Επιτροπή Γεωργίας: Πρόβλημα εξεύρεσης γεωργικών εργατών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 2/11/2021, ασχολήθηκε με το θέμα που αφορά:

  • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου που παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες να εγκαταλείπουν την εργασία τους.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το νομοσχέδιο που προνοεί:

  • Την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, επιδιώκεται η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Στόχοι του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η απαγόρευση συγκεκριμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας και η θέσπιση επιπρόσθετων εθνικών κανόνων καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για την προστασία αγοραστών και προμηθευτών, ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους.

Δηλώσεις:

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής ΑΚΕΛ κ. Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε:

  • Από τη συζήτηση φάνηκε ότι τα εμπλεκόμενα υπουργεία δεν έχουν καμία συνεννόηση μεταξύ τους. Υπάρχει μια ασυνεννοησία.
  • Τους καλέσαμε να διαβουλευθούν και να επανέλθουν ξανά σε 1 μήνα.
  • Εκ μέρους τις αστυνομίας έχει λεχθεί πως ενώ γίνονται διάφορες καταγγελίες αυτές δεν διεκπεραιώνονται πλήρως.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Χαράλαμπος Πάζαρος είπε:

  • Οι γεωργοί μένουν απρόσμενα χωρίς εργατικά χέρια με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η σοδιά τους όσο και η ευρύτερη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα στην Κύπρο.
  • Πρέπει να θεσπιστεί η απαραίτητη νομοθεσία που να διασφαλίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις αυτών των εργατών.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ κ. Λίνος Παπαγιάννης επεσήμανε:

  • Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που να επιλύουν το εν λόγω πρόβλημα.
  • Η κατάσταση αυτή στηρίζεται από ένα γνωστό κύκλωμα.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά