Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα γεωργών και λειτουργία λαϊκών αγορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/03/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι στην κοινότητα Δελίκηπου, τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσής τους

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, η οποία επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στην κοινότητα Δελίκηπου λόγω της μετατροπής της χαλίτικης γης σε κρατική δασική γη. Η Επιτροπή θα επανέλθει για την περαιτέρω εξέταση του σε χρονικό διάστημα δύο μηνών.

2. Η δημιουργία και λειτουργία λαϊκών αγορών σε δήμους και σε μεγάλα αγροτικά κέντρα για τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, η οποία επικεντρώθηκε σε τρεις πυλώνες, που αφορούν τη μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις λαϊκές αγορές, τη μη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία προβλέπεται στην εν λόγω νομοθεσία και τη μη έγκαιρη κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω