Επιτροπή Εσωτερικών: Συγκλίσεις και συναινέσεις για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 4/11/21, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

 • Τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Την χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
 • Την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προέβηκε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, υιοθετώντας αρκετές από τις εισηγήσεις της ΕΔΚ, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν οικονομικά αυτόνομοι, διοικητικά αυτοτελείς, αλλά και βιώσιμοι.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της μελέτης αλλά και της ΕΚΚ προέβη σε αναδιαμόρφωση του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου που είχε κατατεθεί ως νομοσχέδιο το 2015, εντάσσοντας διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία 32 Τοπικών Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30η Ιουνίου 2021.

O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο (Παράρτημα I) ενσωματώνονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κεφ. 300Α) Νόμο, τροποποιήσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Δηλώσεις:

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Άριστος Δαμιανού είπε:

 • Είχαμε δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Ένωση Δήμων και στην Ένωση Κοινοτήτων, να διαβουλευθούν εκτός των συνεδριάσεων για μια σειρά από ανοικτά ζητήματα, με ικανοποίηση πρέπει να πω και να σημειώσω ότι έχουν υπάρξει περαιτέρω συγκλίσεις σε ανοικτά σημαντικά ζητήματα.
 • Ένα αγκάθι, το οποίο ήταν ανοικτό για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει πλέον αποφασιστεί πάντα υπό την αίρεση των πολιτικών αποφάσεων ως κοινοβουλευτικά κόμματα, ότι ποσοστό ύψους 60% που αφορά ποσά από την είσπραξη τελών δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων σε σχέση με αιτήσεις για άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται από τους οικείους οργανισμούς, θα καταβάλλεται στις οικείες Τοπικές Αρχές που αφορούν τις εν λόγω αιτήσεις. Άρα, διασφαλίζεται ένας σημαντικός οικονομικός πνεύμονας και την ίδια ώρα διατηρείται ένα σοβαρό ποσοστό στους Επαρχιακούς Οργανισμούς για να μπορούν και οι ίδιοι να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
 • Πρέπει να πω ότι πέραν από τα θέματα που αφορούν τους επαρχιακούς οργανισμούς, ένας αριθμός ζητημάτων που εκκρεμούσαν στον περί Δήμων νόμο έχουν συμφωνηθεί και παραμένουν τα λίγα, γνωστά, ανοικτά και επίμαχα ζητήματα, τα οποία θα αρχίσουμε να συζητούμε από την ερχόμενη Πέμπτη και τα οποία αφορούν τα δημοψηφίσματα, τις συμπλεγματοποιήσεις – συνενώσεις και κάποια ζητήματα ειδικών αρμοδιοτήτων όπως για παράδειγμα κάποια θέματα που αφορούν τη διαχείριση των παραλιών.
 • Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι για να μπορέσουμε εντέλει να οδηγήσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής τρία κατά το δυνατόν όσο πιο συμφωνημένα νομοσχέδια μπορούμε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Σύκας ανέφερε:

 • Συνεχίστηκαν σήμερα οι συζητήσεις που άπτονται των τριών νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης πάντοτε σε ένα κλίμα συναίνεσης και σοβαρότητας.
 • Θέλω εδώ να εξάρω τη βούληση του Υπουργού Εσωτερικών και των συνεργατών του, γιατί για ακόμη μια φορά μέσα σε ένα πλαίσιο συναντίληψης και συνεννόησης αλλά και προεργασίας με τους εταίρους, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, καταφέραμε σήμερα να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα πιο κάτω μπαίνοντας στις λεπτομέρειες που άπτονται και οικονομικών θεμάτων και θεμάτων δομής αλλά και περαιτέρω δικαιωμάτων, ευκαιριών, υποχρεώσεων που άπτονται στις κοινότητες και στους Δήμους μας.
 • Σίγουρα τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα και είναι εδώ που θα κριθούμε όλοι μας. Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή Εσωτερικών ότι όπως έχουμε αρχίσει θα συνεχίσουμε, το χρωστάμε στον πολίτη, στη μεταρρύθμιση, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και πρώτα και πάνω από όλα στο καλό αυτό του τόπου. Είμαι αισιόδοξος ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχει αίσιο και θετικό τέλος.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Πανίκος Λεωνίδου επεσήμανε:

 • Έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε δύο ουσιαστικά ζητήματα. Αυτό που αφορά τη σύσταση και σύνθεση του Συμβουλίου, την εκλογή του Προέδρου ή μη, το διορισμό, δηλαδή το πως θα διοικείται αυτός ο Οργανισμός με τη συμμετοχή ποιο φορέων και ποιο προσώπων και από την άλλη έχουμε αφήσει θέματα που αφορούν την μεταβατική περίοδο, στο πως θα λειτουργήσει η συμβουλευτική και η τελική επιτροπή η οποία θα καταλήξει στην υλοποίηση αυτή της μεταρρύθμισης.
 • Yπάρχουν ακόμα δύο-τρία ζητήματα και με καλή θέληση πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση για να οδηγηθεί επιτέλους προς την Ολομέλεια και ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ κ. Μαρίνος Μουσιούττας τόνισε:

 • Παραμένουμε στις θέσεις μας ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των 5 Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης είτε πρέπει να αποτελούνται ως ένα πιο ευέλικτο σώμα από 9 ή 11 μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου), με αντιπροσώπευση αντί των Δημάρχων ή/και κάποιων Κοινοταρχών της οικείας Επαρχίας – των Δημοτικών Γραμματέων ή Δημοτικών Μηχανικών, εκτός του Προέδρου είτε υιοθετούμε την προσέγγιση του ανάμεικτου συστήματος, δηλαδή 5 ή 6 διορισμένοι (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) και 4 ή 5 να εκπροσωπούνται από τους Δήμους (πχ. Δήμαρχοι ή/και Δημοτικοί Σύμβουλοι) και Κοινότητες (Κοινοτάρχες).
 • Θέση του κόμματος είναι ότι ο Πρόεδρος των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για 5 έτη και να είναι Εκτελεστικός για να έχει την πολιτική και κυρίως την τεχνοκρατική ευθύνη υλοποίησης και δράσης του νέου Οργανισμού.

Η βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου υπογράμμισε:

 • Υπάρχει μεγάλη συναίνεση στην Επιτροπή για τα μεγάλα σημαντικά θέματα που έχουμε μπροστά μας.
 • Η οικονομική κρίση και η πανδημία έδειξαν ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει με θετική ατζέντα να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών όπως μέσω των εξουσιών που θα δοθούν στην Ένωση Δήμων, στην Ένωση Κοινοτήτων, αλλά και στα Επαρχιακά Συμβούλια.
 • Ως Κίνημα Οικολόγων θέλουμε σε όλες τις αποφάσεις που θα πάρουμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών, να ενδυναμώσουμε τα σύνολα των πολιτών τα οποία προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, να ενισχύσουμε τις υποδομές οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή την πρόσβαση, την κινητικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, που είναι και στην πράσινη συμφωνία και σε όλα τα νέα μέτρα που πρέπει να παρθούν.
 • Έχω όμως να υπογραμμίσω και μια πολύ μεγάλη ανησυχία μας, ότι με την μεταρρύθμιση αυτή πιστεύουμε ότι τα μικρά κόμματα θα χάσουν τη φωνή τους, γιατί όταν ο μεγάλος Δήμος της Λευκωσίας θα έχει μόνο 26 Συμβούλους, αντιλαμβάνεστε ότι τα μικρά κόμματα είτε δε θα εκπροσωπούνται είτε θα υπό-εκπροσωπούνται και αυτό θα αφαιρέσει από την πολυφωνία που πρέπει να υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον