Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα γεωργών και λειτουργία λαϊκών αγορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/03/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι στην κοινότητα Δελίκηπου, τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσής τους

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, η οποία επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στην κοινότητα Δελίκηπου λόγω της μετατροπής της χαλίτικης γης σε κρατική δασική γη. Η Επιτροπή θα επανέλθει για την περαιτέρω εξέταση του σε χρονικό διάστημα δύο μηνών.

2. Η δημιουργία και λειτουργία λαϊκών αγορών σε δήμους και σε μεγάλα αγροτικά κέντρα για τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, η οποία επικεντρώθηκε σε τρεις πυλώνες, που αφορούν τη μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις λαϊκές αγορές, τη μη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία προβλέπεται στην εν λόγω νομοθεσία και τη μη έγκαιρη κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Σε στενή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για σταθερή μείωση αποσπάσεων, λέει η ΥΠΑΝ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης-Ειδική Έκθεση 22.12.2022 (ΥΠΑΝ/02/2022) Σε στενή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ για σταθερή μείωση αποσπάσεων, λέει η ΥΠΑΝ Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βλέπουμε σταθερή μείωση,