Επιτροπή Εσωτερικών: Αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων και κατάργηση προσωρινών διατάξεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 01/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων στη Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν από μέλη της προβληματισμοί και επιφυλάξεις και ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση προσωρινών διατάξεων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν καταργηθεί κατά την ημερομηνία που ετέθη σε ισχύ το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί αυτού σε επόμενη συνεδρία της. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε