Επιτροπή Εσωτερικών: Προϋπ. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και μέτρα αντιμετώπισης οχληρίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο οποίος για το 2023 είναι ελλειμματικός, και περιλαμβάνει σύνολο δαπανών €2.038.596, σε σχέση με το σύνολο εσόδων ύψους €1.748.150. Παρουσιάζεται αύξηση δαπανών κατά €149.494 (8%) σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2022, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο ανελαστική αύξηση κατά €69.194 στις αποδοχές προσωπικού και αύξηση κατά €70.000 στο Κεφάλαιο 5 (Άλλες Δαπάνες), η οποία αφορά την αγορά μηχανογραφικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κάλυψη δικηγορικών εξόδων. 

Ο Διευθυντής της Αρχής, Νεόφυτος Επαμεινώνδας, που παρουσίασε τον προϋπολογισμό, σημείωσε ότι ο λόγος που υποβάλλεται ελλειμματικός είναι ο τερματισμός τριών τηλεοπτικών καναλιών, καθώς τα έσοδα της προέρχονται από τις άδειες. 

Ο κ. Επαμεινώνδας εξήγησε ότι τα έσοδα που προβλέπονται ανέρχονται σε €1.748.150, ενώ τα έξοδα σε €2.038.546. Ο βασικός λόγος, είπε, είναι ο τερματισμός τριών τηλεοπτικών εκπομπών. Καθώς οι άδειες αποτελούν το βασικό έσοδο της αρχής, όταν κλείνουν σταθμοί μειώνονται τα έσοδα, ανέφερε. Τα δύο κανάλια που έκλεισαν ανήκαν στη CYTA, και ήταν θεματικοί ποδοσφαιρικοί σταθμοί, ενώ ο άλλος ήταν θεματικό κανάλι για telemarketing. Το συνολικό έσοδο που χάθηκε από αυτά ανέρχεται στα €154.200, ενώ υπήρχε και αύξηση μισθολογίου, ύψους €70.000. 

Ο Διευθυντής της Αρχής ανέφερε ότι τα χρηματικά πρόστιμα για το 2022 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε €134.600 για τηλεοπτικούς σταθμούς, και €20.100 για τους ραδιοφωνικούς. 

Απαντώντας σε ερώτηση της Βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Μαρίνας Νικολάου, κατά πόσο υπάρχουν αιτήσεις για νέες άδειες προς έγκριση, ο κ. Επαμεινώνδας απάντησε ότι δεν υπάρχουν αιτήσεις νέων οργανισμών. Ωστόσο, σημείωσε ότι αναμένεται να δημιουργηθούν νέοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης του ραδιοφώνου στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς θα υπάρχουν διαθέσιμες νέες συχνότητες. 

Επιπλέον, είπε ότι με την τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τα ποσοστά που μπορεί να κατέχει κάποιος, που αναμένεται να αυξηθούν μέχρι και στο 100%, σημείωσε ότι αυτό πιθανόν να προσελκύσει επενδυτές για νέους τηλεοπτικούς οργανισμούς.

Για την είσπραξη οφειλών που εκκρεμούν, ο Διευθυντής της Αρχής είπε ότι οι πλείστοι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί είναι συνεπείς με την πληρωμή των προστίμων, ενώ ανέφερε ότι όπου παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση, χωρίς πρόθεση συμφωνίας για διακανονισμό, η Αρχή προχωρεί με αγωγές. Σημείωσε ότι δυο-τρεις είναι οι σταθμοί που δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα. Ανέφερε ότι, παρόλο που η Αρχή έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας όταν κάποιος οργανισμός έχει ανεξόφλητες οφειλές, μέχρι τώρα δεν το έχει πράξει ποτέ, καθώς συνυπολογίζονται οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. 

Ο Πανίκος Λεωνίδου, Βουλευτής ΔΗΚΟ, ανέφερε ότι «θα υποστηρίξουμε τον προϋπολογισμό της Αρχής», ενώ επισήμανε τη συνεργασία της Αρχής σε σχέση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σημείωσε επιπλέον ότι είναι η τελευταία χρονιά που γίνεται συζήτηση για προϋπολογιζόμενα πρόστιμα. 

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί του 2021 

Ο περί Χώρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του, 

(β) η αναθεώρηση του βασικού νόμου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος των ορίων εκπομπής ήχου από τους χώρους αναψυχής, 

(γ) ο καθορισμός της ακολουθητέας διαδικασίας και των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την έκδοση ή ανανέωση άδειας εκπομπής ήχου 

(δ) ο καθορισμός της εκπομπής υπερβολικού ήχου ως οχληρία και επιβολή εξώδικου προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε αναφορικά με την εν λόγω εκπομπή ήχου και  

(ε) η εισαγωγή διατάξεων αναφορικά με την αδειοδότηση της χρήσης οικοδομών ή υποστατικών που εκπέμπουν ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Μαρίνος Μουσιούττας, παρουσιάζοντας τις δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσε-Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 και Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022-είπε ότι σκοπός τους είναι η αποτρεπτικότητα, σημειώνοντας ότι είναι ανοιχτός σε εισηγήσεις για συνδιαμόρφωση των προτάσεων, σε περίπτωση που αυτές είναι καταλυτικές για τη βιομηχανία.  

Η πρώτη πρόταση αφορά εγγυητική ύψους €20.000. Σημείωσε πως είναι ανοιχτός για τη διαμόρφωση τόσο του τελικού ύψους του ποσού, όσο και για το ενδεχόμενο η εγγυητική να γίνεται υποχρεωτική μόνο μετά από πρώτη παράβαση του νόμου. 

Η δεύτερη πρόταση αφορά εξώδικες ρυθμίσεις, για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος και να μην αναμένεται χρονοβόρα δικαστική διαδικασία, που θα είναι «δώρο άδωρον», όπως είπε. Για το ύψος της εξώδικης ρύθμισης, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι μπορεί να εξεταστεί με βάση την αναλογικότητα. 

«Αυτό που θέλουμε είναι η διασκέδασή μας να μην έρχεται εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ησυχίας των άλλων», σημείωσε, χωρίς, την ίδια ώρα, να θυματοποιούνται οι νομοταγείς επιχειρήσεις. 

Τα αρμόδια Υπουργεία εκ πρώτης όψεως ήταν θετικά προς τις προτάσεις του κ. Μουσιούττα, ενώ οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα κέντρα αναψυχής εξέφρασαν την ανησυχία τους για θυματοποίηση των νομοταγών επιχειρηματιών και ζήτησαν να υπάρχει αναλογικότητα σε τυχόν μέτρα. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Νομική Υπηρεσία εξέφρασαν την άποψη ότι πιθανώς να ήταν πιο σωστό οι τροποποιήσεις να γίνουν στους ειδικούς νόμους περί κέντρων και χώρων αναψυχής, που εξετάζονται ήδη από την επιτροπή. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε ότι οι προτάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τις βλέπουν θετικά. 

Από την άλλη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Αστυνομία έθεσαν το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου και ζήτησαν η Αστυνομία να μην είναι η κατεξοχήν Αρχή που θα εκδίδει τα εξώδικα και θα επιτηρεί την εφαρμογή του νόμου. Ζήτησαν όπως το θέμα τυγχάνει χειρισμού από τις δημοτικές αρχές. 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού σημείωσε ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο από το Υφυπουργείο. Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου σημείωσε ότι ορθά προσπαθεί να ρυθμίσει το θέμα ενδιάμεσα ο κ. Μουσιούττας, αλλά σημείωσε και την ανάγκη να ακουστεί η θέση των επιχειρήσεων. 

Η Ένωση Δήμων είπε ότι είναι θετική στις τροποποιήσεις, σημείωσε ωστόσο ότι πρέπει να καθοριστεί τι σημαίνει η υπερβολική ένταση, όχι μόνο από κέντρα αναψυχής αλλά και από άλλες δραστηριότητες και να καταστεί πιο γενικό το αδίκημα. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι πρέπει το ύψος της εγγυητικής να είναι κλιμακωτό, ανάλογα με τη φύση του υποστατικού, ενώ πρόσθεσε ότι το υφιστάμενο πρόστιμο δεν είναι αποτρεπτικό. 

Εκπρόσωπος της ΟΕΒ ζήτησε το θέμα να τύχει βαθύτερης αξιολόγησης και ζήτησε να δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να διορθώσουν τυχόν παραβλέψεις και μετά να επιβάλλεται η καταβολή εγγυητικής. 

Τα οργανωμένα σύνολα των κέντρων αναψυχής και διασκέδασης ζήτησαν να εξεταστεί περισσότερο το ζήτημα και είπαν ότι θα προβούν σε πρόταση το επόμενο διάστημα. Ανέφεραν ότι διαφωνούν επί της αρχής με τη λύση των εγγυητικών. Είπαν όμως ότι δεν μπορούν να τροποποιούνται οριζόντια νομοθεσίες που θα θυματοποιούν και κέντρα που δεν δημιουργούν πρόβλημα. 

Σημείωσαν επίσης την ανάγκη προστασία του τουριστικού προϊόντος, για να μην έχει αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα η πρόταση. Επίσης, πρότειναν τη δημιουργία ενός «one-stop shop» στο οποίο θα μπορούσαν να εξυπηρετούνται οι επιχειρηματίες του κλάδου για όλες τις άδειες που χρειάζονται και να μην απευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην επαρχιακή διοίκηση, στην αστυνομία, στο υγειονομείο κ.λπ. 

Από την πλευρά τους ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων είπαν ότι πρέπει να προστατευθεί ο τουρισμός, να μπορεί να επιβληθεί ο νόμος και να μπορεί να γίνεται επιτήρηση. Είπαν ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κλάδο εδώ και χρόνια και ότι είναι υπέρ οποιασδήποτε πρότασης νόμου οδηγεί στην αυστηροποίηση των ποινών ή λειτουργεί αποτρεπτικά στο πρόβλημα. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, είπε ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί το one-stop service. Σημείωσε ότι πάντα σκεφτόμαστε εκείνους που παρανομούν, αλλά όχι τα περισσότερα κέντρα που είναι νόμιμα. Στην πραγματικότητα, είπε, είναι ξεκάθαρο τι προνοείται με βάση τις άδειες χρήσης και θα πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που παρανομούν. «Υπάρχει νομοθεσία, να καταδικάζονται», ανέφερε. Αναφορικά με την πρόταση για εγγυητική σημείωσε ότι δεν θα ήταν δίκαιο να πρέπει να πληρώνουν οι νομοταγείς. 

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, είπε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες. Σημείωσε ότι δεν δούλεψε η αυτορρύθμιση του κλάδου στο θέμα. Διαφώνησε με τη θέση της Αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να μην εμπλακεί η Αστυνομία στο ζήτημα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες που καταγγέλλουν περιπτώσεις οχληρίας βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν τοίχο αδιαφορίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Αστυνομία πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους, είπε, «διαφορετικά τα κέντρα να κλείνουν η ώρα 3 το μεσημέρι που κλείνει η δημόσια υπηρεσία». 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα