Επιτροπή Εσωτερικών: Αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων και κατάργηση προσωρινών διατάξεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά την διάρκεια της συνεδρίας της στις 01/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019 

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων στη Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν από μέλη της προβληματισμοί και επιφυλάξεις και ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση προσωρινών διατάξεων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν καταργηθεί κατά την ημερομηνία που ετέθη σε ισχύ το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί αυτού σε επόμενη συνεδρία της. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα