Επιτροπή Εσωτερικών: Πολιτική διαχείρισης μεταναστευτικών ροών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 31/03/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών

Η Επιτροπή συζήτησε ζητήματα τα οποία άπτονται εν γένει του μεταναστευτικού και της πολιτικής χορήγησης ασύλου σε υπηκόους τρίτων χωρών. Ειδικότερα, ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών για επιμέρους πτυχές του θέματος, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν την πολιτική επιστροφής παράνομων μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, την αυξανόμενη ροή αιτητών ασύλου και εν δυνάμει προσφύγων στην Κυπριακή Δημοκρατία, την ανθρωπιστική κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, την αλληλεγγύη και συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς διαχείρισης της μαζικής ροής αιτητών ασύλου, αλλά και της παράνομης εισόδου μεταναστών μέσω της Πράσινης Γραμμής, τη διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσης των αιτητών ασύλου και των ατόμων που πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας, περιλαμβανομένων των συνθηκών που επικρατούν στα υφιστάμενα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου και διαμονής στη Δημοκρατία εικονικών φοιτητών, αλλά και του φαινομένου τέλεσης εικονικών γάμων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, αφού προηγηθεί διαβούλευση επί τροπολογιών στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον