Επιτροπή Γεωργίας: Πρόβλημα εξεύρεσης γεωργικών εργατών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά την διάρκεια της συνεδρίας στις 2/11/2021, ασχολήθηκε με το θέμα που αφορά:

  • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου που παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες να εγκαταλείπουν την εργασία τους.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το νομοσχέδιο που προνοεί:

  • Την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, επιδιώκεται η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Στόχοι του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η απαγόρευση συγκεκριμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας και η θέσπιση επιπρόσθετων εθνικών κανόνων καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για την προστασία αγοραστών και προμηθευτών, ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους.

Δηλώσεις:

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής ΑΚΕΛ κ. Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε:

  • Από τη συζήτηση φάνηκε ότι τα εμπλεκόμενα υπουργεία δεν έχουν καμία συνεννόηση μεταξύ τους. Υπάρχει μια ασυνεννοησία.
  • Τους καλέσαμε να διαβουλευθούν και να επανέλθουν ξανά σε 1 μήνα.
  • Εκ μέρους τις αστυνομίας έχει λεχθεί πως ενώ γίνονται διάφορες καταγγελίες αυτές δεν διεκπεραιώνονται πλήρως.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Χαράλαμπος Πάζαρος είπε:

  • Οι γεωργοί μένουν απρόσμενα χωρίς εργατικά χέρια με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η σοδιά τους όσο και η ευρύτερη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα στην Κύπρο.
  • Πρέπει να θεσπιστεί η απαραίτητη νομοθεσία που να διασφαλίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις αυτών των εργατών.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ κ. Λίνος Παπαγιάννης επεσήμανε:

  • Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που να επιλύουν το εν λόγω πρόβλημα.
  • Η κατάσταση αυτή στηρίζεται από ένα γνωστό κύκλωμα.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων