Επιτροπή Εργασίας: Θέματα ουσίας για κατώτατο μισθό και ανεργιακό στους άνω των 63 ετών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2023, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Διάκριση σε βάρος εργαζομένων 63 ετών και άνω 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπου επίλυσης του προβλήματος που προκύπτει από τη διάκριση σε βάρος των εργαζομένων οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας, λόγω του ότι επιλέγουν να μη συνταξιοδοτηθούν, εφόσον συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Την Επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση του πιο πάνω ζητήματος, με την εισαγωγή ταυτόχρονα των απαραίτητων ασφαλιστικών δικλείδων, νοουμένου ότι θα προηγηθεί η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με το εκτιμώμενο κόστος για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Η συζήτηση του εν λόγω θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί στις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτος, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Επιφυλάξεις για ανεργιακό στους άνω των 63 ετών 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτωμένους τους) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και Εξαρτώμενούς τους) Κανονισμών του 1987 έως 1991 λόγω της κατάργηση του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους Υπαλλήλους και Εξαρτώμενους της ΑνΑΔ.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσίασαν τους λόγους κατάργησης των κανονισμών και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τις απόψεις τους επί τούτων.  

Η Επιτροπή, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των κανονισμών σε μεταγενέστερη συνεδρία της, στη παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν στη πιο πάνω συνεδρία. 

Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου με σκοπό την αντικατάσταση των προβλεπόμενων ποινών και τη μετατροπή τους από λίρες σε ευρώ, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης ισχύος του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διατάγματος του 2022 από την 1η Ιανουαρίου του 2023, στο οποίο και θα εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται όπως οι ποινές για παραβίαση του Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό καταστούν ουσιαστικές, αποτρεπτικές και ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσίασαν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τις απόψεις τους επί τούτων.  

Η Επιτροπή, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Θέματα ουσίας για τον κατώτατο μισθό θέλει να συζητήσει η Επ. Εργασίας 

Θέματα ουσίας που αφορούν τον κατώτατο μισθό προτίθεται να συζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με αφορμή νομοσχέδιο που προβλέπει την αντικατάσταση των προβλεπόμενων ποινών και τη μετατροπή τους από λίρες σε ευρώ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι προφανώς και θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο. 

Σημείωσε, ωστόσο, ότι, την ίδια ώρα, με τον πιο έντονο τρόπο δηλώνουμε ότι δεν είναι με τις αυξήσεις των ποινών που θα διορθωθεί το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, ούτε με τη μετατροπή από λίρες σε ευρώ που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 

Τόνισε ότι είναι με αλλαγές που αφορούν στην ουσία του διατάγματος που θα πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα, αλλαγές που να αφορούν το ύψος του κατώτατου μισθού, την κατοχύρωση ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν συμφωνημένοι μισθοί στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αυτοί θα εφαρμόζονται, ρυθμίσεις που αφορούν την ωριαία απόδοση, τον ανώτατο χρόνο της 38ωρης εβδομαδιαίας εργασίας και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν στην ουσία του διατάγματος, όπως είπε. 

Αναμένουμε και την επιτροπή αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού που προβλέπεται στο διάταγμα και το επόμενο διάστημα, επί αυτού του θέματος, θα επανέλθουμε ως Επιτροπή στην παρουσία και του Υπουργού Εργασίας, για να συζητήσουμε θέματα ουσίας που αφορούν στον κατώτατο μισθό, κατέληξε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Ανεβαίνει στις €5 χιλ. η ποινή για κατώτατο μισθό 

Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η παροχή στους εργοδοτούμενους δικαιώματος πληρωμής από το Ταμείο Αφερεγγυότητας, στην περίπτωση που η απασχόληση τους τερματίζεται πριν ο εργοδότης τους καταστεί αφερέγγυος, αλλά κατά τον τερματισμό της έχει αρχίσει η διαδικασία πτώχευσης του εργοδότη, ο οποίος τελικά καθίσταται αφερέγγυος.  

Περαιτέρω, παρέχεται στους εργοδοτούμενους δικαίωμα πληρωμής από το Ταμείο Αφερεγγυότητας όταν η απασχόληση τερματίστηκε μετά το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή και πιστοποιείται ότι ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία και δεν υπάρχει ικανοποιητική περιουσία για την καταβολή των ημερομισθίων τους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα