Επιτροπή Εσωτερικών: Ορκωτοί μεταφραστές, τέλη Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και ταμείο ευημερίας ΚΥΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 24/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα διορισμού, ως μέλους της προβλεπόμενης Πειθαρχικής Επιτροπής, λειτουργού που κατέχει κατώτερη θέση στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σε περίπτωση κατά την οποία δε δύναται να συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή ανώτερος λειτουργός του Γραφείου, όπως ισχύει σήμερα.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

2. Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων Κανονισμών υπό τον τίτλο «Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2008» με νέους Κανονισμούς, ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη που καταβάλλονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, προκειμένου να μειωθεί το τέλος έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, να εκσυγχρονισθούν οι κατηγορίες των επιβαλλόμενων τελών και να καθορισθούν νέα τέλη.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση επί των προνοιών των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

3. Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, σκοπός του οποίο είναι τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση Κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά