Επιτροπή Εσωτερικών: Κατάθεση νομοσχεδίου για καταλληλότητα κτηρίων ζητούν Βουλευτές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/03/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής καταλληλότητας των οικοδομών, η ποινικοποίηση της χρήσης οικοδομής η οποία είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση και της παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης οικοδομής, η εξώδική ρύθμιση ορισμένων εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς και η επιβολή τόκου σε περίπτωση μη καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της δόσης που του αναλογεί για σκοπούς κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης οδού. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε θέματα μέσω των οποίων εξετάστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, οι παραλείψεις των αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό τους, το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων οικοδομών και οχημάτων και τα κενά στην κείμενη νομοθεσία, η ανάγκη καθιέρωσης πιστοποιητικού ασφάλειας για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά κτίρια, η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα προβλήματα που δημιουργούνται καθώς και βαθμός ετοιμότητας της Κύπρου και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών στο ενδεχόμενο ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας. 

Κατάθεση νομοσχεδίου για καταλληλότητα κτηρίων ζητούν Βουλευτές   

Την κατάθεση νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα θέματα που άπτονται την καταλληλότητα των οικοδομών, ζήτησαν οι Βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. 

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πρότασης νόμου του Βουλευτή της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μαρίνου Μουσιούττα, «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών», που αφορά στην ουσία τα πιστοποιητικά καταλληλόλητας για τα κτίρια και γενικά όλες τις οικοδομές. Επιπλέον, μεταξύ άλλων,  επί τάπητος τέθηκε, το θέμα της ετοιμότητας της Κύπρου και των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών στο ενδεχόμενο ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας. 

Εντός της Επιτροπής συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, ενώ επισημάνθηκε η μη κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι Βουλευτές τόνισαν ότι η όποια καθυστέρηση στην υποβολή του νομοσχεδίου αφήνει για περισσότερο χρόνο εκτεθειμένους τους πολίτες. 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι το κεντρικό ζήτημα, που ήταν η υλοποίηση της δέσμευσης για κατάθεση νομοσχεδίου από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός δύο μηνών, από τον περασμένο Νοέμβριο, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. 

Πρόσθεσε ότι εξαιτίας της συνεχόμενης καθυστέρησης, ως Επιτροπή Εσωτερικών, «προσφερθήκαμε και σήμερα να υιοθετήσουμε το «πρόπλασμα» του νομοσχεδίου ως πρόταση νόμου, το οποίο θα τύχει έπειτα επεξεργασίας στην Επιτροπή Εσωτερικών με τη μορφή του επείγοντος, γιατί μιλούμε πρώτιστα για ζητήματα ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας της ίδιας της ανθρώπινης ζωής». 

Σε αντίθετη περίπτωση, είπε, η Επιτροπή, θα συνεχίσει τη συζήτηση των προτάσεων νόμου, που δεν μπορούν να είναι ολιστικές στην προσέγγιση, αλλά ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα. Δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει με την αίσθηση του κατεπείγοντος να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Εσωτερικών. 

Ανέφερε ότι αυτά είναι ζητήματα οριζόντιων πολιτικών, δεν έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν όμως εθνική σημασία και αξία και πρέπει «να βάλουμε το καλό και το συμφέρον των πολιτών πρώτα και πάνω από όλα». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, δήλωσε ότι ήταν μια συνεδρία προβληματισμού, λέγοντας ότι οτιδήποτε άπτεται κινδύνου και επηρεάζει τους πολίτες και ειδικότερα όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, «είναι εθνική μας υποχρέωση να προστατεύσουμε τους πολίτες μας». 

Επισήμανε ότι η καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργεί κινδύνους και αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τον οιονδήποτε. Εμείς, είπε, ως ΔΗΣΥ απευθύνουμε έκκληση να έλθει άμεσα το νομοσχέδιο στην Επιτροπή «για να μπορούμε να δρούμε άμεσα και αποτελεσματικά». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μαρίνος Μουσιούττας, αναφέρθηκε σε καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόσθεσε ότι έγινε πληροφόρηση ότι το νομοσχέδιο έχει τύχει διαβούλευσης και θα πάει στη Νομική Υπηρεσία, αλλά είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσει από τη νομική υπηρεσία για να κατατεθεί επίσημα ως νομοσχέδιο. 

Επανέλαβε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διαδικασία ελέγχου οικοδομών, σπιτιών, νοσοκομείων, σχολείων, και γενικά όλων των οικοδόμων έτσι ώστε περιοδικά κάθε πέντε ή δέκα χρόνια να ελέγχονται από πλευράς καταλληλόλητας, είτε αυτό αφορά σεισμούς, είτε στατικότατα. 

Ετοιμότητα της Κύπρου και υπηρεσιών στο ενδεχόμενο ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας

Όσον αφορά το θέμα των σεισμών ο κ. Δαμιανού είπε ότι δεν έχουν γίνει οι πρωτοβάθμιοι σεισμικοί έλεγχοι είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά κτίρια.  «Χωρίς να σπέρνουμε τον πανικό κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου ότι πρέπει επιτέλους οι αρμόδιοι να είναι και να φαίνονται αρμόδιοι», είπε. 

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει γίνει η συνολική καταγραφή και προτεραιοποίηση του κινδύνου σε κτίρια αναφορικά με τη στατική επάρκεια σε περίπτωση σεισμού και δεν έχει γίνει μία εκτενής συζήτηση γύρω από τον σχεδιασμό τμημάτων και υπηρεσιών και είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ενιαίο φορέα που θα διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. 

Ο κ. Μουσιούττας δήλωσε ότι όπως αναφέρθηκε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η Κύπρος είναι σε καλά επίπεδα από πλευράς αντιμετώπισης των σεισμών, πλην όμως σημείωσε, ένας σεισμός δεν ξέρει κανένας ούτε ποτέ θα συμβεί ούτε πόσο μεγάλος θα είναι. «Πάντα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι», τόνισε. 

Η Βουλεύτρια των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Αλεξάνδρα Ατταλίδου επισήμανε ότι όλα αυτά τα θέματα συνδέονται γιατί τα κτίρια που δεν αναβαθμίζονται αποτελούν μεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση σεισμού. «Ακούσαμε με  μεγάλη προσοχή όλες τις υπηρεσίες για το σχέδιο «Εγκέλαδος» το οποίο καθορίζει τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση μεγάλου σεισμού», είπε. 

Δήλωσε ότι δεν αρκεί να υπάρχουν σχέδια. Εκείνο που πρέπει να γίνεται, είπε, είναι η αναβάθμιση των σχεδίων, να επικαιροποιούνται, να γίνονται οι απαραίτητες ασκήσεις και να γνωρίζει το προσωπικό των διαφόρων τμημάτων, αλλά και οι πολίτες τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού ή τσουνάμι.

Σημαντικές παράμετροι για άρση επικινδυνότητας κτηρίων στ ν/σ που προωθείται στη Βουλή, λέει το ΥΠΕΣ 

Η ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου για τις οικοδομές έχει προχωρήσει τάχιστα, εντός πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας πως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους για άρση της επικινδυνότητας των κτηρίων. 

Προσθέτει πως στο παρόν στάδιο, διεξάγεται η αξιολόγηση των σχολίων που έχουν ληφθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης και περί τα τέλη του μήνα, θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως σε συνέχεια των δηλώσεων στις οποίες προέβη σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εσωτερικών μετά το πέρας της συνεδρίας της αρμόδιας Επιτροπής για το θέμα των Επικίνδυνων Οικοδομών, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει πως συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και, ως εκ τούτου, η ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», έχει προχωρήσει τάχιστα, εντός των πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων. 

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο ήδη ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία με τη σειρά της έχει ολοκληρωθεί στις 08/03/2023. Συνεπώς, στο παρόν στάδιο, διεξάγεται η αξιολόγηση των σχολίων που έχουν ληφθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης, και περί τα τέλη του μήνα, θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. 

Μετά τον σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο και την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα υποβληθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξέταση και ψήφισή του σε νόμο, προσθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

«Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει περιλάβει σημαντικές παραμέτρους για άρση της επικινδυνότητας των κτηρίων που απασχολεί επί σειρά ετών και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα εργαλεία που διαθέτουν οι αρμόδιες Αρχές σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, μέσω και της καθιέρωσης της Περιοδικής Επιθεώρησης των κτιρίων», καταλήγει η ανακοίνωση. 

Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου τέλους χρήσης από €0,55 σε €0,80 ανά κυβικό μέτρο, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου λαμβανομένου υπόψη ότι τα τέλη χρήσης που χρεώνονται επί της σχετικής κατανάλωσης νερού, δεν επαρκούν για την ανάκτηση του σχετικού κόστους και για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών/υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως προνοείται από το άρθρο 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 17/06/2024 – 21/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 17/06/2024                      Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..  Τρίτη 18/06/2024                        Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                                Επιτροπή για τη

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία