Επιτροπή Εσωτερικών: Έκδοση πολεοδομικής άδειας Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής και διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να απαγορεύεται η έκδοση πολεοδομικής άδειας στις περιοχές που εκπονείται ή τροποποιείται Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής κατά την περίοδο υποβολής γραπτών αιτιολογημένων ενστάσεων στον Υπουργό Εσωτερικών και κατά την περίοδο εξέτασής τους.

Ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής, ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε η πρόταση είναι η αποφυγή πολεοδομικών αυθαιρεσιών και περιβαλλοντικών ζημιών στην περίοδο κατά την οποία εξετάζονται οι ενστάσεις που αφορούν σε ένα τοπικό σχέδιο. «Ασφαλώς η πρόταση γίνεται στον απόηχο των ανησυχιών για τα εκκολαπτόμενα σε ό,τι αφορά στον Ακάμα και το υπό επεξεργασία νέο τοπικό σχέδιο. Βεβαίως θα αφορά στο διηνεκές και άλλα ανάλογα περιστατικά», επεσήμανε. Ακόμη, σημείωσε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και η Νομική Υπηρεσία διαφωνούν με την κατατεθείσα πρόταση. «Θα αποφασίσουμε με τον κ. Θεοπέμπτου τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών, είπε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ένα πολεοδομικό σχέδιο δημοσιεύεται, μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση για τέσσερεις μήνες, όπου μπορεί κάποιος να υποβάλει ενστάσεις και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τυγχάνει επεξεργασίας από την Πολεοδομία μέχρι να πάρει την τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνει τελικό. «Καταλαβαίνετε ποιος ασκός μπορεί να ανοίξει και ποια διαφθορά μπορεί να υπάρξει μόνο με την ανακοίνωση ενός τοπικού σχεδίου», υπέδειξε. Ακόμη, κάλεσε όλα τα κόμματα να ψηφίσουν την εν λόγω τροπολογία.

Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της εξέτασης διατυπώθηκαν από μέλη της Επιτροπής προβληματισμοί και επιφυλάξεις και ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ζητούν ενίσχυση ελέγχου στις επενδύσεις

Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων ιδρύεται Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων με έδρα τη Λευκωσία, το οποίο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Συναφή Θέματα Νόμου, αναλαμβάνει το ενεργητικό και την περιουσία του οικείου σωματείου του Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και μεριμνά όπως, τηρουμένων των ως άνω διατάξεων, διεκπεραιώσει και/ή υλοποιήσει τις αποφάσεις, συναλλαγές, και υποχρεώσεις που δέσμευαν το οικείο σωματείο, υπέρ του Ταμείου που ιδρύεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών και άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού που προβλέπει ότι για σκοπούς έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας απαιτείται όπως ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση καθορίζεται ότι το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύος ενός (1) τουλάχιστον έτους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση έκδοσης ή τροποποίησης ενιαίας άδειας και ισχύος έξι (6) τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση ανανέωσης ενιαίας άδειας.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, για την οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα