Επιτροπή Γεωργίας: Πρόβλημα εξεύρεσης γεωργικών εργατών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/06/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου που παρατηρείται εργάτες που απασχολούνται σε γεωργούς-εργοδότες να εγκαταλείπουν την εργασία τους.

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε ότι είναι η τρίτη φορά που συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί-εργοδότες στην εξεύρεση εργατών για απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επί δικής του Προεδρίας, χωρίς τα τέσσερα Υπουργεία που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, να έχουν κάποια εισήγηση ως προς το πως επιλύεται το πρόβλημα.

«Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι οι ξένοι εργάτες, οι οποίοι έρχονται την Κύπρο με συμβόλαια για να εργαστούν στην γεωργία, εγκαταλείπουν την εργασία τους, και κάνουν αίτηση για άσυλο και εργάζονται παράνομα» είπε ο κ. Γαβριήλ.

Έδωσε ως παράδειγμα την περίπτωση να χρειάζεται ένας γεωργός για την εκρίζωση πατατών, τέσσερις εποχιακούς εργάτες, από τους οποίους οι τρεις να εγκαταλείπουν την εργασία τους, με αποτέλεσμα η συγκομιδή να μένει στο χωράφι, και ο γεωργός να μην έχει την δυνατότητα να φέρει άλλους μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις αυτών που έχουν φύγει.

«Καταλαβαίνετε το πόσο επικίνδυνο και τρομακτικό είναι για τους γεωργούς αυτή η παράμετρος» είπε.

Ως Επιτροπή, είπε, έχουν καταθέσει τέσσερις «ξεκάθαρες εισηγήσεις, αλλά από ότι φαίνεται τα τέσσερα Υπουργεία δεν συντονίζονται και δεν μπορούν να εξεύρουν τη λύση».

Οι εισηγήσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ταχεία εξέταση των αιτήσεων πολιτικού ασύλου, στην αύξηση των ποινών για όσους εργοδοτούν παράνομους εργάτες, και αύξηση των ελέγχων από την Αστυνομία. Ο κ. Γαβριήλ είπε ότι ενώ καταγγέλλονται στην Αστυνομία «ότι υπάρχουν σε συγκεκριμένους χώρους παράνομοι εργάτες, εν τούτοις, είτε δεν μπορούν, είτε δεν θέλουν να επισκεφτούν τους συγκεκριμένους χώρους που καταγγέλλονται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα».

Ο κ. Γαβριήλ, είπε ακόμη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, φτάνει να υπάρχει θέληση.

«Έχουμε καλέσει την εκτελεστική εξουσία να αφουγκραστεί αυτά τα οποία έχουν εισηγηθεί τόσο οι αγροτικές οργανώσεις, όσο και όλοι οι Βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας για να λυθεί το πρόβλημα άμεσα» είπε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, αναφέρθηκε σε «τεράστιο πρόβλημα» λέγοντας ότι έχουν ακούσει «τα ίδια ακριβώς πράγματα που έχουμε ακούσει πριν έξι μήνες».

Είπε ότι έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις αλλά η δική τους θέση είναι ότι «επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση στην Κυβέρνηση και ανάμεσα στα τέσσερα εμπλεκόμενα Υπουργεία».

«Η κατάσταση δυσκολεύει και στο τέλος της ημέρας, την πληρώνει ο απλός παραγωγός» είπε ο κ. Παπαγιάννης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά αυτό που διακρίνουν είναι ότι κυριαρχούν οι δικαιολογίες.

Είπε ακόμα ότι δεν υπάρχει άλλο κράτος στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδιά νόμου:

Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι:

(α) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου.

(β) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1999 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων».

Οι περί Σπόρων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, στον τομέα των σπόρων προς σπορά και συγκεκριμένα στον καθορισμό απαιτήσεων για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι και ολυρά που παράγονται με την τεχνική της κυπαροπλασματικής στειρότητας του αρρένος (CMS).

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα