Επιτροπή Εσωτερικών: Ορκωτοί μεταφραστές, τέλη Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και ταμείο ευημερίας ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 24/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα διορισμού, ως μέλους της προβλεπόμενης Πειθαρχικής Επιτροπής, λειτουργού που κατέχει κατώτερη θέση στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σε περίπτωση κατά την οποία δε δύναται να συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή ανώτερος λειτουργός του Γραφείου, όπως ισχύει σήμερα.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

2. Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων Κανονισμών υπό τον τίτλο «Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2008» με νέους Κανονισμούς, ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη που καταβάλλονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, προκειμένου να μειωθεί το τέλος έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, να εκσυγχρονισθούν οι κατηγορίες των επιβαλλόμενων τελών και να καθορισθούν νέα τέλη.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση επί των προνοιών των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

3. Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, σκοπός του οποίο είναι τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση Κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή