Επιτροπή Εσωτερικών: Πολιτική διαχείρισης μεταναστευτικών ροών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 31/03/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών

Η Επιτροπή συζήτησε ζητήματα τα οποία άπτονται εν γένει του μεταναστευτικού και της πολιτικής χορήγησης ασύλου σε υπηκόους τρίτων χωρών. Ειδικότερα, ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών για επιμέρους πτυχές του θέματος, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν την πολιτική επιστροφής παράνομων μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, την αυξανόμενη ροή αιτητών ασύλου και εν δυνάμει προσφύγων στην Κυπριακή Δημοκρατία, την ανθρωπιστική κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, την αλληλεγγύη και συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς διαχείρισης της μαζικής ροής αιτητών ασύλου, αλλά και της παράνομης εισόδου μεταναστών μέσω της Πράσινης Γραμμής, τη διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσης των αιτητών ασύλου και των ατόμων που πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας, περιλαμβανομένων των συνθηκών που επικρατούν στα υφιστάμενα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου και διαμονής στη Δημοκρατία εικονικών φοιτητών, αλλά και του φαινομένου τέλεσης εικονικών γάμων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, αφού προηγηθεί διαβούλευση επί τροπολογιών στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή