Επιτροπή Εσωτερικών: 29 Ιουνίου στην Ολομέλεια τα ν/σ ΤΑ, εξέταση ηλικίας και νέα κριτήρια πολιτογράφησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν αφενός στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων και αφετέρου στην αντιμισθία των αντιδημάρχων, 

(β) η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε αφενός να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων και αφετέρου να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού η οποία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών και

(γ) η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, καθώς και αναφορικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων και των αποβλήτων. 

Στις 29 Ιουνίου στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Στις 29 Ιουνίου 2024 θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια που εκκρεμούν για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών, δήλωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού. 

Η ημερομηνία της διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών ορίστηκε για τις 9 Ιουνίου και υπενθυμίζεται ότι θα γίνουν ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές, ενώ η έναρξη της ισχύος της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίζεται για την 1η Ιουλίου 2024. 

Η πρόθεση είναι τις επόμενες μέρες να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή απόψεων και η πιθανή κατάθεση τροπολογιών μεταξύ των μελών της Επιτροπής για τα τρία τροποποιητικά νομοσχέδια, Περί Δήμων, Περί Κοινοτήτων και Περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, για να οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής τις 29 Ιουνίου. 

«Είναι δέσμευση, την οποία θέλουμε να τηρήσουμε, όπως ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε απρόσκοπτα να τρέξουν οι διαδικασίες που αφορούν τις εκλογές του επόμενου έτους, χωρίς να υπάρχουν εκκρεμότητες σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο», ανέφερε ο κ. Δαμιανού, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για σειρά ζητημάτων, αλλά θα συζητηθούν σε μια προσπάθεια να βρεθούν οι μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις. 

Οι αλλαγές των τροποποιητικών νομοσχεδίων που συζητούνται αφορούν κυρίως την προσαρμογή με τα νομοσχέδια όπως τελικά ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής. Μια βασική διαφοροποίηση είναι η ρύθμιση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού, καθώς πλειοψηφικά η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε όπως εκλέγεται ο Πρόεδρος του Οργανισμού. 

Υπάρχουν, ακόμα, ρυθμίσεις που αφορούν τις αντιμισθίες των αντιδημάρχων και άλλα, δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα, «αλλά κυρίως είναι ζητήματα που ρυθμίζουν ανοιχτές πτυχές των νομοθεσιών, όπως ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής», ανέφερε ο κ. Δαμιανού. 

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, ώστε η Υπηρεσία Ασύλου ή/και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να προβαίνουν σε ιατρική εξέταση προσδιορισμού ηλικίας, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας δηλώσει ότι είναι ανήλικος, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ηλικία του. 

Κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου, ο εκ των εισηγητών της κ. Σωτήρης Ιωάννου, εισηγήθηκε επιμέρους τροποποιήσεις επί του κειμένου της, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της συναίνεσης του ασυνόδευτου ανηλίκου ή/και του εκπροσώπου του στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης, στο πλαίσιο διαδικασίας η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Επιπροσθέτως, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση της εν λόγω πρότασης νόμου σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, καθώς και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού. 

Νέα κριτήρια πολιτογράφησης για προσέλκυση επενδύσεων κατέθεσε ο Ν. Παπαδόπουλος 

Πρόταση για τροποποίηση του Περί Αρχείου Πληθυσμού νόμου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Bουλευτής ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ότι εξετάστηκε η πρόταση νόμου του κ. Παπαδόπουλου, που αφορά στην εισαγωγή εκσυγχρονιστικών προνοιών για τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης. 

«Είναι μια πρόταση που γίνεται σε μια προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και αξιοποίησης τεχνολογιών που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε ο κ. Δαμιανού. Σημείωσε ότι έγινε παρουσίαση επί της αρχής και στην επόμενη συνεδρίαση θα καθοριστεί πώς θα προχωρήσει η κατ’ άρθρον συζήτηση. 

«Είναι γνωστό ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα και έχει πληγεί το καλό όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αποτέλεσμα της στρεβλής εφαρμογής του Επενδυτικού Προγράμματος με τα Χρυσά Διαβατήρια. Αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού. Θα μελετήσουμε την πρόταση νόμου και στη συνέχεια θα καταθέσουμε και τις δικές μας απόψεις», κατέληξε ο κ. Δαμιανού. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Αλλαγές στο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την