Επιτροπή Εσωτερικών: Στατική επάρκεια κτηρίων, εξώδικα για μη συντήρηση και σκιαγράφηση αποχής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 06/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022  

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου για τη στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα των οικοδομών από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, για σκοπούς εξασφάλισης πιστοποιητικού καταλληλότητας των οικοδομών και  

(β) η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής καταλληλότητας των οικοδομών, την ποινικοποίηση της χρήσης οικοδομής η οποία είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση και της παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης οικοδομής, την εξώδική ρύθμιση ορισμένων εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς και την επιβολή τόκου σε περίπτωση μη καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της δόσης που του αναλογεί για σκοπούς κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης οδού. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εξέτασης των πιο πάνω προτάσεων νόμου, η Επιτροπή συζήτησε τα ευρύτερα προβλήματα που προκύπτουν από τις επικίνδυνες οικοδομές, τις παραλείψεις των αρμόδιων αρχών καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό τους.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού δήλωσε αρχικά μετά τη συνεδρία, πως δυστυχώς η ιστορία αυτής της Πολιτείας δεικνύει πως όποτε προκύψει ένα ατύχημα ή ένα κακό τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. «Έγκαιρα, ωστόσο, η Επιτροπή Εσωτερικών και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας μέσα από δύο προτάσεις Νόμου, προωθήσαμε τη λογική του εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αναφορικά με τη στατική επάρκεια των κτηρίων». 

«Την ίδια ώρα, προωθήσαμε προς εγγραφή και συζητήσαμε αυτεπάγγελτα το θέμα με τίτλο τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, οι παραλήψεις των αρμοδίων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό τους», είπε. 

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε πως μέσα από τη συζήτηση στην Επιτροπή σήμερα μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα με το πρώτο να είναι ότι διαχρονικά καταγράφεται μια σοβαρή ολιγωρία για τη νομοθετική ρύθμιση όλων των ζητημάτων για τις επικίνδυνες οικοδομές, αλλά και μια ολιγωρία και ανεπάρκεια στην εφαρμογή των νόμων. 

Ο κ. Δαμιανού είπε πως το αρμόδιο Υπουργείο επεξεργάζεται νομοσχέδια που θα αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές, σημειώνοντας ωστόσο πως η ιστορία έχει δείξει ότι αυτή η επεξεργασία παίρνει χρόνο, ενδεχομένως και δικαιολογημένα, την ώρα που η ζωή και οι ανάγκες τρέχουν. 

«Έχουμε αποφασίσει ότι θα προχωρήσουμε με τις συγκεκριμένες Προτάσεις Νόμου», είπε και υπογράμμισε πως είναι με καθαρή τύχη που δεν θρηνήσαμε θύματα από κατάρρευση κτηρίων πολύ πρόσφατα στην Πάφο ενώ και στο παρελθόν είχαμε ζήτημα και σε άλλες επαρχίες όπως με την κατάρρευση της στέγης στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, αλλά και σε άλλες επαρχίες. 

«Για αυτό είναι αδήριτη ανάγκη με την αίσθηση του επειγόντως να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή τέθηκαν προβληματισμοί είτε για πρακτικά προβλήματα είτε για νομικά προβλήματα θα πω το αυτονόητο: Δεν ανακαλύψαμε ούτε σε αυτή την περίπτωση τον τροχό, η διεθνής εμπειρία πρέπει να αξιοποιηθεί για να επιλύσουμε ζητήματα που είναι υπαρκτά», είπε. 

«Όμως μόνο με τις διαπιστώσεις δεν επιλύονται τα προβλήματα, χρειάζονται πράξεις και ως Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεχίσουμε να ασκούμε και πολιτική πίεση αλλά και να νομοθετούμε για αυτά τα ζητήματα που είναι ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών», πρόσθεσε. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας είπε πως σε σχέση με τις δύο προτάσεις Νόμου που κατέθεσε και αφορούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικοδομών και την έκδοση πιστοποιητικού στατικής καταλληλόλητας έτσι ώστε το κάθε κτήριο να έχει τη στατική επάρκεια που χρειάζεται και να μην παρουσιάζονται φαινόμενα πτώσης στεγών ή μπαλκονιών. 

Η δεύτερη πρόταση αφορά την εξώδικη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών έτσι ώστε η δαιδαλώδης διαδικασία που υπάρχει στα δικαστήρια για αυτά τα θέματα να απλοποιηθεί με την εξώδικη ρύθμιση που θα συμβάλει και ως αποτρεπτικός παράγοντας στους ιδιοκτήτες να μην αφήνουν τα κτήρια τους χωρίς έλεγχο. 

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε πως οι προτάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων με άτομα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πέρσι και είχαν απορριφθεί ως τροπολογίες στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, είπε, επιμένουμε και τις επαναφέρουμε με σκοπό να κινήσουμε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων και Υπουργείων ώστε να ευαισθητοποιηθούν όλοι, και να ακουστούν εισηγήσεις. 

Οι εισηγήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στις προτάσεις, συνέχισε, ώστε να καταλήξουν ολοκληρωμένες ενώπιον της Ολομέλειας με απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που μένουν ή περνούν έξω από τα κτήρια.

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας ώστε ο Γενικός Έφορος Εκλογής, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής, να συντάσσει και δημοσιοποιεί έκθεση αναφορικά με τον αριθμό των μη ψηφισάντων εκλογέων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, στην οποία παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό αυτών ανά ηλικία, φύλο και αστική περιοχή ή περιοχή της υπαίθρου. 

Όπως είπε ο εισηγητής της πρότασης Χρύσης Παντελίδης, σκοπός είναι να επιβεβαιωθούν ή να καταρριφθούν εκτιμήσεις σε σχέση με την αποχή και τη συμμετοχή στις εκλογές, έτσι ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές και δράσεις που να προσελκύσουν τους πολίτες στη δημοκρατική διαδικασία. 

«Σημειώσαμε για ακόμη μια συνεδρία τη θετική διάθεση από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, σημειώσαμε τη θετική διάθεση και από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο κατέγραψε συγκεκριμένους πρακτικούς προβληματισμούς, τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε», είπε. 

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε πως αφού άκουσαν με πολλή ενδιαφέρον τις επιφυλάξεις της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την διαβεβαίωσαν πως ο σκοπός της Πρότασης δεν είναι η παραβίαση οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου ή της μυστικότητας της ψήφου. 

Συνεπώς, κατέληξε, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Βουλή έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή ρύθμιση που να καθιστά αυτή την Πρόταση Νόμου νόμιμη, συνταγματική και κυρίως εφαρμόσιμη. 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 εως 2020, έτσι ώστε να συντμηθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο και συνακόλουθα της δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, σε ότι αφορά στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, ώστε αυτή να λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2022, αντί στις 2 Ιανουαρίου 2023, με στόχο να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για ενσωμάτωση του συμπληρωματικού στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο για να χρησιμοποιηθεί για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα