Επιτροπή Εσωτερικών: Νομοσχέδια για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 11/11/21, εξέτασε τα νομοσχέδια που προνοούν:

  • Τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Την χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
  • Την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, προέβηκε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, υιοθετώντας αρκετές από τις εισηγήσεις της ΕΔΚ, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν οικονομικά αυτόνομοι, διοικητικά αυτοτελείς, αλλά και βιώσιμοι.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της μελέτης αλλά και της ΕΚΚ προέβη σε αναδιαμόρφωση του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου που είχε κατατεθεί ως νομοσχέδιο το 2015, εντάσσοντας διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία 32 Τοπικών Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30η Ιουνίου 2021.

O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο (Παράρτημα I) ενσωματώνονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κεφ. 300Α) Νόμο, τροποποιήσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/1808/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Δηλώσεις:

Απαντήσεις για έσοδα από άδειες κυκλοφορίας ζητά η Ένωση Δήμων, σε καλό δρόμο η συζήτηση για μεταρρύθμιση ΤΑ

Ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναζητά η ‘Ένωση Δήμων σε ότι αφορά τα έσοδα από τις άδειες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την Πέμπτη στην Επιτροπή Εσωτερικών συνεχίστηκε η συζήτηση για τις συμπλεγματοποιήσεις και τα νομοσχέδια για τους Δήμους και τις Κοινότητες με φόντο τα θέματα που εκκρεμούν και χαρακτηρίζονται ως ακανθώδη και όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άριστος Δαμιανού, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και τα χρονοδιαγράμματα φαίνεται να τηρούνται.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι σήμερα έγινε προσπάθεια για εξεύρεση συγκλίσεων και με βάση τον οδικό χάρτη κάποια ζητήματα θα ολοκληρωθούν στην συνεδρίαση στις 18/11 και στις 25/11 θα γίνει συζήτηση με ορίζοντα για λήψη πολιτικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις συνενώσεις, τα δημοψηφίσματα και τον αριθμό Δήμων. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι ορατή η προοπτική να πάνε τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Ανέφερε ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήματα και διακυβεύματα για τις κοινότητες και αρκετά αιτήματα είναι ενώπιον της Επιτροπής προς εξέταση και απηύθυνε έκκληση προς τις τοπικές κοινωνίες να ανταποκριθούν μεταφέροντας και τις δικές τους θέσεις, αλλά πρόσθεσε, την ίδια ώρα δεν είναι θεμιτό να δίνονται τελεσίγραφα.

Ο κ. Δαμιανού απηύθυνε έκκληση εκ μέρους και όλων κομμάτων να επιδειχθεί υπομονή, λέγοντας ότι θα έρθει και η ώρα των προτάσεων και τροπολογιών και στόχος είναι η λειτουργική ρύθμιση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών γιατί η μεταρρύθμιση είναι αναγκαιότητα.

Ο Νίκος Σύκας του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι το κόμμα του παραμένει πιστό στην αδήριτη ανάγκη για μεταρρύθμιση και θα συνεχίσει τις προσπάθειες σε συναινετικό κλίμα με προτεραιότητα το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών. Ανέφερε ότι και ο ΔΗΣΥ καλεί την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων να κινηθούν με στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, να σκεφτούν την εξυπηρέτηση των πολιτών και αυτός να είναι ο μοναδικός στρατηγικός στόχος όλων.

Ο Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι τα θέματα είναι αρκετά αλλά το κλίμα είναι θετικό και υπάρχει διάθεση από όλους για θετική έκβαση μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Αν χρειαστεί χρόνος για παραπάνω συζήτηση για μεγαλύτερη συνεννόηση είπε, θα το δούμε.

Αναφέρθηκε στην απόσταση από πλευράς Ένωσης Κοινοτήτων και σε λιγότερο βαθμό από την Ένωση Δήμων σε θέματα που τους αφορούν και άπτονται των δικαιωμάτων τους, προσθέτοντας ότι σε πνεύμα συνεννόησης θα στηρίξουμε τις επιθυμίες τους, αλλά στόχος είναι να έχουμε μεταρρύθμιση που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας από την ΔΗΠΑ είπε ότι το κλίμα είναι πολύ καλό και βαίνουμε με βάση τα χρονοδιαγράμματα και στόχος είναι να τηρηθούν, όπως αποφασίστηκε.

Ανέφερε ότι στις δύο συνεδριάσεις που απομένουν θα συζητηθούν τα θέματα που εκκρεμούν και τα ακανθώδη ζητήματα, δηλαδή οι συνενώσεις και τα δημοψηφίσματα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί η συζήτηση, τα νομοσχέδια μέσα στο Δεκέμβρη θα αχθούν ενώπιον της Ολομέλειας.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι θα υπάρξει συνέργεια με τους υπόλοιπους για να βρούμε λύσεις αλλά κάποια ζητήματα, τόνισε, είναι αδιαπραγμάτευτα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας είπε ότι στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για την οικονομική αυτονομία και τα νέα δεδομένα, οι Δήμοι κατάθεσαν τις απόψεις τους.

Ανέφερε ότι φαίνεται μέσα από την συζήτηση ότι τα έσοδα που θα μεταφερθούν στους Δήμους από τις άδειες κυκλοφορίας δεν θα είναι €120 εκ. όπως ήταν η αρχική θέση αλλά λιγότερα και ως εκ τούτου επειδή πιθανό να βρεθούν οι Δήμοι προ εκπλήξεως, αποφασίστηκε να κληθεί το ΥΠΟΙΚ για να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

Ο κ. Βύρας είπε ότι πιθανό οι Δήμοι να έχουν σημαντική μείωση εσόδων και επειδή δεν πρέπει να αφήνονται περιθώρια παρερμηνειών και παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο ποσό. Σε ό,τι αφορά την δημοτική αστυνομία ο κ. Βύρας είπε ότι ενώ οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με διάφορες εξουσίες, δεν έχουν τα άτομα για στελέχωση και άρα επειδή το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις πρέπει να γίνουν αλλαγές στη νομοθεσία και να υπάρχει κατάληξη.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κιτρομηλίδης στις δηλώσεις του είπε πως υπάρχουν βασικά θέματα στα οποία η Ένωση έχει διαφορές και διαφωνίες με τα νομοσχέδια για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως είπε ένα από τα θέματα αυτά είναι οι συνενώσεις Κοινοτήτων με Δήμους, σε περιπτώσεις που οι ίδιες οι Κοινότητες αντιδρούν. Ένα άλλο θέμα αφορά το θέμα της υδατοπρομήθειας, η οποία μεταφέρεται από τις Κοινότητες στους επαρχιακούς οργανισμούς.

Το θέμα αυτό, όπως είπε, θα επηρεάσει πάρα πολύ τη λειτουργία των Κοινοτήτων, ιδιαίτερα των ορεινών με αύξηση του κόστους στους κατοίκους. Εξέφρασε την ελπίδα πως τόσο η Κυβέρνηση όσο και τα κόμματα θα ανταποκριθούν στις ανησυχίες και θα προσπαθήσουν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα