Επιτροπή Γεωργίας: Προβλήματα χονδρικής αγοράς Λευκωσίας και αναθεώρηση λειτουργίας λαϊκών αγορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/10/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα λειτουργίας χονδρικής αγοράς από την απόφαση του δήμου Λευκωσίας να εκκενώσει συγκεκριμένα κτίρια  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στη λειτουργία της χονδρικής αγοράς από την απόφαση του δήμου Λευκωσίας να εκκενώσει τα κτίρια λόγω επικινδυνότητας και η ανάγκη για άμεση εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου η χονδρική αγορά να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. 

Να εξευρεθούν άμεσες λύσεις για απρόσκοπτη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Λευκωσίας 

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε πως «εκείνο που αναδείχθηκε στη συνεδρία είναι η απραξία και η αδράνεια του Δήμου Λευκωσίας τα τελευταία οκτώ χρόνια». 

«Ενώ από το 2014 γνώριζε τα κτιριακά προβλήματα και τις ανάγκες συντήρησης, τίποτε δεν έπραξε για την επίλυση των προβλημάτων, παρότι είχε ενώπιον του δυο μελέτες, οι οποίες πρότειναν συγκεκριμένες λύσεις συντήρησης των κτιρίων χωρίς αυτές ποτέ να υλοποιηθούν». 

Ο κ. Γαβριήλ επεσήμανε πως «ο Δήμος Λευκωσίας για την απόφαση του επικαλείται επικινδυνότητα των κτιρίων, ωστόσο η μελέτη του 2019 υποδεικνύει ότι τα κτίρια δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στατικότητας, χρήζουν ωστόσο εκτεταμένης συντήρησης». 

«Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμπορία των γεωργικών προϊόντων στην Κύπρο». 

«Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εισήγηση του ΕΤΕΚ προκειμένου στα πλαίσια της εν εξελίξει επικαιροποίησης της μελέτης του 2019, να μελετηθεί η δυνατότητα τμηματικής συντήρησης των κτιρίων της αγοράς». 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του υφιστάμενου Νόμου είναι η μεταφορά της ευθύνης της εφαρμογής της Νομοθεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η απλοποίηση των διαδικασιών όπως της υποβολής αίτησης, της έκδοσης αδειών και τους ελέγχους και η αποκλειστική συμμετοχή μόνο των παραγωγών στην Λαϊκές Αγορές. Τέλος, με το παρόν νομοσχέδιο συγκεκριμενοποιούνται οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής.   

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα