Επιτροπή Γεωργίας: Αξιολόγηση συμφωνίας για εμπορία χαλλουμιού ΠΟΠ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/11/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Εμπορία χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την εμπορία του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και μέτρα στήριξης των παραγωγών. 

Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συζήτηση αξιολογήθηκε η συμφωνία του Υπουργού Γεωργίας με τους παραγωγούς σε σχέση με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

Σε σχέση με τους ελέγχους με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρείται η σχετική νομοθεσία για τη διάθεση μόνο ΠΟΠ χαλλουμιών στις υπεραγορές και το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο, διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση ότι το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει προβεί σε κανένα απολύτως έλεγχο κατά πόσο τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές. 

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε ότι «δυστυχώς, μετά από όσα λέχθηκαν στη σημερινή συνεδρία, οι προβληματισμοί που εκφράσαμε τότε, όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν περαιτέρω». 

Όπως σημείωσε, «τρεις μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας και δύο από την εφαρμογή της συμφωνίας για το χαλλούμι ΠΟΠ διαπιστώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται κατά το δοκούν». 

«Αναφέρω ενδεικτικά ότι η βασική παράμετρος της συμφωνίας ήταν η απόσυρση των αγωγών, που καταχωρήθηκαν κατά καιρούς εναντίον του ΠΟΠ. Σήμερα, ενημερωθήκαμε ότι -όχι μόνο δεν αποσύρθηκαν- αλλά μία εξ αυτών θα εκδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πριν το τέλος του χρόνου», είπε. 

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριήλ τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας ότι «δεν έχει προβεί σε κανένα απολύτως έλεγχο κατά πόσο τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων και με τις ποσοστώσεις των διαφόρων ειδών γάλακτος». 

Επίσης, ανέφερε πως ενημερώθηκαν ότι δεν έχουν καταβληθεί ακόμα από την κυβέρνηση προς τους αιγοπροβατοτρόφους τα 10 σεντ ανά λίτρο, όπως προβλέπει η συμφωνία. 

«Οι ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση», είπε ο κ. Γαβριήλ, «βαραίνουν  αποκλειστικά τους κυβερνώντες, οι οποίοι ανέχονται τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων εξυπηρετώντας όπως πάντα συγκεκριμένα μεγάλα οικονομικά οφέλη».       

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, δήλωσε ότι κατά τη συζήτηση «διαφάνηκε πως οι λεπτοί χειρισμοί της κυβέρνησης, μέσω των αρμόδιων Υπουργείων Γεωργίας και Εμπορίου, απέδωσαν καρπούς παρά τα πολλά και συγκρουόμενα συμφέροντα, που προβάλλουν διάφορα εμπόδια στην ομαλή παραγωγή του χαλλουμιού ΠΟΠ». 

Πρόσθεσε ότι «από το 2004 γίνονται προσπάθειες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για προστασία του χαλλουμιού», συμπληρώνοντας ότι «μετά από μακρά μάχη και μακρά περίοδο συζητήσεων, διαφωνιών, συγκρουόμενων συμφερόντων, η παρούσα κυβέρνηση πέτυχε με τους λεπτούς χειρισμούς να δώσει στο χαλλούμι τη θέση που του αξίζει και αυτή η επιτυχία πρέπει να της πιστωθεί». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, δήλωσε ότι το κόμμα του εξέφρασε από την αρχή την αντίθεσή του για τη συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας για το χαλλούμι, για να προσθέσει πως είχε εκφράσει και την αντίθεσή του για την εγγραφή του θέματος. 

«Το παράδοξο του όλου θέματος είναι ότι αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται είναι αυτοί που συνυπέγραψαν, συμφώνησαν, διαβουλεύτηκαν για να γίνει αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί», είπε ο κ. Ορφανιδης, για να συμπληρώσει ότι «εκφράσαμε και δηλώσαμε εφόσον ο Πρόεδρος της Επιτροπής είχε ζητήσει να δοθεί η συμφωνία, η οποία έχει γίνει στην Επιτροπή, δηλώσαμε να δοθούν και τα πρακτικά της συζήτησης και το τι λέχθηκε στη συζήτηση, για να φανεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι υποστηρίξαν τη συμφωνία και τώρα δηλώνουν διαφορετικά και δήθεν εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το όλο θέμα». 

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, αναφέρθηκε στην μείωση του πληθυσμού των αιγοπροβάτων, λέγοντας ότι «στην ουσία έχουμε κατοχυρώσει ένα ΠΟΠ προϊόν, το οποίο είναι και το κυρίως εξαγωγικό μας προϊόν, αλλά την ίδια στιγμή δεν δίνουμε προοπτική να αναπτυχθεί η αιγοπροβατοτροφία». 

Διερωτήθηκε «με ποιον τρόπο θα αναπτύξουμε την παραγωγή του χαλλουμιού», για να σημειώσει πως «οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν δεν είναι μόνο στα θέματα των ελέγχων είναι και στα θέματα στήριξης των αιγοπροβατοτρόφων». 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:   

Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022 

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2022   

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:    

(α) η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)» και 

(β) η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς».  

Η Επιτροπή, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών επί των αναθεωρημένων κειμένων των σχεδίων νόμου, αποφάσισε την προώθησή τους στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση και έγκρισή τους.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα