Επιτροπή Γεωργίας: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, άδειες παράκτιας αλιείας και παραγωγή σπόρων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/06/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η πορεία εφαρμογής του νόμου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία εφαρμογής του νόμου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπή και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ, ανέφερε πως «πρόκειται για μια νέα νομοθεσία, η αποτελεσματική εφαρμογή της οποίας θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προστασίας των γεωργών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εις βάρος τους. Απαιτείται, ωστόσο, περαιτέρω ενημέρωση του γεωργικού κόσμου για τα δικαιώματα του που απορρέουν από αυτή τη νομοθεσία».

«Η χρησιμότητα του νόμου αυτού για τον οποίο η Επιτροπή Γεωργίας και οι αγροτικές οργανώσεις πίεζαν εδώ και χρόνια, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τους πρώτους έξι μήνες εφαρμογής και σε μόλις πέντε ελέγχους εντοπίστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις επτά παραβάσεις, που αφορούν μόνο δυο από τις δεκατρείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, καλέσαμε το Υπουργείο Γεωργίας, με τη βοήθεια των αγροτικών οργανώσεων, να εντατικοποιήσει τόσο τους ελέγχους όσο και την εκστρατεία ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου για τις πρόνοιες της νομοθεσίας».

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδιά νόμου:

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα αδειούχο επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων, τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτησή της σε επομένη συνεδρία της.

Οι περί Σπόρων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, στον τομέα των σπόρων προς σπορά και συγκεκριμένα στον καθορισμό απαιτήσεων για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι και ολυρά που παράγονται με την τεχνική της κυπαροπλασματικής στειρότητας του αρρένος (CMS).

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Άλλες ειδήσεις

Γιορτή για τη χάραξη πολιτικής το 3º Cyprus Forum

Το Cyprus Forum αποτελεί την μεγαλύτερη ανεξάρτητη διοργάνωση χάραξης πολιτικής στην Κύπρο, το οποίο διοργανώνεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Oxygono σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 ως ένα ανεξάρτητο, φιλόδοξο, μη κερδοσκοπικό ετήσιο συνέδριο που επιδιώκει να γίνει μοχλός και καταλύτης για αλλαγές μέσω συζητήσεων που οδηγούν σε

Nomopress

Nomopress: Το δικό σου ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του Nomoplatform, ξεκινάμε το Nomopress, το πρώτο ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό της Κύπρου. Έναν δρόμο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να διαβούμε, καθώς δεν ξέρουμε εκ των προτέρων που θα μας βγάλει.   Φιλοδοξούμε ωστόσο, το Nomopress να αποτελέσει ένα πραγματικά ανεξάρτητο πολιτικό περιοδικό, σε υψηλά