Επιτροπή Εσωτερικών: Ορκωτοί μεταφραστές, τέλη Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και ταμείο ευημερίας ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 24/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα διορισμού, ως μέλους της προβλεπόμενης Πειθαρχικής Επιτροπής, λειτουργού που κατέχει κατώτερη θέση στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σε περίπτωση κατά την οποία δε δύναται να συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή ανώτερος λειτουργός του Γραφείου, όπως ισχύει σήμερα.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

2. Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων Κανονισμών υπό τον τίτλο «Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2008» με νέους Κανονισμούς, ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη που καταβάλλονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, προκειμένου να μειωθεί το τέλος έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, να εκσυγχρονισθούν οι κατηγορίες των επιβαλλόμενων τελών και να καθορισθούν νέα τέλη.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση επί των προνοιών των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

3. Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, σκοπός του οποίο είναι τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση Κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω