Επιτροπή Εσωτερικών: Διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ΜΜΕ και νέος νόμος για κολυμβητήρια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι οποίοι αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο στην ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και από την εν λόγω εταιρεία σε άλλους οργανισμούς. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχε και η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σημειώνοντας ότι στέκεται θετικά και στηρίζει την προσπάθεια για τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. Ανέφερε, δε, ότι μετά από συστάσεις που κοινοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κομισιόν, σχετικά με την ελευθερία των ΜΜΕ στα κράτη-μέλη, αναμένεται να προωθηθούν το επόμενο διάστημα και ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με την οικονομική διαφάνεια και την ιδιοκτησιακή συγκέντρωση των ΜΜΕ. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο εισηγητής της πρότασης νόμου Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι η επιδίωξη της νομοθετικής ρύθμισης είναι «να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, δηλαδή να ξέρουμε όλοι ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και αυτό πρέπει να φαίνεται μέσα από τα δημόσια έγγραφα και μέσα από τις διαδικασίες που επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε».  

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, για το ποσοστό των μετοχών που προτείνεται να κατέχουν οι ιδιοκτήτες και για το κατά πόσο αυτοί μπορούν να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ο κ. Λεωνίδου απάντησε ότι, αναφορικά με το ποσοστό, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης φιλελευθεροποίηση. «Σήμερα καταστρατηγείται συνέχεια ο νόμος, ενώ, επειδή υπάρχουν περιορισμοί στα ποσοστά, αναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι ή ιδιοκτήτες να παρουσιάζουν ως μετόχους πρόσωπα ανύπαρκτα ή άσχετα με τον σκοπό της εταιρείας», εξήγησε. Είπε, όμως, ότι θα πρέπει να μπουν περιορισμοί όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους από τρίτες χώρες. 

Σημείωσε ότι αυτή είναι βασική παράμετρος της προσπάθειας για διαφάνεια, έλεγχο και, κατά συνέπεια, διασφάλιση της δημοκρατίας. Πρόσθεσε, δε, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται και η ίση μεταχείριση σε πολιτικές συζητήσεις, στην προβολή θέσεων κομμάτων και πολιτικών φορέων, τόσο γενικά όσο και κατά τις προεκλογικές περιόδους. «Αυτή την εποχή υπάρχει μία προσπάθεια περιορισμού της δημοκρατίας σε πολλές χώρες και εμείς πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοκρατία», τόνισε ο κ. Λεωνίδου. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή φυσικών ή και νομικών προσώπων στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ, δήλωσε ότι σκοπός της θέσπισης νόμων είναι να ευημερεί ο πολίτης, επομένως το δικαίωμα για ίδρυση εταιρειών θα πρέπει να δίνεται και σε φυσικά πρόσωπα. 

Κλείνοντας, ανέφερε ότι δόθηκε ένα δεκαπενθήμερο για εκ νέου διαβουλεύσεις με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, με κυβερνητικά τμήματα και εμπλεκόμενους, για να παρουσιαστεί ένα πλήρως αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο να μπορεί να παρουσιαστεί και ενδεχομένως και να ψηφιστεί πριν το κλείσιμο της Βουλής στο τέλος Νοεμβρίου. 

Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. 

Στα σκαριά νέος νόμος για την αδειοδότηση της λειτουργίας πισίνων 

Νομοσχέδιο για την αδειοδότηση και λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τους επόμενους μήνες το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση Επιτροπής Εσωτερικών, με αφορμή τη συζήτηση σχετικού θέματος που ενέγραψε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους. 

Το θέμα που τέθηκε προς συζήτηση αφορά στον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση αδειών, καθώς και στους όρους λειτουργίας για πισίνες, κάτι που, όπως αναφέρθηκε, απασχολεί αρκετά τις τουριστικές επιχειρήσεις που φιλοξενούν τέτοιους χώρους στις εγκαταστάσεις τους. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ανέφερε ότι μετά από αρκετή καθυστέρηση ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου νέο κείμενο νόμου. 

Όπως είπε, έχει ξεκινήσει ήδη η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. 

Σκοπός είναι να ανανεωθεί ο υφιστάμενος νόμος του 1992, που όπως είπε είναι προβληματικός. Διευκρινίστηκε, δε, ότι άλλοι είναι οι κανονισμοί που αφορούν στην κατασκευή και άλλοι στην αδειοδότηση της λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. 

Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. 

Οι κύριες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσα από το νομοσχέδιο είναι: 

(α) Σύσταση διεύθυνσης διαχείρισης στρατηγικών επενδύσεων στο τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως του υπουργείου εσωτερικών, κάτω από την οποία θα λειτουργεί το γραφείο διαχείρισης έργων και το γραφείο αδειοδότησης. 

(β) Δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού που θα επιτρέπει το χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως σημαντικής για τη κυπριακή οικονομία, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα εγκρίνονται από το υπουργικό συμβούλιο, και την ένταξη της σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης. 

(γ) Θεσμοθέτηση του υπεύθυνου έργου (Project Manager). O διορισμός του υπεύθυνου έργου για κάθε στρατηγική επένδυση που θα εντάσσεται στο μηχανισμό, θα γίνεται από τον υπουργό εσωτερικών με επικύρωση από το υπουργικό συμβούλιο. Ο υπεύθυνος έργου, θα λειτουργεί, ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του επενδυτή με τις υπηρεσίες του δημοσίου, ο οποίος θα εμπλέκεται από το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και θα λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο επαφής του επενδυτή με όλες τις υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης. 

(δ) Έκδοση πολεοδομικής και άδειας οικοδομής, σε ένα κεντρικό επίπεδο, από τη διεύθυνση διαχείρισης στρατηγικών επενδύσεων εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους. 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απόσυρση προτεινόμενου νομοσχεδίου για διευκόλυνση επενδύσεων 

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, το Terra Cypria – το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και το BirdLife Cyprus ζητούν την απόσυρση του προτεινόμενου νομοσχεδίου και του προσχεδίου κανονισμών για ταχεία αδειοδότηση μεγάλης κλίμακας «στρατηγικών αναπτύξεων». 

Σε δελτίο Τύπου από το BirdLife αναφέρεται ότι το ν/σ είναι προβληματικό και κατατέθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, “παρά μόνο με όσους φαίνεται να επωφελούνται”. 

Υποστηρίζεται πως σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας «στρατηγικών αναπτύξεων» εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, αφού περιλαμβάνει σωρεία προβληματικών προνοιών, μεταξύ αυτών υπερβολικές εξουσίες σε Υπουργό και Υπουργικό Συμβούλιο, ασαφή και γενικά κριτήρια, ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για έκδοση αδειών, υπονόμευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης και δυνατότητα αναίρεσης της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης, δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής από επενδυτή. 

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται πως στις αναπτύξεις φαίνεται να μπορούν να συμπεριληφθούν έργα όπως μαρίνες, γήπεδα γκολφ, τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις, ιδιωτικά πανεπιστήμια, πύργοι, θεματικά πάρκα και άλλα “που  μπορούν να επιφέρουν τις πιο σοβαρές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα, όπως έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια”. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται πως το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης έργων που θα μπορούν να εξεταστούν από το εν λόγω νομοσχέδιο, ενδέχεται όχι μόνο να υποσκάψει την κοινή διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικής οικολογικής αξιολόγησης ενός έργου, εάν αυτό χωροθετείται εντός ή πλησίον περιοχών Natura 2000, αλλά και να ασκήσει αφόρητη πίεση σε τμήματα και υπηρεσίες για την επίσπευση της διαδικασίας. 

Μία τέτοια εξέλιξη αναμένεται να επιφέρει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της σύγκρουσης αρκετών προτεινόμενων προνοιών του προτεινόμενου νομοσχεδίου και του προσχεδίου κανονισμών με τις διατάξεις της Σύμβασης του Άαρχους και του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ.

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι πλήρη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

Οι κυριότερες πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

(α) Εισάγεται η υποχρέωση για προσκόμιση συμβουλής από επαγγελματία υγείας, σχετικά με το εάν ο αιτητής είναι σε κατάσταση να συμμετάσχει σε προσωπική συνέντευξη, εν αντιθέσει με την ισχύουσα δυνατότητα της Υπηρεσίας Ασύλου να συμβουλεύεται επαγγελματία υγείας, χωρίς, όμως, να υποχρεούται. 

(β) Διασφαλίζεται η νομική ασφάλεια της πρόνοιας σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής και/ ή τον περιορισμό/ ανάκληση αυτών.  

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων