023 (ΑΣΤ/01/2023) Διαφωνία με διαπιστώσεις της ΕΥ για αστυνομία εξέφρασε η Υπ. Δικαιοσύνης Τη διαφωνία της με διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) στην Ειδική Έκθεση για την Αστυνομία εξέφρασε