Επιτροπή Εργασίας: Θεσμοθετημένη κοινωνική σύνταξη και επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/05/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η ταλαιπωρία που υφίσταται σημαντικός αριθμός Ελλήνων πολιτών, αλλά και Κυπρίων που εργάστηκαν στο εξωτερικό, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν θεσμοθετημένη κοινωνική σύνταξη ή επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων στην Κύπρο

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ταλαιπωρία που υφίσταται σημαντικός αριθμός Ελλήνων πολιτών, αλλά και Κυπρίων που εργάστηκαν στο εξωτερικό, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν θεσμοθετημένη κοινωνική σύνταξη ή επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς εξέφρασε λύπη σε σχέση με την ενημέρωση που έχουν λάβει τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι ακόμα εκκρεμεί η εξέταση αιτήσεων, που υποβλήθηκαν από το 2015 είτε για θεσμοθετημένη σύνταξη, είτε για κοινωνική σύνταξη, είτε για επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων στην Κύπρο και αφορούν Κύπριους που εργάστηκαν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας «η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει», ενώ τόνισε πως «το τίμημα των καθυστερήσεων δεν μπορεί να το πληρώνουν οι συνταξιούχοι, που μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα».

Όπως είπε ο βασικός λόγος αυτών των καθυστερήσεων έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση των ελληνικών αρχών, αναφορικά στα στοιχεία που πρέπει να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, είπε, «έχουμε τονίσει ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό το τίμημα των όποιων καθυστερήσεων, που μπορεί να συνδέονται με όποια προβλήματα εσωτερικά της Ελλάδας, αλλά και με άλλα ζητήματα που αφορούν στους κανονισμούς που ρυθμίζουν το ζήτημα».

Ο κ. Καυκαλιάς είπε πως τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής έχουν συμφωνήσει πως θα επανέλθουν στην εξέταση του ζητήματος σε ένα διάστημα δύο – τριών μηνών, ώστε να δουν την πρόοδο που θα επιτευχθεί και τις ενέργειες, οι οποίες θα γίνουν για επίλυση του προβλήματος.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Αντρέας Αποστόλου, ανέφερε πως υπάρχει μια καθυστέρηση από τα αρμόδια τμήματα της Ελλάδας να αποστείλουν συγκεκριμένες πληροφορίες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, ώστε να υπολογιστεί η σύνταξη που δικαιούνται να λαμβάνουν από την Κύπρο.

Όπως σημείωσε ο κ. Αποστόλου οι προτάσεις των μελών της Επιτροπής Εργασίας έχουν δύο κατευθύνσεις, εκ των οποίων η μία αφορά σε ένα διάβημα που πρέπει να γίνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο, έτσι ώστε να ζητηθεί η συντόμευση αυτής της διαδικασίας.

«Θα πρέπει να δούμε πως λύνεται το θέμα άμεσα», ανέφερε.

Επίσης, είπε πως έχουν κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, που αφορά στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το σχέδιο στήριξης χαμηλοσυνταξιούχων, για να προσθέσει πως έχουν ζητήσει όπως μεταφερθούν οι προτάσεις τους στην Υφυπουργό και στη συνάντηση που θα έχει η αρμόδια Επιτροπή μαζί της στις 7 Ιουνίου να εξεταστεί αν μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να λαμβάνουν αυτά τα άτομα κάποιο ποσό από το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, μέχρι να ληφθεί η απόφαση για έγκριση της σύνταξης τους.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου μέσω των οποίων προτείνεται η κατάργηση των σχετικών αναχρονιστικών προνοιών του περί Εργοστασίων Νόμου και επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου για την περιοδική επιθεώρηση των εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβάνοντας, εκτός από εξοπλισμό που επιθεωρούνταν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμολέβητες, ατμοδέκτες και αεροθάλαμους), και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. δεξαμενές αερίων και δίκτυα εύφλεκτων, περιλαμβανομένου του φυσικού αερίου).

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει περισσότερους από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας να υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου και εφόσον συνολικά η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα