Επιτροπή Εξωτερικών: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων συνεδρίασε η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων. Κύριο θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, αρμόδιοι φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν, επισήμαναν πως η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης προσφέρει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες, σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετανάστευση. H πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού τους μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης πατήστε εδώ.

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το